ontmoetingsmiddag

Vanaf februari houden wij  op elke derde woensdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het parochiecentrum. Tijd: Van 13:30 uur tot 16:30 uur.

U kunt langskomen voor een potje biljarten, sjoelen, schaken, dammen, rummikub en kaarten, maar vooral voor een praatje en een drankje. Voor dit drankje vragen wij dan wel een klein bedrag om de onkosten te betalen.
Op deze manier hopen wij als Parochie Kern Commissie u allen in de gelegenheid te stellen om elkaar te ontmoeten.

vacature

Als Parochiekern commissie zijn wij op zoek naar een opvolgster voor Thea Blommaert. Thea maakte een keer in de week het parochiecentrum, secretariaat en de kerk schoon. Het kost deze opvolgster/opvolger ongeveer twee en half uur in de week en in ruil hiervoor krijgt deze persoon een vrijwilligersvergoeding.
Wilt u ons helpen en dit werk van Thea overnemen neemt u dan a.u.b. contact op met Erik Steegmans.
Tel. nr. 06-30792410 of via email fam.steegmans@kpnmail.nl
Hierna volgt dan een gesprek met een vertegenwoordiging van de Parochie Kern Commissie.