Nieuwjaarswoordje zondag 6 januari 2019
Het jaar 2018 ligt achter ons en voor velen van ons was dit best een moeilijk jaar omdat onze geliefde pastoor Verdaasdonk kwam te overlijden. We missen hem nog elke dag.

Hij zorgde er onder andere voor dat we samen kerk waren en ik weet zeker dat hij zou willen dat we dit nu samen op gaan pakken.


In 2018 hebben we, eigenlijk waren dit Cees en Jan, concrete plannen gemaakt voor de renovatie van het dak en woningen van Oude Haven nr. 1 en de woning van onze pastoor Fons van Hees. In 2019 moet dit gerealiseerd worden. Het zal een flink gat slaan in onze financiële reserves.


In het najaar van 2018 is de tuin achter ons parochiecentrum en de tuin van pastoor van Hees opgeknapt. We kwamen toen tot ontdekking dat er in de loop der tijd een behoorlijk gat was ontstaan, vlakbij de tuindeur van pastoor van Hees, door een verzakking van een kapotte riolering bij de aansluiting op het grote rioolgewelf. Dit had weer als gevolg dat de gang tussen parochiecentrum en de keuken van pastoor van Hees gestut moest worden.

Gelukkig waren er geen problemen met de herinrichting van de grond bij de fietsenstalling, omdat dit, in ruil voor een stukje grond, door de buurman is gedaan.


In november van dit jaar gaf Marijke Clarijs te kennen te willen stoppen met haar vrijwilligerswerk. De verhuur van kerk en parochiecentrum, de parochiële mededelingen en het Parochienieuws heeft zij jarenlang met veel inzet behartigd. Gelukkig hebben we een nieuwe vrijwilliger, Rudy de Maaijer, bereid gevonden deze taken te willen overnemen.


Ook Thea en Rian hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden met betrekking tot de Kerstmarkt. We zijn hen dankbaar voor hun inzet. De werkgroep gaat verder zonder hen, maar als PKC hebben wij er vertrouwen in dat dit goed komt.


Dan hebben we dit jaar 2 goede bijeenkomsten gehad m.b.t. het nieuwe Parochieplan. Het is duidelijk geworden dat we niet alles meer kunnen behouden zoals het vroeger was. De redenen zijn helder; het kerkbezoek loopt terug, inkomsten ook, het pastoraal team is kleiner geworden en we hebben nu slechts 1 pastoor. We zullen dus moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vraagt ook wat van ons, namelijk dat we nog meer samen zaken op zullen moeten pakken. Doen we dit niet dan wordt het kerkbezoek nog minder en zullen er noodgedwongen kerken moeten sluiten in onze parochie. We hebben dus eigenlijk zelf onze eigen toekomst in de hand.

Een voorbeeld hiervan is dat we zelf hebben besloten om tijdens de rustiger wintermaanden de kerk van Haamstede te sluiten en samen in Zierikzee naar de kerk te gaan. In de andere maanden zorgen de toeristen mede voor een goed gevulde kerk in Haamstede.

Gelukkig hebben we positieve vrijwilligers en parochianen die volgens mij deze kar wel kunnen trekken. Als ik zie hoe een aantal van ons pastoor Verdaasdonk hebben begeleid tijdens zijn ziekte en overlijden of parochianen die tijdens de ziekte van Jan zijn taken hebben overgenomen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.


Laat ons een toast uitbrengen op een positief 2019

Erik Steegmans

========================================================================================================

Heeft u een verjaardagsfeest, een huwelijksjubileum of een andere gelegenheid waarbij de ruimte in uw huis wat aan de krappe kant is? U kunt hiervoor het parochiecentrum afhuren voor € 55,-- per dagdeel (huurprijs per 1 januari 2017). Ook kunt u het parochiecentrum regelmatig, dus wekelijks of maandelijks, afhuren voor vergaderingen, een bridgeclub, een gespreksgroep of andere groepsbijeenkomsten. Voor vragen omtrent beschikbaarheid en voorwaarden: Rudy de Maaijer