IN MEMORIAM BART LEIJDEKKER

Op de leeftijd van 77 jaar is op 10 januari 2021 in Borrendamme Bartholomeus Johannes Maria (Bart) Leijdekker, echtgenoot van Anneke Leijdekker-Hoogerwerf, overleden. Op 7 januari heeft hij nog de ziekenzegening ontvangen.

Bescheiden en tevreden met kleine dingen was hij een man met een sterke sociale instelling. Behalve de zorg en de liefde voor zijn gezin gaf hij ook veel aandacht aan de vrijwillige brandweer, aan de katholieke vakbond, aan de parochiële Caritas en aan het bestuur van de basisschool St. Willibrordus. Ook was hij lid van de gemeenteraad namens (toen nog) de KVP. Dat zijn inzet niet onopgemerkt bleef blijkt uit het gegeven dat hij niet alleen een koninklijke onderscheiding kreeg, maar ook de Pro Ecclesia.

Wij zullen hem met dankbaarheid in onze herinnering bewaren als een aimabele, hulpvaardige man, die zijn talenten heeft ingezet om zijn leven inhoud en kleur te geven, ten bate van veel mensen die zijn levenspad hebben gekruist. Mag hij nu in vrede rusten bij God. En wij vragen de hemelse Vader dat hij troost en bemoediging mag geven aan al zijn dierbaren.


NIEUWJAARSWOORDJE 3 JANUARI 2021

Beste mensen,

2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor velen van ons was het geen gelukkig jaar. Mensen zijn ziek geworden en sommigen hebben zelfs afscheid moeten nemen van dierbare mensen om hen heen. Bovenop alle Coronaperikelen werd ook nog onze pastoor Fons van Hees ernstig ziek. Wij wensen hem beterschap toe.

Doordat veel vieringen niet door mochten gaan of maar door 30 personen bijgewoond mochten worden, stevenden we af op een negatief resultaat van maar liefs € 19.000,--, door gebrek aan inkomsten van collectes. De maatregelen rondom Covid-19 brengen daarbij ook de nodige kosten met zich mee.

Wij hebben u daarom verzocht, passend binnen uw mogelijkheden, naast uw jaarlijkse parochiebijdrage een extra parochiële bijdrage te doen. Velen van u hebben dit gelukkig gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en u bent in staat dit alsnog te doen dan kunt deze extra bijdrage storten op
NL 25 RABO 0375 1024 85 ten name van de Pater Damiaanparochie, kern Schouwen-Duiveland, onder vermelding van: incidentele bijdrage parochiefonds.

Wij zijn u hier heel dankbaar voor.

Dankbaar mogen we ook zijn voor de vele parochianen en vrijwilligers die ondanks Corona toch onvermoeibaar hun steun en inzet hebben gegeven. Dankzij hen kunnen we de dingen blijven doen, die we mogen doen en waardoor we, ondanks alle beperkingen, toch een vitale parochiekern blijven.

Alle werkgroepen hebben dit jaar hun uiterste best gedaan de activiteiten door te laten gaan, soms met aanpassingen, soms uitgesteld en soms op een heel andere manier, zoals een livestream van de gezinsviering vanuit onze kerk. Al deze mensen zorgen ervoor dat wij als katholieke gemeenschap hier op Schouwen-Duiveland een sterke gemeenschap blijven.

Wij, als Parochie Kern Commissie, zijn dan ook erg trots op hen.

Voor het komend jaar hebben we nog weinig nieuwe plannen gemaakt. We willen eerst die van 2020 nog realiseren, want er is veel blijven liggen. We willen aankomend jaar onze band met elkaar nog meer of weer versterken, want sommige van u konden wij niet ontmoeten.

Wij hopen u dit jaar weer ons parochiecentrum te kunnen zien in een gezellige en informele sfeer en waarbij we met elkaar het glas kunnen heffen en u bedanken voor uw inzet en/of uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Laat ons bidden voor een gezond en gelukkig 2021

Namens de Parochie Kern Commissie

Erik Steegmans


R. K. ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK HAAMSTEDE

Wat een mooie viering op eerste kerstdag 25 december. Dank u wel pater Ton Bun.

Hierbij een klein bericht van onze trouwe toerist Hans:

“Zoals u weet ben ik een parochiaan van de parochie De Goede Herder in Schiedam. Toch wil ik graag mijn waardering uitspreken. Ik wil het hele team bedanken voor de mooie verzorgde dienst met een mooi versierde kerk, een mooie kerststal en een heel mooie liturgie en ook nog een attente kerstwens aan het einde van de viering”

Een dergelijk compliment spreekt voor zich.

Daarom waren we ook op zondag 27 december open en hebben we het feest van de Heilige Familie gevierd. Voorganger, pastor Rens Stobbelaar vroeg de gelovigen om in deze tijd meer aandacht te besteden aan de wijsheid van de ouderen.Bijgaand voor het altaar een foto van een gobelin van de Heilige Familie. Dit gobelin was een onderdeel van een groot vaandel van de Mariacongregatie. Het heeft meer dan 100 jaar gehangen in de R. K. parochiekerk O. L. V. Onbevlekt Ontvangen te Amsterdam.

Zoals de H. Familie van Egypte naar het H. Land verhuisde, zo verhuisde deze familie van Amsterdam naar Haamstede.

CARITAS

Omdat het niet mogelijk was de ouderenviering met kerstmaaltijd te organiseren -door Corona-, hebben wij voor een alternatief gezorgd en de ouderen een bezoekje gebracht met een kleine kerstattentie. “Een lichtje in de donkere tijd”. Wij zijn door iedereen allerhartelijkst ontvangen.

En de ouderen van Schouwen Duiveland waren aangenaam verrast.