2021

Het jaar 2021 is niet het jaar geworden waar veel mensen op gehoopt hadden. Veel mensen hadden gehoopt op het uitdoven van de Coronapandemie en op een nieuwe regering met een nieuwe uitstraling. Echter….

Corona is gebleven, vele mensen zijn ziek geworden en sommige daarvan zo ernstig dat ze zijn overleden. De landelijke politiek heeft het moeilijk, maar ook de geestelijke leiders hebben het niet gemakkelijk. Ons geloof heeft ook charismatische leiders nodig die ons ondersteunen en inspireren. En misschien wel het belangrijkste; we hebben elkaar nodig.

En uit dit laatste put ik kracht om te geloven dat het allemaal weer goed komt. Want juist in 2021 waren wij als parochianen vaak bezig om elkaar te helpen en te ondersteunen. We keken wat vaker naar elkaar om en er zijn door vele mensen bezoekjes gebracht aan hen die dit nodig hadden. Soms kon het niet persoonlijk, maar dan werd er een kaartje of kleine attentie gestuurd.

Toen we hoorden dat de financiën van de kerk niet meer zo rooskleurig waren, doneerden veel parochianen wat extra’s en toen we weer met meer mensen naar de kerk mochten komen deden we dat ook.

Op de oproep om toch naar de kerstmarkt te komen hebben toch behoorlijk wat parochianen gehoor aan gegeven. Op deze kerstmarkt werd gul gegeven en had men ook oog voor elkaar.

Kortom we willen graag een hechte gemeenschap blijven en dat stemt mij hoopvol.

We zullen ook in 2022 op elkaar moeten kunnen bouwen en vertrouwen, alleen zo komen we door het dal heen. En is dat ook niet de boodschap van de Heer?


Namens de parochiekern wil ik iedereen een gezond, vrolijk en gelukkig nieuwjaar wensen.


Erik Steegmans


Zierikzee, 21-12-2021


Beste parochianen en gasten,

De vieringen zoals ze in de laatste Parochiële Mededelingen stonden kunnen gewoon doorgaan, aangezien die allemaal voor 17:00 uur zijn afgelopen.

24 december: De gezinsviering wordt uitgezonden via het internet vanaf 12:30 uur op gezinsviering.eventview.info

15:30 uur Eucharistieviering

25 december: 09:15 uur Eucharistieviering

31 december: 15:30 uur Eucharistieviering

2 januari: 09:15 uur Viering van woord en communie

9 januari: 09:15 uur Eucharistieviering

Er mogen, per viering, 50 kerkgangers deze diensten bijwonen en dient u zich hiervoor aan te melden.

U kunt dit doen bij: Els en Erik Steegmans, Tel.nr. 0111-413931


Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’. Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen - met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.EUCHARISTIE VIERING 15 AUGUSTUS

Feest van maria tenhemelopneming - 11.00 uur r.k. “onze lieve vrouwe op zee kerk”

Daarna Kleine bedevaart met bloemenhulde voor de moeder van onze verlosser.

celebrant pater thaddy


MEDEDELINGEN 19-04-2021
 • Door omstandigheden kan in de maand mei het bidden ven het ‘Rozenhoedje’ niet door gaan.
 • Op 25 april en 30 mei zal de werkgroep de zondagviering verzorgen.
 • Op de zondagen van 16 mei en 20 juni zal er om 16:00 uur een Vesper worden verzorgd door Paul Verbeek of Thaddy de Deckere. Hierbij zal er, o.a. door financiële redenen, geen muzikale ondersteuning zijn.
 • In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen Vesper. Of er na de zomervakantie weer opnieuw een Vesper is wordt t.z.t. bekeken.

Paastijd

Pasen is voorbij en ondanks de beperkingen kunnen we terug kijken op een mooi kerkelijk feest.

We hebben dit jaar in aanloop naar Goede Vrijdag de kinderen van de St. Willibrordusschool mogen ontvangen. Elke groep had een gereserveerde tijd in de kerk voor hun kinderkruisweg.

De leerkrachten hadden de kinderen heel goed voorbereid en de kinderen gedroegen zich voorbeeldig. Het leuke van kinderen is dat zij gewoon vragen wat zij willen weten. Enkele voorbeelden:

Toen de juf had verteld dat Jezus aan het kruis was gespijkerd zei een kind tegen mij: “Dat moet toch wel heel pijn hebben gedaan?” Een ander kind vroeg aan mij hoe het kon dat Jezus, na dood in het graf gelegen te hebben, zomaar weer levend werd.

En toen ik vertelde over Hemelvaart vroeg een kind mij: “Gaat hij dan wéér dood?”

Maar andere hebben dankzij de statiën geleerd hoe het nu zit met romeinse cijfers.

Kortom ik heb genoten van zoveel jeugd in onze kerk.

De dagen daarna waren ook heel fijn. Pastoor Fons van Hees kon weer voorgaan in een kleine groep van 6 mensen bij het Lauden op de donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij de Kruiswegviering mocht natuurlijk ook maar een kleine groep komen, maar het was toch heel sfeervol.

Op eerste Paasdag was de kerk feestelijk versierd (door Jan) met gele bloemen voor de gelukkige 30 personen die we mochten toelaten.

Laten we hopen en bidden dat we dit feest volgend jaar wat uitbundiger mogen vieren.


Namens de PKC


Erik Steegmans


Palmpasen

Op 28 maart was er een gezinsviering
op de zondag van Palmpasen. De groep gezinsviering had er weer veel werk van gemaakt. Al weken van tevoren waren zij -via de computer- voor de eerste keer bij elkaar gekomen en daarna nog een paar keer. Het resultaat mocht er wezen.
Het was een bijzondere viering met mooie gezangen. Deze werden met beeld getoond via het grote scherm, prima verzorgd door Ton. Het ‘popup’ kinderkoor EigenWijs kon natuurlijk nog niet zingen, wel waren er ook liederen gekozen uit hun repertoire.
Kinderen van de St.Willibrordusschool hadden Palmpaasstokken versierd en ook op kartonnen vellen Palmpaasstokken geknutseld. Mede hierdoor zag de kerk er feestelijk uit.
De boodschap van Pasen werd duidelijk en helder verwoord door de voorgangers Judith en Paul. Via een livestream was het thuis voor de gezinnen en andere belangstellenden ook te volgen. Het was jammer dat na de communie de verbinding weg viel. Daar hadden de mensen in de kerk geen last van. Onder die kerkgangers, er mochten er maar 30 komen, waren een paar gezinnen en juffrouw Trudy.
Na de dienst konden de mensen natuurlijk een door pastoor Van Hees gezegend palmtakje mee naar huis nemen. Het lukt Jan toch nog steeds deze takken voor ons te verkrijgen, maar dat wordt hem door de buxusmot niet gemakkelijk gemaakt.


Erik Steegmans

Witte Donderdag en Paaszaterdag

Dit jaar is het Paas triduüm in Goes, Ovezande en Middelburg. Op Witte Donderdag en op Paaszaterdag bieden wij u de mogelijkheid voor een persoonlijk gebed in de kerk van Zierikzee. De kerk is dan tussen 19:00 en 20:00 uur geopend.

Dinsdag 30 maart 19.00 uur Boeteviering in Goes met pater de Deckere

28 maart PALMZONDAG Gezinsviering in Zierikzee

De Palm wordt gezegend in iedere Parochiekern. Aan Zierikzee is gevraagd om met hun palm op zaterdag 27 maart naar ’s-Heerenhoek te komen zodat deze in de zaterdagavondviering te ’s-Heerenhoek gezegend kan worden en weer terug meegenomen kan worden naar Zierikzee.

Radioprogramma De Schatkist op Radio Schouwen-Duiveland.

Iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt op Radio Schouwen-Duiveland het Bijbelse kinderprogramma De Schatkist gepresenteerd waarin de presentatoren vertellen over een verhaal in de bijbel of andere actuele onderwerpen voor kinderen. Ook zijn er regelmatig kinderen in de studio die over een onderwerp meepraten. Tussen het praten en vertellen kunnen jullie luisteren naar liedjes van onder ander Elly en Rikkert of De Sjofar. Ook kan je meedoen met een prijsvraag met leuke prijzen!


Je kan op verschillende manieren luisteren, 107.1 FM, 994 digitaal of via www.radiosd.nl. Luister je ook?

Pastoor Fons van Hees

Een paar maanden geleden hebben wij u laten weten dat onze pastoor, Fons van Hees, vanwege problemen met zijn gezondheid, een stap terug moest doen. Pastoor van Hees stond toen op de wachtlijst voor een revalidatie-traject, en om daar alle aandacht aan te kunnen geven legde hij zijn uitvoerende taken neer. Het proces van revalidatie loopt, en het vraagt veel van de energie van onze pastoor. Om hem nog meer vrij te maken heeft bisschop Liesen, in goed overleg met onze pastoor, besloten om Fons te ontheffen van zijn pastoorstaken. Met ingang van 15 december heeft de bisschop vicaris Paul Verbeek benoemd tot waarnemend pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en van de H. Pater Damiaanparochie. Paul Verbeek is goed bekend met onze parochies; in de H. Pater Damiaanparochie was hij pastoor voordat Fons van Hees werd benoemd, en ook als deken en vicaris is hij altijd vertrouwd geweest met onze parochies. Hij heeft ook een goed contact met pastoor Van Hees. Paul Verbeek is pastoor van de Lievevrouweparochie en vicaris voor de vicariaten Breda en Middelburg, Als waarnemend pastoor zal hij leiding geven aan onze parochies, maar hij zal geen uitvoerende pastorale taken op zich kunnen nemen.


Door de benoeming van de waarnemend pastoor kan onze pastoor Fons van Hees zich nog meer richten op de revalidatie en alle aandacht geven aan wat nodig is voor zijn gezondheid. Ook ons gebed mag hem daarbij ondersteunen. We nodigen u daarom graag uit om voor Fons van Hees te blijven bidden.


We informeren u ook over pastoraal werkster Katrien van de Wiele. Katrien van de Wiele is pastoraal werkster in de parochies van Zeeuws Vlaanderen. In april 2018 werd zij voor één dag in de week in onze parochies gedetacheerd. Katrien heeft vooral de werkgroepen kind en geloof in onze parochies begeleid, en dat heeft ze met verve en grote kunde gedaan. De detachering van Katrien houdt op 1 januari 2021 op, zodat Katrien al haar aandacht weer kan geven aan de parochies in Zeeuws Vlaanderen. Wij zijn haar dankbaar voor de hulp die zij ons heeft gegeven, en wij wensen haar graag alle goeds..  


Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren,

Alida van Veldhoven, Victor Slenter en Ruud Louwes.


1 november 2020

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.


Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.Aanpassingen protocol per 1 juli 2020

25 juni 2020

Per 1 juli 2020 geldt een aantal aanpassingen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 hebben vastgesteld. Zo wordt het maximaal aantal deelnemers per samenkomst afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. De aanpassingen sluiten aan op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet tijdens de persconferentie op 24 mei 2020.

Voorwaarden

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn. Nu laat de overheid deze grens onder voorwaarden los. De voorwaarden vanuit het kabinet houden in dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat er aangewezen plaatsen zijn. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.

Protocol blijft van kracht

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de rooms-katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus ook vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven.

In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Dit vraagt van de parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw in een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen, dus dat zij meten en tellen hoeveel kerkleden er op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Meten en tellen geldt ook wanneer er gevierd wordt in de open lucht. Download het aangepaste protocol onderaan dit bericht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar de risico’s van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volgt verdere informatie via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie


juni 2020

Beste mensen,

Vanaf zondag 7 juni mogen er weer kerkvieringen gehouden worden.

Om deze vieringen te kunnen bijwonen moet men zich wel telefonisch aanmelden:

Voor Zierikzee bij E. Steegmans, tel.nr. 0111-413931

Voor Haamstede Bij Henny Wichgers, tel.nr. 06-10326921

Er mogen voorlopig maar 30 mensen deze vieringen bijwonen. We hopen dat dit er in juli meer mogen zijn.

Zij die niet bij deze viering aanwezig kunnen zijn nodigen wij graag uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes. De website die u moet kiezen is: www.kerkdienstgemist.nl


Vanwege het geringe aantal mensen dat we nog mogen verwelkomen blijft de kerk in Zierikzee in de maand juni ook nog op woensdagavond open van 18:45 uur tot 19:15 uur voor een stil gebed en/of om een kaarsje aan te steken.mei 2020

Geliefde parochianen van het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’,

U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 31 mei as. om 11.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl deel te nemen aan de viering van het hoogfeest van Pinksteren voor ons Samenwerkingsverband.

De Eucharistieviering vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van pastoraal werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus.De pastoor zal aan het einde van de viering een belangrijke ‘Kanselmededeling’ uitspreken.

Zegt het voort en geef er aandacht aan. Dank u daar voor.

Fons van Hees, pastoor


MEDEDELINGEN

 • Tot nader order, in ieder geval tot na het Pinksterweekend, geldt dat publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag afgelast zijn.
 • De H.Willibrorduskerk in Zierikzee is op zondag van 09:15 tot 10:15 uur en op woensdag van 18:45 uur tot 19:15 uur open voor persoonlijke gebeden en intenties.
 • Wij nodigen u uit om aan de digitale Eucharistieviering deel te nemen op www.kerkdienstgemist.nl. Deze viering vindt plaats elke zondag om 11.00 uur en ook elke dinsdag om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes.

---------------------------------------------------------------------------------------

april 2020: dubbelklik op de onderstaande blauwe tekst om de paasbrief van de bisschop te lezen:

2020-04-02 Paasbrief Achter gesloten deuren (003).pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

maart 2020: MEDEDELING VAN DE BISSCHOP IN VERBAND MET CORONA

Tot nader order, en in ieder geval tot na het pinksterweekend, gelden de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.

============================================================================