ontmoetingsmiddag

Vanaf februari willen wij voor u allen op elke derde woensdag van de maand een ontmoetingsmiddag houden in het parochiecentrum. Van 13:30 uur tot 16:30 uur.

U kunt dan komen voor een potje biljarten, sjoelen, schaken, dammen, rummikub en kaarten, maar vooral voor een praatje en een drankje. Voor dit drankje vragen wij dan wel een klein bedrag om de onkosten te betalen.
Op deze manier hopen wij als Parochie Kern Commissie u allen in de gelegenheid te stellen om elkaar te ontmoeten.

vacature

Als Parochiekern commissie zijn wij op zoek naar een opvolgster voor Thea Blommaert. Thea maakte een keer in de week het parochiecentrum, secretariaat en de kerk schoon. Het kost deze opvolgster/opvolger ongeveer twee en half uur in de week en in ruil hiervoor krijgt deze persoon een vrijwilligersvergoeding.
Wilt u ons helpen en dit werk van Thea overnemen neemt u dan a.u.b. contact op met Erik Steegmans.
Tel. nr. 06-30792410 of via email fam.steegmans@kpnmail.nl
Hierna volgt dan een gesprek met een vertegenwoordiging van de Parochie Kern Commissie.


27 januari 2023

Ivm onze pastoor Fons van Hees , hier een kleine mededeling vanuit het hospice.
Zoals u bekend gaat Fons stilaan achteruit. Dat betekent dat hij zijn bed bijna niet meer uitkomt
omdat dit téveel energie vraagt. En die heeft hij niet…
Vandaar dat wij (de mensen van het hospice en Fons zelf) vragen om niet meer op bezoek te komen.
Hij is er gewoon té vermoeid en té zwak voor.
U kunt hem evenwel veel plezier doen met een kaartje en met uw gebed.
Wij danken u voor uw begrip en houden u op de hoogte.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Van de parochiekerncommissie

We moeten er rekening mee houden dat onze pastoor Fons van Hees in de komende weken komt te overlijden.
De avondwake zal dan gehouden worden in Middelburg en de afscheidsdienst in Goes.
Niet alle mensen hebben een eigen vervoersmiddel om in Middelburg of Goes te komen. Als Parochie Kern willen wij daarom mensen in de gelegenheid stellen om met elkaar daar naar toe te kunnen.
Indien u geen vervoer hebt kunt u bellen met Jacolien de Meij. Wij zullen dan zorgen dat u met iemand mee kunt rijden.
Als u een auto hebt en in de gelegenheid bent om iemand mee te nemen kunt u dit ook aan Jacolien de Meij doorgeven.
Tel.nr. Jacolien de Meij 06-29310123
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zierikzee, 6 januari 2023

Hoe het met de pastoor is …

Lieve medegelovigen, broeders en zusters, van de H. Maria parochie en de H. Pater Damiaanparochie

Tot mijn verwondering kwam ik op Sinterklaasdag in het Ziekenhuis in Goes terecht. Scans werden er gemaakt. Daaruit bleek dat het helemaal niet goed met mij was. De ziekte waar ik aan leed en waarvan ik in juni 2021 genezen was verklaard was in alle hevigheid teruggekomen. En dat terwijl ik opnieuw met plezier begon te werken. De arts had me toentertijd al gezegd dat die mogelijkheid zou kunnen bestaan. En dat bleek nu op een rauwe manier werkelijkheid te zijn. Het eind van mijn leven kwam snel in zicht, zei de arts. Hij zou al een plaats voor mij reserveren in hospice ‘Het Kaaskenshuis’ in Zierikzee. Zo vlug al? vroeg ik. Ja, zei hij, een kwestie van weken, zo niet maanden.

Nu zit ik hier in het hospice al zo’n drie weken. In het begin had ik het gevoel op vakantie te zijn in een top-hotel. Dat kwam doordat mij een dosis prednison werd toegediend. Het gevolg was dat de klachten die ik had als sneeuw voor de zon verdwenen. En ik kreeg weer nieuwe energie. Zodanig dat ik de arts vroeg: is het wel waar wat u mij allemaal gezegd hebt? De scans zijn onverbiddelijk en onherroepelijk, zei hij.

Hoe het nu met mij gaat? De eerste nacht na die doodsmelding bracht ik door in het ziekenhuis. Ik had er – laten we maar zeggen - een bijna-dood-ervaring. Het was alsof O.L. Heer mij in een tent bracht waar niets dan vrede heerste. In mijn beleving duurde de het de hele nacht: puur, zuiver en helder in vrede. Ik leef nog steeds in die vrede, gelukkig. Maar ’s anderendaags viel ik in diepe put van verdriet. Al de lieve mensen om mij heen moest ik los gaan laten: mijn familie, mijn vrienden, collega’s, parochianen in Roosendaal en niet op de laatste u allen hier in de H. Mariaparochie en de H. Pater Damiaanparochie.

Ik ben nog steeds in vrede voor wat de Heer met mij van plan is: dat ik mag hopen dat hij mij opneemt in zijn hemelse vreugde. Een monnik zei ooit tegen mij: ‘Het mooiste? Dat is daar boven’. En dat geloof ik ook. En weet je waardoor het ook komt dat ik nog steeds in die vrede leef? Op Oudejaarsmiddag is mijn hele familie naar Zierikzee gekomen, van oud tot jong. Dat wilde ik graag. We hebben gepraat, lekker gegeten en ook, ja, samen gebeden. Het was een prima middag waarbij mijn verdriet hen te moeten missen voor een groot deel verdween. Ik had afscheid kunnen nemen.

Maar dat ik in vrede ben komt ook door jullie, lieve medegelovigen. Ik ben overstelpt om niet te zeggen overdonderd door al die vele blijken van medeleven: bloemen en lekkers, kaarten en brieven. En voortdurend schreef en zei men mij dat er voor me gebeden werd en kaarsen werden gebrand. Jullie kunnen je niet voorstellen wat goed me dat deed en doet. Ik ben er door getroffen en het ontroerd mij tot tranen. En daarvoor wil ik jullie dan ook heel hartelijk bedanken. Sowieso bedanken voor die fijne jaren die ik onder jullie – fiere Zeeuwse katholieken - mocht doorbrengen als priester, als pastoor.

Als kerk in Nederland maken we moeilijke tijden door. Maar de Heer blijft in ons midden, zelfs tot aan het einde der tijden. Maak je dus niet bezorgd. Doe wat gedaan moet worden. Steun en kreun niet te veel maar zoek waardoor het geloof je zoveel vreugde geeft. Een vreugde die alle onheil en weerbarstigheid de baas is.

Ik wens u/jullie op deze dag – 6 januari, feest van Driekoningen – een Zalig en voorspoedig Nieuwjaar.

Vrede en alle goeds en … A Dieu …

Fons van Hees, pastoor

8-1-2023: Nieuwjaarstoespraak voorzitter parochiekerncommissie

Het jaar 2022 was geen prettig jaar. In het begin was er nog Corona, de oorlog brak uit in de Oekraïne, de kerkenvisie liet zien dat het met de kerken op ons eiland net zo slecht gaat als in andere delen van Nederland, er kwam een tornado over kerk, PC en pastorie en dus veel schade en ongemak, werd bekend gemaakt dat er in 2023 drie kerken dicht zouden gaan in onze parochie en als klap op de vuurpijl kreeg ik 7 december het slechte nieuws, m.b.t. de gezondheid, van Fons te horen.
Dus laten we blij zijn met 2023. Een nieuw jaar waarin we mogen hopen op positieve geluiden. En volgens mij zijn die er.
De verzekering dekt het overgrote deel van de schade die de tornado heeft veroorzaakt.
Als het goed is kunnen we binnenkort beginnen met de woningrenovatie van Oude Haven 1. Als die is gerenoveerd hebben we weer een vaste inkomstenbron uit de huur.
We zullen weer een Paasmarkt en Kerstmarkt gaan organiseren. Wat naast gezelligheid ook een positieve impuls geeft aan onze financiën.
Ook in Haamstede zijn er plannen om in de meimaand iets te organiseren op de binnenplaats.
Dit jaar willen we weer een algemene parochiekern vergadering houden.
Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.
En natuurlijk het feit dat jullie hier zijn is al heel positief. Deze gezelligheid hebben we allemaal nodig. Ik wil met jullie het glas heffen op een hopelijk positief 2023.

Erik SteegmansKerstmarkt


Wat was het weer een fijne kerstmarkt dit jaar.

De gemoedelijke sfeer, de informele praatjes
en de leuke ontmoetingen zorgden mede voor dit fijne gevoel.
Binnen in het parochiecentrum konden we genieten van koffie met wat lekkers of een broodje met soep. Maar er waren ook leuke kaarten te koop of loten voor de boodschappen manden of voor de mooie Quilt die aan de muur hing. Daarbij kon je even opwarmen als je net uit de koude kerk kwam.

De sfeer in de kerk was het tegenovergestelde van koud. De mensen gaven hun geld gul uit aan de rommelmarktspullen, wensen, Kika, bloemstukjes, boeken of kerstspulletjes.
Buiten deed de geur van glühwein vermengd met de geur van brandend hout uit de vuurkorf en de geur van net gebakken oliebollen je verlangen naar meer.
Kortom het was een geslaagd feest.

Pastoor Fons van Hees kon er niet bij zijn, maar hij wilde graag de lootjes trekken, dus zijn wij naar hem toe gegaan.
‘s Morgens had hij in het hospice al filmpjes gekregen via de app van onze kerstmarkt en natuurlijk zijn we ook oliebollen naar hem gaan brengen. Zo was hij er toch een beetje bij.


De kasbeheerder Jan Versaevel had ook een goede dag. Niet alleen door de lekkernijen, maar ook doordat we ons tekort op de begroting konden verkleinen met maar liefst € 1.725,40 .

Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers van deze kerstmarkt bedanken voor hun inzet, maar ook voor hun donaties. Heel veel van de onkosten zijn door henzelf betaald. Toppie!!

Wij zijn dan ook zeer trots op onze vrijwilligers.

Erik Steegmans


Beste parochianen,

Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u informeren over de gezondheid van onze pastoor Fons van Hees.
U weet dat Fons van Hees in het vorig jaar een intensieve behandeling heeft gevolgd om te herstellen van ziekte. Die behandeling pakte zo goed uit dat Fons in de loop van dit jaar zijn pastoorstaken in de H. Pater Damiaanparochie en in de H. Mariaparochie Walcheren heeft kunnen hernemen. We waren blij met en voor onze pastoor.

In de laatste weken bleek dat de conditie van Fons van Hees weer verzwakte. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Fons opnieuw ernstig ziek is, en dat er geen behandeling meer mogelijk is. De ziekte blijkt zo ver gevorderd dat we er rekening mee moeten houden dat we Fons op korte termijn kunnen verliezen.

Fons heeft gevraagd om opgenomen te kunnen worden in het hospice in Zierikzee. Die opname wordt nu voorbereid.
Fons heeft het bericht van de artsen op bewonderenswaardige wijze ontvangen. Hij weet zich dankbaar voor wat het leven hem gaf, en hij voelt diep vertrouwen op God. In geloof vertrouwt hij zich toe aan wat komt. Fons groet ons van harte, is dankbaar voor onze gebeden – en is in gebed met ons verbonden.

Wij zijn erg geschrokken van dit bericht. We leven mee met Fons en zijn hem zoveel mogelijk nabij. Zoveel als mogelijk worden taken van Fons door andere teamleden overgenomen. We vragen uw gebed voor Fons en voor ons allemaal. We blijven u informeren over hoe het met Fons gaat. En voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de vicevoorzitter van het parochiebestuur of tot de teamleider van het pastoraal team.

Als u iets wilt sturen aan pastoor Fons van Hees, kunt u daarvoor het volgende adres gebruiken: Mosselstraat 2, 4301 JN Zierikzee.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Ruud Louwes, vicevoorzitter

************************************************************

Afgelopen zondag 27 november was het de zondag van de Eerste Advent. In de kerk zaten de mensen met hun jas aan. Er waren geen kerkboekjes meer om uit te delen, ze waren op. Dat is lang geleden. Zouden de mensen het juist zo wel knus vinden, verscholen in hun dikke winterjas in de kerkbanken?
Ik vond het in ieder geval niet erg en met de kou vond ik het nog meevallen, maar misschien wordt de winter wel strenger en dan praat ik misschien wel anders.

In ieder geval kijk ik uit naar de maand december. Ik mag mij verheugen op Sint Nicolaas, een gezellige avond met kinderen en kleinkinderen. Niet lang daarna op 17 december is er de sfeervolle en gezellige Kerstmarkt in onze eigen kerk en parochiecentrum. Een dag waarin ik wel actief ben als vrijwilliger, maar waar ik erg naar uitkijk. Die gemoedelijkheid, het samenzijn, de muziek en niet te vergeten de overheerlijke oliebollen van Jaap en de lekkere erwtensoep van Isabella. Het water loopt me nu al in de mond.

En dan daarna Kerstmis, mooie muziek en weer dat samenzijn. Samenzijn maakt een mens gelukkig!
Laten we proberen in deze decembermaand, een beetje meer dan anders, op elkaar te letten, de mening van een ander respecteren, over kleine onenigheden heenstappen, elkaar ondersteunen en zo meewerken aan een fijn samenzijn voor iedereen.
Ik wens eenieder fijne Kerstdagen en een gelukkig 2023 toe.Willibrordzondag 6 november 2022


Dit jaar werd het besluit genomen om de kerken in Hansweert, Lewedorp en ’s Heerenhoek te sluiten.

Onze oud-voorzitter Victor Slenter heeft ons afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat dit niet anders kan.

Onze kerken op Schouwen-Duiveland waren zowel op financieel gebied als wat het aantal vrijwilligers betreft nog gezond. Dit willen we graag zo houden. Maar ook onze inkomsten lopen terug. Dit jaar stevenen we af op een negatief resultaat van maar liefst € 30.000,--. Dit is eenmalig zo hoog omdat we ongeveer 1 jaar geen huuropbrengst hebben van het pand op de Oude Haven nr. 1. Wij hopen dan ook dat het verzoek om een extra financiële bijdrage van onze parochianen ruimhartig wordt opgepakt. Zie ook de brief die bij het Parochienieuws van 11 november zit.


Wat dit jaar ook een enorme impact heeft gehad was de windhoos op 25 juli. Niet alleen waren we enorm geschrokken, maar was ook de schade enorm. Onder toezicht van de firma Quant is alle schade inmiddels hersteld.

Door de hulpvaardigheid van een groot aantal van onze vrijwilligers konden alle activiteiten gewoon doorgang vinden, ondanks de werkzaamheden. Wat is onze Parochie Kern Commissie dan ook trots op deze mensen.


De vrijwilligers in Haamstede en Zierikzee (ongeveer 100) zingen, maken schoon, klussen, tuinieren, verzorgen de begraafplaats, doen administratie, verzorgen de muzikale omlijsting van de kerkdiensten, zorgen dat er Paas- en Kerstmarkt is, bezorgen kerkblaadjes, verzorgen sommige kerkdiensten, brengen huisbezoeken en dus zielzorg en dan vergeten we waarschijnlijk nog enkele taken.


Dit jaar is de woning aan de Oude Haven nr. 1 leeg gekomen en we starten in 2023 met de renovatie hiervan. De kleine klussen hierin doet de klussengroep, waarvoor onze dank en de grote klussen worden door de firma Quant aangepakt.


Zoals u weet kiezen we uit al die 100 mensen er elk jaar paar uit, om die symbolisch voor alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dat mensen die 7 jaar lang de gezinsviering hebben voorbereid en verzorgd. Zij hebben ons 7 jaar lang ons verrast met inspirerende diensten.

De reden dat zij stoppen is ook begrijpelijk, al vinden we het jammer dat zij stoppen. Zij hebben geen kleine kinderen meer. Je moet eigenlijk bij de gezinsvieringen trekkers hebben die dicht bij de school staan en de interesses van deze groep goed begrijpen.

Als Parochie Kern Commissie willen wij Judith Remijn, Maggie en Paul Kieboom, Marion en Ton den Breejen onderscheiden met de Willibrord medaille. Helaas kunnen Marion en Ton er vandaag niet bij zijn, maar wij zullen ervoor zorgen dat zij de medaille krijgen.

Ook Els Steegmans is verhinderd, zij heeft al een Willibrordmedaille maar ook zij zal nog een bosje bloemen krijgen.

Wij hopen dat wij met z’n allen nog lang onze geloofsgemeenschap zo vitaal mogen.

Erik Steegmans


NEPMAILS

Helaas worden er in naam van Alida van Velthoven en Fons van Hees nepmails verstuurd.
De criminelen vragen u dan op deze mails te reageren. De enige bedoeling die hier achter zit is geld van u af te troggelen.

Hieronder ziet u een dergelijke mail.

Van: Alida van Veldhoven [mailto:churchofficeonline988@gmail.com]
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 19:04
Aan: Je eigen mailadres
Onderwerp: Je eigen naam

Heb je een momentje ik heb een verzoek dat ik wil dat je discreet afhandelt. Ik ben momenteel bezig in een vergadering, geen telefoontjes, beantwoord gewoon mijn e-mail

Verzonden vanaf myMail


Op de volgende wijze kunt u deze mail verwijderen:

1.Selecteer deze mail door met de rechtermuisknop op deze mail te klikken
2.Daarna klikt u met de linker muisknop op ongewenste mail
3.en ten slotte met de linker muisknop op afzender blokkeren

Het pastorale team zal nooit via de mail aan u geld vragen.
Let u ook op het mailadres. Het team heeft een eigen mailadres: naamteamlid@rkbovendeschelde.com

Zomertentoonstelling in toeristenkerk Burgh Haamstede

Meer dan ooit staan in deze tijd hongerdoeken in de belangstelling.
De honger in de wereld is tot op de dag van vandaag nog nooit zo groot geweest.

Zondag 22 mei zal pastoor van Hees de zomertentoonstelling van meditatiedoeken inzegenen. Onze open toeristenkerk zal naast de zondagse vieringen vaker open zijn om de afbeeldingen van hongerdoeken te bekijken en de meditatieteksten te lezen. Even binnenstappen in een stilte-oase; genieten van de eenvoudige schoonheid van onze toeristenkerk; een kaarsje opsteken bij Maria of gewoon een kopje thee of koffie drinken.

Openstelling na de viering tot 15.00 uur op:
Zondag 22 mei
zondag 29 mei
zondag 5 juni
Onze openingstijden in juli en augustus zullen binnen kort bekend worden gemaakt..


Uitnodiging voor de algemene openbare parochiekern vergadering

Datum: 18 mei

Aanvang: 19:30 uur

Adres: Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Inventarisatie rondvraag
 4. Algemene stand van zaken door de voorzitter
 5. Financiële stand van zaken door de kasbeheerder
 6. Pauze (2e bakje koffie of thee)
 7. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (graag vóór 11 mei bij Jacolien de Meij indienen)
 8. Beantwoorden van de vragen van de rondvraag
 9. Sluiting

Een drankje voor het slapen gaan

Voor uw agenda

Op vrijdag 10 juni willen we onze vrijwilligers bedanken. De feestcommissie belooft hen een gewoon gezellige avond. Houd u deze datum dus vrij!

Koninklijke onderscheiding voor Tonny Vaes

Op dinsdagochtend 26 april jl. kreeg onze Tonny Vaes een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De burgemeester roemde de jarenlange inzet van Tonny. Als kind al was hij misdienaar en toen hij wat ouder werd dat acoliet tot op de dag van vandaag. Daarnaast betekent hij veel voor de caritas en is hij ook al heel lang actief in de zwemsport.paasmarkt

Na de mooie viering met Palmpasen hadden we aansluitend een Paasmarkt. Deze was georganiseerd door Albert, Els, Jaap, Jacolien, Loes, Tonny, Tiny en ondergetekende. Gelukkig konden wij rekenen op hulptroepen. Zo waren er mensen die de bloemstukjes gemaakt hebben, in de keuken stonden of bij de kaarsen en manden of bij de rommelmarktspullen zaten.
Het was een gezellige en knusse markt. De Paashaas Johnny had ons ook nog een bezoek gebracht, al was hij een beetje teleurgesteld dat er zo weinig kinderen waren gekomen om hem te helpen de eieren te zoeken.
Het weer was prima en de mensen die gekomen waren hadden het prima naar hun zin. We hebben onze kasbeheerder blij kunnen maken met een netto bedrag van € 848,90, mede mogelijke gemaakt door een flinke bijdrage van camping Julianahoeve. Mooi toch!!

Erik SteegmansBeste medeparochianen,

Als Parochie Kern Commissie zijn wij blij dat wij u allen weer mogen begroeten in onze kerk, maar ook in ons eigen parochiecentrum. Het kan weer.

Ook dit jaar krijgen alle vrijwilligers een boekje van de H. Pater Damiaanparochie als bedankje voor hun vrijwilligerswerk. Dit jaar is dit het boekje “van Titus Brandsma tot Edith Stein”.
Het vorig jaar kregen de vrijwilligers ook een boekje en hebben, tijdens de lockdown, Jacolien en Jaap de Meij deze rondgebracht, omdat hun winkel toch dicht was. Nu is hun winkel voor hen gelukkig open en hebben zij geen tijd om deze boekjes rond te brengen.
Vele van onze vrijwilligers hebben inmiddels dit boekje al gekregen bij hun bezoek aan kerk en/of parochiecentrum. Voor diegene die het nog niet hebben; het is te verkrijgen op het parochiecentrum of bij een bezoek aan de kerkdienst.

Op woensdag 18 mei willen wij graag weer een algemene openbare parochie kern commissie vergadering houden. Het is goed om na ruim drie jaar eens met elkaar van gedachten te wisselen. Mocht u punten hebben die u graag met ons wilt bespreken, wilt u die dan tijdig doorgeven aan Jacolien de Meij, zodat wij ons op uw vragen kunnen voorbereiden en u ook van antwoord kunnen geven.

Op vrijdag 10 juni willen we voor alle vrijwilligers een gezellige avond organiseren. Zij verdienen dat. Nadere informatie hierover volgt in de Parochiële mededelingen en natuurlijk staat dat dan ook op de website.

Erik Steegmans


Paasmarkt
Zondag 10 april, van 10:30 uur tot 17:00 uur

* Er is een verloting van boodschappenmandjes.

* Er zijn voorjaarsstukjes, boeken, hebbedingetjes, beeldjes en kaarsen te koop.

* U kunt genieten van een kopje koffie, soep, stukje paasstol of een broodje.
* Ook kunt u lootjes kopen voor de verloting van de gezegende en gebruikte Paaskaarsen van 2018, 2019 en
2020.
* U kunt het aantal paaseitjes in de pot raden.

* De trekking van de lootjes is om 16:30 uur door pastoor Fons van Hees.

* Ook wordt dan de winnaar van de pot paaseitjes bekend gemaakt.

* Ook aan de kinderen is gedacht: Kinderen kunnen een Paaskleurplaat inkleuren
* Om 11:30 uur mogen kinderen onder de 12 jaar paaseieren zoeken

* Bij de blokhut worden pannenkoeken gebakken.versoepeling corona maatregelen vanaf 26 januari
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn - met inachtneming van alle basismaatregelen - ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, d.w.z. thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht.

Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid o.a. met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

2021

Het jaar 2021 is niet het jaar geworden waar veel mensen op gehoopt hadden. Veel mensen hadden gehoopt op het uitdoven van de Coronapandemie en op een nieuwe regering met een nieuwe uitstraling. Echter….

Corona is gebleven, vele mensen zijn ziek geworden en sommige daarvan zo ernstig dat ze zijn overleden. De landelijke politiek heeft het moeilijk, maar ook de geestelijke leiders hebben het niet gemakkelijk. Ons geloof heeft ook charismatische leiders nodig die ons ondersteunen en inspireren. En misschien wel het belangrijkste; we hebben elkaar nodig.

En uit dit laatste put ik kracht om te geloven dat het allemaal weer goed komt. Want juist in 2021 waren wij als parochianen vaak bezig om elkaar te helpen en te ondersteunen. We keken wat vaker naar elkaar om en er zijn door vele mensen bezoekjes gebracht aan hen die dit nodig hadden. Soms kon het niet persoonlijk, maar dan werd er een kaartje of kleine attentie gestuurd.

Toen we hoorden dat de financiën van de kerk niet meer zo rooskleurig waren, doneerden veel parochianen wat extra’s en toen we weer met meer mensen naar de kerk mochten komen deden we dat ook.

Op de oproep om toch naar de kerstmarkt te komen hebben toch behoorlijk wat parochianen gehoor aan gegeven. Op deze kerstmarkt werd gul gegeven en had men ook oog voor elkaar.

Kortom we willen graag een hechte gemeenschap blijven en dat stemt mij hoopvol.

We zullen ook in 2022 op elkaar moeten kunnen bouwen en vertrouwen, alleen zo komen we door het dal heen. En is dat ook niet de boodschap van de Heer?


Namens de parochiekern wil ik iedereen een gezond, vrolijk en gelukkig nieuwjaar wensen.


Erik Steegmans


Zierikzee, 21-12-2021


Beste parochianen en gasten,

De vieringen zoals ze in de laatste Parochiële Mededelingen stonden kunnen gewoon doorgaan, aangezien die allemaal voor 17:00 uur zijn afgelopen.

24 december: De gezinsviering wordt uitgezonden via het internet vanaf 12:30 uur op gezinsviering.eventview.info

15:30 uur Eucharistieviering

25 december: 09:15 uur Eucharistieviering

31 december: 15:30 uur Eucharistieviering

2 januari: 09:15 uur Viering van woord en communie

9 januari: 09:15 uur Eucharistieviering

Er mogen, per viering, 50 kerkgangers deze diensten bijwonen en dient u zich hiervoor aan te melden.

U kunt dit doen bij: Els en Erik Steegmans, Tel.nr. 0111-413931


Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’. Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen - met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.EUCHARISTIE VIERING 15 AUGUSTUS

Feest van maria tenhemelopneming - 11.00 uur r.k. “onze lieve vrouwe op zee kerk”

Daarna Kleine bedevaart met bloemenhulde voor de moeder van onze verlosser.

celebrant pater thaddy


MEDEDELINGEN 19-04-2021
 • Door omstandigheden kan in de maand mei het bidden ven het ‘Rozenhoedje’ niet door gaan.
 • Op 25 april en 30 mei zal de werkgroep de zondagviering verzorgen.
 • Op de zondagen van 16 mei en 20 juni zal er om 16:00 uur een Vesper worden verzorgd door Paul Verbeek of Thaddy de Deckere. Hierbij zal er, o.a. door financiële redenen, geen muzikale ondersteuning zijn.
 • In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen Vesper. Of er na de zomervakantie weer opnieuw een Vesper is wordt t.z.t. bekeken.

Paastijd

Pasen is voorbij en ondanks de beperkingen kunnen we terug kijken op een mooi kerkelijk feest.

We hebben dit jaar in aanloop naar Goede Vrijdag de kinderen van de St. Willibrordusschool mogen ontvangen. Elke groep had een gereserveerde tijd in de kerk voor hun kinderkruisweg.

De leerkrachten hadden de kinderen heel goed voorbereid en de kinderen gedroegen zich voorbeeldig. Het leuke van kinderen is dat zij gewoon vragen wat zij willen weten. Enkele voorbeelden:

Toen de juf had verteld dat Jezus aan het kruis was gespijkerd zei een kind tegen mij: “Dat moet toch wel heel pijn hebben gedaan?” Een ander kind vroeg aan mij hoe het kon dat Jezus, na dood in het graf gelegen te hebben, zomaar weer levend werd.

En toen ik vertelde over Hemelvaart vroeg een kind mij: “Gaat hij dan wéér dood?”

Maar andere hebben dankzij de statiën geleerd hoe het nu zit met romeinse cijfers.

Kortom ik heb genoten van zoveel jeugd in onze kerk.

De dagen daarna waren ook heel fijn. Pastoor Fons van Hees kon weer voorgaan in een kleine groep van 6 mensen bij het Lauden op de donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij de Kruiswegviering mocht natuurlijk ook maar een kleine groep komen, maar het was toch heel sfeervol.

Op eerste Paasdag was de kerk feestelijk versierd (door Jan) met gele bloemen voor de gelukkige 30 personen die we mochten toelaten.

Laten we hopen en bidden dat we dit feest volgend jaar wat uitbundiger mogen vieren.


Namens de PKC


Erik Steegmans


Palmpasen

Op 28 maart was er een gezinsviering
op de zondag van Palmpasen. De groep gezinsviering had er weer veel werk van gemaakt. Al weken van tevoren waren zij -via de computer- voor de eerste keer bij elkaar gekomen en daarna nog een paar keer. Het resultaat mocht er wezen.
Het was een bijzondere viering met mooie gezangen. Deze werden met beeld getoond via het grote scherm, prima verzorgd door Ton. Het ‘popup’ kinderkoor EigenWijs kon natuurlijk nog niet zingen, wel waren er ook liederen gekozen uit hun repertoire.
Kinderen van de St.Willibrordusschool hadden Palmpaasstokken versierd en ook op kartonnen vellen Palmpaasstokken geknutseld. Mede hierdoor zag de kerk er feestelijk uit.
De boodschap van Pasen werd duidelijk en helder verwoord door de voorgangers Judith en Paul. Via een livestream was het thuis voor de gezinnen en andere belangstellenden ook te volgen. Het was jammer dat na de communie de verbinding weg viel. Daar hadden de mensen in de kerk geen last van. Onder die kerkgangers, er mochten er maar 30 komen, waren een paar gezinnen en juffrouw Trudy.
Na de dienst konden de mensen natuurlijk een door pastoor Van Hees gezegend palmtakje mee naar huis nemen. Het lukt Jan toch nog steeds deze takken voor ons te verkrijgen, maar dat wordt hem door de buxusmot niet gemakkelijk gemaakt.


Erik Steegmans

Witte Donderdag en Paaszaterdag

Dit jaar is het Paas triduüm in Goes, Ovezande en Middelburg. Op Witte Donderdag en op Paaszaterdag bieden wij u de mogelijkheid voor een persoonlijk gebed in de kerk van Zierikzee. De kerk is dan tussen 19:00 en 20:00 uur geopend.

Dinsdag 30 maart 19.00 uur Boeteviering in Goes met pater de Deckere

28 maart PALMZONDAG Gezinsviering in Zierikzee

De Palm wordt gezegend in iedere Parochiekern. Aan Zierikzee is gevraagd om met hun palm op zaterdag 27 maart naar ’s-Heerenhoek te komen zodat deze in de zaterdagavondviering te ’s-Heerenhoek gezegend kan worden en weer terug meegenomen kan worden naar Zierikzee.

Radioprogramma De Schatkist op Radio Schouwen-Duiveland.

Iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt op Radio Schouwen-Duiveland het Bijbelse kinderprogramma De Schatkist gepresenteerd waarin de presentatoren vertellen over een verhaal in de bijbel of andere actuele onderwerpen voor kinderen. Ook zijn er regelmatig kinderen in de studio die over een onderwerp meepraten. Tussen het praten en vertellen kunnen jullie luisteren naar liedjes van onder ander Elly en Rikkert of De Sjofar. Ook kan je meedoen met een prijsvraag met leuke prijzen!


Je kan op verschillende manieren luisteren, 107.1 FM, 994 digitaal of via www.radiosd.nl. Luister je ook?

Pastoor Fons van Hees

Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende taken neer. Het proces van revalidatie loopt, en het vraagt veel van de energie van onze pastoor. Om hem nog meer vrij te maken heeft bisschop Liesen, in goed overleg met onze pastoor, besloten om Fons te ontheffen van zijn pastoorstaken. Met ingang van 15 december heeft de bisschop vicaris Paul Verbeek benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en van de H. Pater Damiaanparochie. Paul Verbeek is goed bekend met onze parochies; in de H. Pater Damiaanparochie was hij pastoor voordat Fons van Hees werd benoemd, en ook als deken en vicaris is hij altijd vertrouwd geweest met onze parochies. Hij heeft ook een goed contact met pastoor Van Hees. Paul Verbeek is pastoor van de Lievevrouweparochie en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg, Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan onze parochies, maar hij zal geen uitvoerende pastorale taken op zich kunnen nemen.


Door de benoeming van de waarnemend pastoor kan onze pastoor Fons van Hees zich nog meer richten op de revalidatie en alle aandacht geven aan wat nodig is voor zijn gezondheid. Ook ons gebed mag hem daarbij ondersteunen. We nodigen u daarom graag uit om voor Fons van Hees te blijven bidden.


We informeren u ook over pastoraal werkster Katrien van de Wiele. Katrien van de Wiele is pastoraal werkster in de parochies van Zeeuws Vlaanderen. In april 2018 werd zij voor één dag in de week in onze parochies gedetacheerd. Katrien heeft vooral de werkgroepen kind en geloof in onze parochies begeleid, en dat heeft ze met verve en grote kunde gedaan. De detachering van Katrien houdt op 1 januari 2021 op, zodat Katrien al haar aandacht weer kan geven aan de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Wij zijn haar dankbaar voor de hulp die zij ons heeft gegeven, en wij wensen haar graag alle goeds..


Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren,

Alida van Veldhoven, Victor Slenter en Ruud Louwes.


1 november 2020

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.


Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.Aanpassingen protocol per 1 juli 2020

25 juni 2020

Per 1 juli 2020 geldt een aantal aanpassingen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hebben vastgesteld. Zo wordt het maximaal aantal deelnemers per samenkomst afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. De aanpassingen sluiten aan op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet tijdens de persconferentie op 24 mei 2020.

Voorwaarden

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn. Nu laat de overheid deze grens onder voorwaarden los. De voorwaarden vanuit het kabinet houden in dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat er aangewezen plaatsen zijn. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Protocol blijft van kracht

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de rooms-katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven.

In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht. Download het aangepaste protocol onderaan dit bericht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie


juni 2020

Beste mensen,

Vanaf zondag 7 juni mogen er weer kerkvieringen gehouden worden.

Om deze vieringen te kunnen bijwonen moet men zich wel telefonisch aanmelden:

Voor Zierikzee bij E. Steegmans, tel.nr. 0111-413931

Voor Haamstede Bij Henny Wichgers, tel.nr. 06-10326921

Er mogen voorlopig maar 30 mensen deze vieringen bijwonen. We hopen dat dit er in juli meer mogen zijn.

Zij die niet bij deze viering aanwezig kunnen zijn nodigen wij graag uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes. De website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl


Vanwege het geringe aantal mensen dat we nog mogen verwelkomen blijft de kerk in Zierikzee in de maand juni ook nog op woensdagavond open van 18:45 uur tot 19:15 uur voor een stil gebed en/of om een kaarsje aan te steken.mei 2020

Geliefde parochianen van het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,

U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 31 mei as. om 11.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl deel te nemen aan de viering van het hoogfeest van Pinksteren voor ons Samenwerkingsverband.

De Eucharistieviering vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van pastoraal werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus.De pastoor zal aan het einde van de viering een belangrijke ‘Kanselmededeling’ uitspreken.

Zegt het voort en geef er aandacht aan. Dank u daar voor.

Fons van Hees, pastoor


MEDEDELINGEN

 • Tot nader order, in ieder geval tot na het Pinksterweekend, geldt dat publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag afgelast zijn.
 • De H.Willibrorduskerk in Zierikzee is op zondag van 09:15 tot 10:15 uur en op woensdag van 18:45 uur tot 19:15 uur open voor persoonlijke gebeden en intenties.
 • Wij nodigen u uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen op www.kerkdienstgemist.nl. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

---------------------------------------------------------------------------------------

april 2020: dubbelklik op de onderstaande blauwe tekst om de paasbrief van de bisschop te lezen:

2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren (003).pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

maart 2020: MEDEDELING VAN DE BISSCHOP IN VERBAND MET CORONA

Tot nader order, en in ieder geval tot na het pinksterweekend, gelden de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

============================================================================