Informatie parochie
 

Algemene gegevens Parochiekern Zierikzee

Mosselstraat 4
4301 JN Zierikzee
Telefoonnumer: 0111-417505

E-mail: willibrordus@zeelandnet.nl
website: www.rkschouwenduiveland.nl

Eerst aanspreekbare pastoor

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06 – 29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com

Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt de actie “kerkbalans” gehouden om de financiële balans van de parochie
in evenwicht te kunnen houden.

contactpersoon:
Jan Versaevel
Telefoonnummer: 06-23997336
E-mail: jcmver@zeelandnet.nl
Bijdragen kunnen worden gestort op NL63INGB0001285785 t.n.v. Parochiekern Zierikzee

Bestuur Parochiekerncommisie
Voorzitter
H.A.C. E. Steegmans (Erik)
E-mail: fam.steegmans@kpnmail.nl
Telefoonnummer 06 30792410

Secretaris
J.J.H. de Meij - de Bruijn (Jacolien)
E-mail: jdemeij@zeelandnet.nl
Telefoonnummer 06 29310123

Kasbeheerder
J.C.M. Versaevel (Jan)
Emal: jcmver@zeelandnet.nl
Telefoonnummer 06 23997336

Lid
D. Huibregtse-Taskam (Diana)
E-mail: ledijema@xs4all.nl
Telefoonnummer 06 12156286

Lid
N.J. ( Nico ) van den Berg
E-mail: nicovdb@zeelandnet.nl
Telefoonnummer: 06 54319196

Lid
C.A. van Egmond (Cees)
E-mail: ankiecees@zeelandnet.nl
Telefoonnumer 06 12927766

Acolieten en misdienaars
acolieten:
G. Vaes
Telefoonnummer: 0111 415311
E-mail: karton@wanadoo.nl

W. Doeswijk  
Telefoonnummer: 0111 414108
E-mail: wdoeswijk@hotmail.com

 

Begraafplaats

R.K. begraafplaats onder bescherming van de H. Barbara., gelegen aan de Grachtweg te Zierikzee
Beheerder:
P. Verkaart
Telefoonnummer: 0111 415685
E-mail: peterpaula@zeelandnet.nl

Administratie:
N. Baart
Telefoonnummer: 0111 414229
E-mail:  niba@zeelandnet.nl

Bloemversiering
Zierikzee:
J.Doeswijk
Telefoonnummer: 0111 420039
E-mail: doeswijkjj@zeelandnet.nl

Haamstede:
V.Aarsen-Thoms
Telefoonnummer: 06 44803707
E-mail: veronikathoms@hetnet.nl     

Caritas
Voorzitter:
J.J.H. de Meij - de Bruijn (Jacolien)
E-mail: jdemeij@zeelandnet.nl
Telefoonnummer 06 29310123

Communie
contactpersoon:
I. de Ceuster-Peeters
Telefoonnummer: 0111 450165
E-mail:  willibrordus@prisma-scholen.nl   

Communie voor mensen thuis
contactpersonen:
J. Doeswijk   
Telefoonnummer: 0111 420039
E-mai: jdoeswijk@zeelandnet.nl

J. Verkaart
Telefoonnummer: 0111 851880

Doopsel
contactpersoon:
T. Kieboom
Telefoonnummer: 0111415238
E-mail: tinykieboom@kpnplanet.nl

Financiën
Rekeningnummer Aktie Kerkbalans:
NL63INGB0001285785 ten name van Parochiekern Zierikzee

Rekeningnummer Parochiekern:
NL25RABO0375102485 ten name van Pater Damiaanparochie Zierikzee

Gezinsvieringen
contactpersoon:
P. Kieboom
Telefoonnummer: 0111 652010

Herderstocht
contactpersoon:
Wim Doeswijk
Telefoonnummer: 0111 414108
E-mail: wdoeswijk@hotmail.com

J. Verkaart
Telefoonnummer: 0111 851880

Huwelijk
contactpersoon:
D.Berrevoets-Verkaart
Telefoonnummer: 0111-415670
E-mail: daanenmark@kpnmail.nl

Kerkdiensten
Zierikzee:
Zondag om 09.15 uur
Iedere 1e vrijdag van de maand om 19.00 uur
Iedere 3e zondag van de maand om 16.00 uur Vesper

Adres Parochiekernkerk
Hoge Molenstraat 86
4301 KC Zierikzee
Parkeergelegenheid: Mosselboomgaard

Haamstede:
Zondag om 11.00 uur
(kerkdiensten zijn er van Pasen tot en met Oktober)

Adres kerk
Serooskerkseweg 2
4328 NN Burgh Haamstede (telefoonnummer 0111 651766)
De kerk beschikt over een eigen parkeerterrein.
contactadres: 

Kerkkoor
Dirigent/organist: W. Boer
Telefoonnummer: 0111 654163
E-mail: wboermusic@zeelandnet.nl

contactpersoon:
P. Verkaart
Telefoonnummer: 0111 415685
E-mail: peterpaula@zeelandnet.nl

Kerkledenadministratie
contactpersoon:
Jan Versaevel
Telefoonnumer 0623997336
E-mail:  jcmver@zeelandnet.nl

Kindernevendienst
contactpersoon:
M. de Breejen
Telefoonnummer: 0111 417801
E-mail: mbreejen@zeelandnet.nl

Koffiezetgroep

contactpersoon:
D. Huibregtse  
Telefoonnumer: 0111-671641
E-mail: leijdema@xs4all.nl
 

Kosters

Contactpersoon:
K. Verkaart
Telefoonnumer 0111 416101
E-mail: kverkaart@gmail.com

 

Lectoren/lectrices

contactpersoon:
E.Steegmans
Telefoonnummer: 0111 413931
E-mail: fam.steegmans@kpnmail.nl
 

Oecumenisch overleg Westerschouwen

contactpersoon:
M. Wessel  
Telefoonnummer: 0111 461407
E-mail: ma.wessel@wxs.nl

                                                                              

Parochiecentrum
Adres:
Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee
Telefoonnummer: 0111 417505

Voor het gebruik/huur van het Parochiecentrum én kerk dient men zich in verbinding te stellen met:
R. de Maaijer
Telefoonnummer: 06 12450406
E-mail: maayer@zeelandnet.nl

De sleutels van het Parochiecentrum kunnen afgehaald worden:
op zondag/maandag/dinsdag :
Erik en Els Steegmans
Kreeftstraat 23
Zierikzee
Telefoonnummer 0111 413931

op woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag
J. Doeswijk
’t Vrije 44
Zierikzee
Telefoonnummer: 0111 420039

Parochienieuws/parochiële mededelingen
R. de Maaijer
Telefoonnummer: 06 12450406
E-mail: maayer@zeelandnet.nl

Pastoraal Centrum
Adres:
Zusterstraat 4
4461 JA Goes
Telefoonnumer: 0113 218610
E-mail: pastorteam@zeelandnet.nl
www.paterdamiaanparochie.nl
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoraat met ouderen
contactpersoon:
A. Hantelmann  
Telefoonnummer: 0111-691392
E-mail: anhantelmann@hetnet.nl

Platform voor de kerken in Zierikzee
contactpersoon:
T. Kieboom
Telefoonnummer: 0111-415238
E-mail: tinykieboom@kpnplanet.nl

Poetsgroep
Contactpersonen:
  

Public Relations
R. de Maaijer
Telefoonnummer: 06 12450406
E-mail: maayer@zeelandnet.nl

Secretariaat
Contactpersoon:
P. Verkaart
Telefoonnummer: 0111-415685
E-mail: peterpaula@zeelandnet.nl

Het Parochiesecretariaat is op dinsdag en donderdag
geopend van 9.30-11.30 uur
in juli en augustus alleen op donderdag

Uitvaart
Bij overlijden contact opnemen met:
N. Baart
Telefoonnummer: 0111-414229
E-mail:  niba@zeelandnet.nl
P. Verkaart      
Telefoonnummer: 0111-415685
E-mail: peterpaula@zeelandnet.nl

Vastenactie

coördinatoren:
H. Verkaart
Telefoonnummer: 0111-414106
E-mail:  hmverkaart@zeelandnet.nl
  

Webbeheerder
contactpersoon:
Janneke Versaevel
Telefoonnummer 06 42264882
E-mail: jversaevel@zeelandnet.nl  


Vormsel
contactpersoon:
D.Huijbregtse
Telefoonnummer: 0111-671641
E-mail: ledijema@xs4all.nl

Willibrordusschool
Hoge Molenstraat 41
4301 KB Zierikzee
Telefoonnummer: 0111-450165
E-mail: willibrordus@prisma-scholen.nl
Directeur: N.Mulder

Woord- en Communiediensten en Avondwake
contactpersoon:
J. Doeswijk    
Telefoonnummer: 0111-420039
E-mail: jdoeswijk@zeelandnet.nl

Zieken- en ouderen bezoekgroep

contactpersoon:
H. Verkaart
Telefoonnummer: 0111-414106
E-mail:  hmverkaart@zeelandnet.nl