1e COMMUNIE

Op 11 juli hebben deze 5 meisjes hun 1e communie gedaan. Het zijn Iris, Jinte, Eef, Jenthe en Lina.
Fijn dat het nu wel door kon gaan. En dat was te merken aan best veel familie en vrienden in de kerk. De kinderen verwelkomden iedereen die aanwezig was en spraken ook de voorbeden uit. Pastoor Paul Verbeek was speciaal voor deze communieviering naar Zierikzee gekomen. De kerk was versierd met strikken en mooie bloemenmanden.

Het was een feestelijke viering en we wensen de communicanten een mooie toekomst toe.

OPEN MONUMENTENDAG OP 11 SEPTEMBER

De deuren van de Willibrorduskerk staan deze dag weer open voor een bezoekje aan onze kerk. En vooral hopen we op veel bezoekers die komen luisteren naar het fraaie orgelspel wat organist Wim Boer tussen 14.00 en 15.00 uur ten gehore zal brengen. Het is altijd fijn als er mooi orgelspel te beluisteren is tijdens deze open dag.

We hopen op veel bezoekers. Kom u ook?

LEZING ZR. NOËLA POLET

Ongetwijfeld weten jullie dat ik (pastoor Van Hees) in de periode van mijn ziek-zijn met toewijding verzorgd ben door zr. Noëla Polet. Zij is een gepensioneerd pastoraal werkster die een studie heeft gemaakt van de stichteres van haar societeit van de ‘Dochters van Maria’. Op die studie is zij ook gepromoveerd in Nijmegen.

Graag wil zij over deze Adelaïde Champion de Cicé een inleiding met powerpoint houden voor onze parochianen. De lezing is op donderdag 9 september as. om 19.30 uur in het parochiecentrum van Zierikzee.

BERICHT VAN DE PAROCHIEKERNCOMMISSIE

Beste mensen,

De afgelopen tijd was het best een beetje spannend wat het kerkbezoek zou gaan doen. We mochten wel meer kerkgasten ontvangen, maar Corona is er nog steeds en daarbij zitten we in een vakantieperiode. Maar ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden. Op het zangkoor staat toch weer een groot gedeelte van de koorleden en het gemiddelde kerkbezoek is gestegen van 30 in mei naar 41 kerkgangers nu. Dat is niet verkeerd.

We zijn nog steeds niet op het gemiddelde oude niveau van 75 kerkgangers, maar de opgaande lijn is ingezet.

Eenmaal in de twee weken is er koffiedrinken na de dienst en ook het aantal mensen wat koffie komt drinken neemt toe. In het parochiecentrum kan makkelijk afstand worden gehouden, daarbij is er genoeg ventilatie en het is vooral goed voor de onderlinge band.

Is het u wel eens opgevallen dat er elke zondag mooie bloemstukjes op het altaar staan? We vinden het meestal vrij normaal dat ze er staan, maar het zijn echte kunststukjes. Hier zijn er een paar afgebeeld.
Op ons kerkhof St.Barbara zijn, dankzij een gulle donatie van een van onze parochianen, maar liefst 125 Hederaplanten aangeplant. Veel dank voor zowel de donateur als voor de vrijwilligers die al deze planten in de grond hebben gezet. Pastoor van Hees kwam kijken en was blij met deze actie.Kortom, er zit leven in onze katholieke brouwerij.

Erik Steegmans

KLAVERJASSEN MET DE KBO

Tijdens de “feestweek ”was er natuurlijk ook ruimte gemaakt voor onze trouwe klaverjassers. Donderdag 29 juli j.l. om 13.00 uur was het parochiecentrum aardig gevuld met 32 vrolijke kaarters, die blij waren om eindelijk weer eens een kaartje te kunnen leggen en elkaar weer eens te kunnen zien. Veel bekende gezichten werden gespot maar ook een aantal nieuwe leden werden met genoegen verwelkomd. Na wat uitleg over regeltjes en maatregelen werden de kaarten geschud en begon de 1e ronde van 4 met 12 potjes per ronde. Al Gauw was het geroezemoes verstomd en hoorde men alleen de hersentjes kraken. In de keuken ging het werk gewoon door, waar Korrie en Olga alles onder controle hadden en zorgden voor een hapje en een drankje. Vanwege de feestweek, alles gratis!! Tegen 5 uur was het spel gespeeld en de punten geteld. Grappig was het wel dat één van de nieuwe leden, (die eigenlijk nog niet zo goed kon kaarten, zei hij) er met de 1e prijs vandoor ging! De prijzen werden uitgereikt door John die dat op zijn eigen, vrolijke manier deed.

We kunnen stellen dat het een zeer geslaagde klaverjasmiddag was. Met dank aan Tonny (puntentelling) John (prijsuitreiking e.d.) en de dames in de keuken (Korrie en Olga).

De eerstvolgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 24 september a.s. aanvang 19.30 uur in het parochiecentrum. Inleg € 3,50. Aanmelden zoals gewoonlijk bij, Henny Verkaart, tel. 06-15276350 of per mail hmverkaart@zeelandnet.nl. De volgende data krijgt u te horen op vrijdag 24 september a.s. en in de nieuwsbrief

Omdat het aantal deelnemers voor het klaverjassen blijft stijgen willen we alleen leden toelaten, niet leden kunnen dan als reserve genoteerd worden en als het nodig is invallen. Het is jammer dat we hiertoe moeten overgaan maar we vinden een maximum van 40 personen organisatorisch het hoogst haalbare en het is jammer dat leden dan buiten de boot vallen.

Op de eerstvolgende klaverjasavond, 24 september dus, willen we onze kaarters ook voorleggen of er behoefte is om de kaartavonden te verplaatsen naar de middag. Deze vraag werd ons namelijk gesteld.

Voor de jokeraars onder onze leden willen wij u graag attent maken op de inloopmiddag die elke 3e woensdag van de maand plaats vindt in het parochiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u daar van harte welkom om een potje te komen jokeren o.i.d.