KBO ACTIVITEITEN

Langs deze weg willen wij onze leden en natuurlijk ook niet-leden een gezegend en gezond 2022 toewensen!

Het is echter ontzettend jammer dat we onze aktiviteiten alweer op een laag pitje moeten zetten. De nieuwjaarsreceptie/koffieochtend kon al geen doorgang vinden, zo ook de geplande klaverjasmiddag en de stamppotmiddag/avond, resp. gepland op 14 januari en 21 januari. We blijven optimistisch en we hopen dat de koffieochtend op dinsdag 1 februari wel gaat lukken . Zo hopen we ook dat de klaverjasavond van 25 februari door kan gaan, aanvang zoals gebruikelijk om 19.30 uur in het parochiecentrum. De stamppotavond hebben we verplaatst naar vrijdag 18 februari, diegenen die zich daar voor hadden aangemeld blijven op de lijst staan, als u zich nog niet daar voor opgegeven hebt kan dat bij Kees Verkaart, mailadres: kverkaart@gmail.com

Voor het klaverjassen kunt u zich zoals gebruikelijk aanmelden bij mij: hmverkaart@zeelandnet.nl