Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4,  4301 JN Zierikzee 

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl 
e-mail:
willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
_________________________________________________________________________

NUMMER 3        14 mei tot en met 2 juli 2023

LIEF EN LEED

Overleden:

Dick Wessel, overleden te Renesse op 7 april 2023, 91 jaar. Dat hij moge rusten in vrede.
 

IN MEMORIAM

De afgelopen tijd hebben wij afscheid moeten nemen van Addy van Velthoven-Gudde (87 jaar), Johanna Praet-van Velthoven (97 jaar) en Dick Wessel (91 jaar).

Parochianen die altijd veel voor onze katholieke geloofsgemeenschap hebben betekend. Indien parochianen de laatste jaren van hun leven niet meer zo actief zijn geweest voor onze kerk vergeten we misschien wat zij in het verleden voor onze gemeenschap hebben gedaan. Maar we kunnen denk ik wel stellen dat deze mensen met open armen ontvangen worden bij de hemelpoort.

Als katholieke gemeenschap zijn wij dankbaar voor wat zij allemaal gedaan hebben voor onze kerk en wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.


Uitnodiging voor de algemene openbare parochiekern vergadering.

Op 17 mei om 19:30 uur in het Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee

 

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie rondvraag

4. Algemene stand van zaken door de voorzitter
5. Financiële stand van zaken door de kasbeheerder

6. Pauze (2e bakje koffie of thee)

7. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

   (graag vóór 10 mei bij Jacolien de Meij indienen)

8. Beantwoorden van de vragen van de rondvraag

9. Sluiting
Een drankje voor het slapen gaan.

 

 

A G E N D A

Zondag                14 mei

Zierikzee             09.15 uur             Viering W en C                                 N. Polet

m.m.v. Willibrorduskoor
               Lenie Blommaert-Hazewindus
               Dick Wessel en Cor Stoel

Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 N. Polet

Woensdag           17 mei
Zierikzee             13.30 uur             Ontmoetingsmiddag in parochiecentrum

                              19.00 uur             Rozenkrans                                       Liturgiegroep
                             
19.30 uur             Algemene openbare parochiekern vergadering
Donderdag         18 mei
Haamstede           09.30 uur             Lauden, Clusterviering                    Liturgiegroep
Zondag                21 mei

Zierikzee             09.15 uur             Eucharistieviering                            Th. de Deckere
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Dick Wessel en Addy van Velthoven-Gudde
                                                          
Koffiedrinken in het parochiecentrum
Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 R. Stobbelaar
Woensdag           24 mei

Zierikzee             19.00 uur             Rozenkrans                                       Liturgiegroep
Donderdag         25 mei

Haamstede           09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep

Zondag                28 mei
Zierikzee             09.15 uur             Viering W en C                                 G. Kok
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Fam. van Velthoven-Vermunt
                                                           Johannes Wansink, Elisabeth
                                                           Wansink-Tuinder en ouders
                                                           Marijke v.d. Borght-Horsten
                                                           Petrus Praet en Johanna Praet-van Velthoven
                                                           Lenie Blommaert-Hazewindus
                                                           Dick Wessel, Addy van Velthoven-Gudde
                                                           Pastoor Verdaasdonk en Pastoor van Hees               

Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 R. Heinrichs
                                                          
m.m.v. Cantate Domino

Woensdag           31 mei

Zierikzee             19.00 uur             Rozenkrans                                       Liturgiegroep
Donderdag         1 juni

Haamstede           09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep
Vrijdag               2 juni

Zierikzee             19.00 uur             Eucharistieviering                            Th. de Deckere
Zondag                4 juni

Zierikzee             09.15 uur             Eucharistieviering                            Th. de Deckere

                                                           ouders Praet-van Velthoven en kinderen
                                                           Koffiedrinken in het parochiecentrum

Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 N. Polet

 

Dinsdag               6 juni
Zierikzee             09.30 uur             KBO koffieochtend
Donderdag         8 juni
Haamstede           09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep

Zondag                11 juni
Zierikzee             09.15 uur             Viering W en C                                 A. v. Veldhoven
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Addy van Velthoven-Gudde
                                                           Daan, Marie-Louise, Mariëlle en
                                                           Wilfried Boonman

Haamstede           11.00 uur             Viering W en C                                 Liturgiegroep
                                                          
Gitaarbegeleiding
Donderdag         15 juni
Haamstede          09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep
Zondag                18 juni

Zierikzee             09.15 uur             Viering W en C                                 G. Kok
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Jan en Riet BijdeVaate
                                                           Hubert Kouijzer
                                                          
Koffiedrinken in het parochiecentrum
Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 J. Heezemans
Donderdag         22 juni

Haamstede          09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep
Zondag                25 juni

Zierikzee             09.15 uur             Viering W en C                                 Liturgiegroep
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Fam. van Velthoven-Vermunt
                                                           Johannes Wansink, Elisabeth
                                                           Wansink-Tuinder en ouders
                                                           Petrus Praet en Johanna Praet-van Velthoven

Haamstede          11.00 uur             Viering W en C                                 R. Heinrichs
                                                          
m.m.v. Libs
Donderdag         29 juni
Haamstede          09.30 uur             Lauden                                              Liturgiegroep
                             
10.00 uur             Viering W en C                                 N. Polet
Zaterdag            1 juli

Haamstede           15.00 uur             Middaggebed                                   N. Polet
                                                          
Opening iconententoonstelling
Zondag                2 juli
Zierikzee             09.15 uur             Eucharistieviering                            Th. de Deckere
                                                          
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           ouders Praet-van Velthoven en kinderen
                                                           Pastoor Verdaasdonk
                                                          
Koffiedrinken in het parochiecentrum

 

OPEN KERKDAGEN

Zoals gebruikelijk in het zomerseizoen zetten we ook dit jaar de deuren van onze Willibrorduskerk op dinsdag weer open voor ieder die even op zoek is naar stilte, rust, bezinning of om een kaarsje aan te steken.

Gelukkig zijn er een aantal mensen bereid om die dagen te fungeren als suppoost, want zonder hen zouden we deze mogelijkheid niet kunnen bieden.

Deze open kerkdagen zijn elke dinsdag vanaf 18 juli. De laatste is op

15 augustus. Hartelijk welkom!

 

CARITAS Schouwen-Duiveland

Vastenaktie 2023.

De Vastenaktie met als project De ontheemden in het zuiden van Sudan heeft in onze parochie het mooie bedrag van € 1197,45 opgebracht. In dit bedrag zit ook de

€ 644,45, wat door de kinderen van de Willibrordusschool bij elkaar is geklust. Met de Scholentour als start en verder onder de enthousiaste begeleiding van juf Trudy, gingen de kinderen aan de slag met als resultaat dit prachtige bedrag. Namens de vluchtelingen in Sudan, hartelijk dank aan alle kinderen voor die geweldige inzet.

Juf Trudy, ook voor u, namens de Vastenaktie en Caritas Schouwen-Duiveland, onze hartelijke dank voor uw bijdrage in dit project.

Cartiaskern Schouwen-Duiveland.

 

Beste mensen,

Wat was het een gezellige voorjaarsmarkt. Het weer was een beetje minder, maar de sfeer opperbest.

De pannenkoeken smaakten prima; er was op het eind van de middag dan ook geen pannenkoek meer over. Ook de keuken deed goede zaken, de broodjes gingen vlotjes van de hand en de soep was helemaal op.

De mooie tulpen hebben we allemaal kunnen verkopen en om 14:00 uur konden we drie mensen gelukkig kunnen maken met een boodschappenmand of Paaskaars.

Bij het sjoelen stond ik lange tijd bovenaan de lijst met de hoogste score; maar de fanatieke sjoelers gingen net zo lang door tot ik van die koppositie gestoten was.

Van de twee mensen met de hoogste scores ging er een naar huis met een waardebon van slager Bolier en de ander met een bon van Mondragusto.

Mede dankzij sponsoring konden we op het einde een netto-opbrengst bekend maken van € 572,60. Een mooi bedrag, maar nog waardevoller was de sfeer en gezelligheid van deze middag.

Eenieder bedankt voor de hulp en/of aanwezigheid.

Erik Steegmans

____________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 4 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 2 juli 2023 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl