Wat zijn we blij dat we u eindelijk weer eens wat leuk nieuws kunnen brengen. Er staan n.l. een flink aantal aktiviteiten op de rol .

We gaan er dan natuurlijk wel van uit dat het aantal besmettingen blijft dalen en de versoepelingen blijven doorgaan.

Allereerst:

Koffieochtend op dinsdag 1 juni a.s. vanaf 9.30 uur in het parochiecentrum.

Inloopmiddag op woensdag 16 juni vanaf 14.00 uur in het PC.

Jaarvergadering op woensdag 30 juni a.s. in het parochiecentrum.

Koffieochtend op dinsdag 6 juli a.s. in het PC.

We zijn van plan een “Corona-bevrijdingsfeest” te organiseren en dat ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Zondag 25 juli a.s. een Pubquiz vanaf 13.30 in het parochiecentrum.

Dinsdag 27 juli a.s. koffieochtend met spelletjes, mogelijkheid tot een wandeling met Nico Baart. Aansluitend een lunch voor wie wil en om 13.30 uur gevolgd door een fietstocht.

Donderdag 29 juli : klaverjasmiddag. Inloop vanaf 12.45 uur. Start 13.00 uur

Zaterdag 31 juli: feestmiddag/avond met een keur aan aktiviteiten. Details hierover krijgt u later.

Een en ander nog steeds onder voorbehoud maar we gaan ervan uit dat een en ander doorgang kan vinden; wij gaan er in ieder geval van uit dat een ieder zich dan nog steeds aan de geldende voorschriften en regels houdt. Dan kunnen we er een gezellige boel van maken.

In de volgende nieuwsbrief krijgt u te horen waar en bij wie u zich moet aanmelden voor de verschillende aktiviteiten.


=======================================================================================================

Er gloort een kiertje licht aan de horizon wat betreft aktiviteiten van de KBO. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn of worden, wordt de kans groter dat we weer eens iets kunnen gaan organiseren. We hopen in ieder geval de koffieochtend van 4 mei a.s. te laten doorgaan. Daarbij gaan we er van uit dat de persconferentie binnenkort met goede berichten komt.

Verdere activiteiten op de rol: donderdag 27 mei hopen we een fietstocht te organiseren.

Woensdag 30 juni staat de ledenvergadering gepland.

Dit alles natuurlijk met de nodige voorbehoud....

Blijf gezond en laten we proberen het zonnig te blijven inzien!


==============================================================================================

Nederland is helemaal in de ban van het corona (corvid19)-virus. Ouderen, wij dus, vormen de meest kwetsbare groep. Er zijn door de regering allerhande maatregelen genomen en oproepen gedaan. Activiteiten waar veel mensen samenkomen zijn afgelast. KBO-Zeeland heeft diverse vergaderingen geannuleerd. Vandaar dat ook wij alle activiteiten tot nader order op schorten. Dus de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart gaat niet door.

Misschien is er bij het verschijnen van de volgende Blik op de Regio al een nieuwe datum bekend, maar ook dit is onzeker. We weten niet hoe alles zich zal ontwikkelen.

Maar een oproep aan u allen: houd contact met elkaar. Bel elkaar eens, zodat het virus onder ons in ieder geval geen extra eenzaamheid-slachtoffers maakt.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. De gegevens vindt u in iedere Blik op de Regio.

Vriendelijke groet

Namens het bestuur van KBO Schouwen Duiveland

Els Steegmans