mei 2020

Geliefde parochianen van het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,

U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 31 mei as. om 11.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl deel te nemen aan de viering van het hoogfeest van Pinksteren voor ons Samenwerkingsverband.

De Eucharistieviering vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van pastoraal werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus.De pastoor zal aan het einde van de viering een belangrijke ‘Kanselmededeling’ uitspreken.

Zegt het voort en geef er aandacht aan. Dank u daar voor.

Fons van Hees, pastoor


MEDEDELINGEN

  • Tot nader order, in ieder geval tot na het Pinksterweekend, geldt dat publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag afgelast zijn.
  • De H.Willibrorduskerk in Zierikzee is op zondag van 09:15 tot 10:15 uur en op woensdag van 18:45 uur tot 19:15 uur open voor persoonlijke gebeden en intenties.
  • Wij nodigen u uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen op www.kerkdienstgemist.nl. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

---------------------------------------------------------------------------------------

april 2020: dubbelklik op de onderstaande blauwe tekst om de paasbrief van de bisschop te lezen:

2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren (003).pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

maart 2020: MEDEDELING VAN DE BISSCHOP IN VERBAND MET CORONA

Tot nader order, en in ieder geval tot na het pinksterweekend, gelden de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

============================================================================