Caritaskern  Schouwen-Duiveland

Vastenaktie 2023

 

De vastenaktie met als project de ontheemden in het zuiden van Sudan heeft in onze parochie het mooie

bedrag van 1197,45 opgebracht. In dit bedrag zit ook de €  644,45, dat door de kinderen van de Willibror-

dusschool bij elkaar geklust is. Met de scholentour als start en verder onder  de enthousiaste begeleiding

van juf. Trudy, gingen de kinderen aan de slag met als resultaat dit prachtige bedrag. Alle kinderen, namens

de vluchtelingen in Sudan, hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. Juf Trudy, ook u, namens de vastenaktie

en Caritas Schouwen-Duiveland onze hartelijke dank voor uw bijdrage in dit project.

Caritas kern Schouwen-Duiveland.

 

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.

Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.

Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.