Parochienieuws mei 2022

LIEF EN LEED

Nadat dhr. Praet de ziekenzalving heeft gehad, overleedt op 15 april Petrus Praet uit Zierikzee op 100 jarige leeftijd.

PAASMARKT

Terugblik op de Paasmarkt van zondag 10 april. Het was druk in de kerk en daarna ook gezellig druk in het parochiecentrum voor koffie met Paasstol. De zaal was fleurig versierd met wat bloemetjes. Buiten in de tent werden er pannenkoeken gebakken, waren er leuke voorjaarsbloemstukjes te koop en wat mooie 2e hands spullen. Verder was er binnen verloting van boodschappenmanden en van 3 Paaskaarsen van de afgelopen jaren. Raden hoeveel paaseitjes er in een glazen pot zaten. En ondertussen een drankje, soep of een broodje.


Pastoor van Hees was rond 16.00 uur aanwezig om de trekking te verrichten. De boodschappenmanden zijn gewonnen door mevr. Bours en dhr. en mevr. Kouijzer, beiden uit Zierikzee.Paaskaarsen zijn gewonnen door fam. Steegmans, fam. Rapati en fam. Kieboom.

Het juiste aantal eitjes, tenminste op 3 na, werd gewonnen door fam. Steegmans die de eitjes lieten staan zodat alle vrijwilligers de komende weken nog paaseitjes kunnen eten.

De totale opbrengst, inclusief een gift, was 850 euro.

Het was weer de moeite waard.

Iedereen die meegeholpen heeft … onze hartelijke dank!

VASTENACTIE

Hallo allemaal,

Na alle inspanningen die we ons getroost hebben en de niet al te hoge verwachtingen die we bij de vastenactie hadden wil ik jullie met zeer grote blijdschap meedelen dat we een monsterscore gemaakt hebben en eigenlijk hoort hier tromgeroffel bij … maar de totale opbrengst van de vastenactie is € 3935,38 !

Dan wil ik zeker de willibrordusschool er even uit lichten want de kinderen hebben met hun klussenkaarten maar liefst € 1231,28 bij elkaar geklust.! Zo hoog hebben we dat nog nooit meegemaakt. Ik heb juf Trudy dan ook al een bedankje gestuurd en zij zou dat dan weer overbrengen naar de kinderen en hun ouders.

Wat een geweldig resultaat nietwaar en daar mogen we met z'n allen best trots op zijn.

Jullie bezorgers ook allemaal van harte bedankt want het was toch ook weer een aardige klus om dat allemaal op te halen.

Namens werkgroep vastenactie

Caritas Schouwen-Duiveland.

Henny Verkaart

KBO Schouwen-Duiveland

Gelukkig kunnen we u van de KBO ook weer een flink aantal aktiviteiten aanbieden.

Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje:

Woensdag 18 mei: inloopmiddag in het parochiecentrum. Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een praatje, spelletje of vragen over computer/telefoon.

Vrijdag 20 mei: Klaverjasmiddag. Vanaf 13.00 uur is de inloop, we starten met kaarten om 13.30 uur. Opgeven kan telefonisch of per mail bij Henny Verkaart, tel. 06-15276350. Mail:hmverkaart@zeelandnet.nl

Woensdag 25 mei: reisje naar de Biesbosch. Hier was veel animo voor, dus de reis is volgeboekt. Mocht u nog interesse hebben, komt u op een wachtlijst.

Donderdag 26 mei: wandeling met de groep in het Gadrabos.

Dinsdag 7 juni: koffieochtend met aansluitend lunch en fietstocht. Opgeven voor lunch en fietstocht bij Kees Verkaart, tel. 06-51478446. Mail: kverkaart@gmail.com

Dus genoeg om naar uit te kijken!

=======================================================================================

Beste mede-parochianen,

Op dinsdagochtend 26 april jl. kreeg onze Tonny Vaes een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De burgemeester roemde de jarenlange inzet van Tonny. Als kind al was hij misdienaar en toen hij wat ouder werd, werd dat acoliet tot op de dag van vandaag. Daarnaast betekent hij veel voor de caritas en is hij ook al heel lang actief in de zwemsport.============================================================================================

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE OPENBARE PAROCHIEKERN VERGADERING

Datum: 18 mei

Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Inventarisatie rondvraag

4. Algemene stand van zaken door de voorzitter

5. Financiële stand van zaken door de kasbeheerder

6. Pauze (2e bakje koffie of thee)

7. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

(graag vóór 11 mei bij Jacolien de Meij indienen)

8. Beantwoorden van de vragen van de rondvraag

9. Sluiting

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 10 juni willen we onze vrijwilligers bedanken. De feestcommissie belooft hen een gewoon gezellige avond. Houd u deze datum dus vrij!

Erik Steegmans

HAAMSTEDE

Zondag 10 april opening van het toeristen seizoen 2022

Pastoor Fons van Hees in zijn openingswoord: “De toeristen kerk van de O. L. V. op Zee van Haamstede is uit haar winterslaap ontwaakt.”

Een viering om trots op te zijn:

L'Esprit uit Goes inspireerde ons met een eigentijdse muzikale viering. Na de zegening van de palmtakken ging men in het bezit van een gezegende palmtak in processie de kerk door. Het koor zong: “Toen Jezus naar zijn stede ging” Het passieverhaal werd met onderbreking van muzikale intermezzo’s in zijn geheel voorgelezen. De Paasviering was weer zoals vóór de corona.

Pastor Drs. Noëla Polet stond stil met een gebed bij de nieuwe paaskaars en bij het gezegende wijwater. Ook was er aandacht voor de Heilige oliën . Het koor zong: “Zalving ten zegen, olie van vreugde, vriendschap voor mensen van God” We gaan weer proberen om elke zondag een speciale viering te verzorgen.

Henny Wichgers