Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 1     9 januari 2022 tot en met 30 januari 2022

LIEF EN LEED

Overleden A.C.M. (Lonie) Vermue in de leeftijd van 61 jaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 9 januari kan de nieuwjaarsreceptie helaas NIET doorgaan.

Kerstmarkt 2021

Dit jaar was het lang onzeker of we een kerstmarkt mochten en konden organiseren. De werkgroep had daarom besloten de markt alleen voor parochianen door te laten gaan.

Het belangrijkste doel van deze markt was de parochianen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten en daarbij nog iets te kunnen bijdragen aan de financiële situatie van de kerk.

Maar ook in afgeslankte vorm komt er best veel bij kijken. Zeker toen corona toch weer de kop op stak.

Gelukkig kon het doorgaan. Alles was volgens de richtlijnen georganiseerd: mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, looprichting, voldoende afstand mogelijk en goede ventilatie. Dit jaar hebben we de ruimte bij de blokhut voor het eerst benut: voor de glühwein en de oliebollen. Die oliebollen konden de mensen van te voren bestellen en ze waren dan ook snel allemaal verkocht. In het parochiecentrum konden bezoekers, ook weer op afstand, even zitten voor een kopje soep, een broodje of een kopje koffie of thee. Hier waren ook de lootjes voor de boodschappenmand te koop. Pastoor Fons van Hees trok op het eind van de dag het winnende lootje. Cees en Ankie van Egmond waren de gelukkigen, maar zij stelden de mand ter beschikking aan de Caritas voor een gezin dat het goed kan gebruiken.

In de kerk waren kerststukjes te koop, ook deze kon je al van te voren bestellen; er was een rommelmarkt; er werden kerstkaarten verkocht en de Caritas stond er met boeken en wenskaarsjes.

Het werd een rustige, maar zeer gezellige kerstmarkt. Wat de werkgroep echt opviel is, dat heel veel mensen naar dit contact hadden uitgekeken én dat de mensen ons -de kerk- wat gunde! De bezoekers waren gul, maar ook alle onkosten, die we maakten zijn vergoed door sponsoren. Uiteindelijk kon de werkgroep de kasbeheerder blij maken met een bedrag van € 1.096,--.
Namens de Parochie Kern Commissie wil ik de werkgroep en alle anderen die mee geholpen hebben van harte bedanken voor de organisatie, hun inzet en het bedrag dat zij opgehaald hebben.
Erik Steegmans

Interkerkelijke dienst 16 januari online
Een klein groepje mensen onderneemt een lange reis. Een eenzame reis is het soms. Overal worden ze vreemd aangekeken. Ze vragen zich wel eens af: “Zijn we de énigen die erin geloven?” Maar als ze zijn aangekomen waar het licht in het duister hen naartoe bracht, zien ze dat ze niet alleen zijn.
Elk jaar wordt er een internationale gebedsweek voor de eenheid van christenen gehouden. Het Platform voor de Kerken in Zierikzee houdt op de zondag in die week altijd een oecumenische dienst. Normaal gesproken vindt die in de Nieuwe Kerk plaats. Nu we nog steeds niet terug zijn bij het goede oude normaal, wordt de dienst op 16 januari om 10.00 zonder kerkgangers gehouden en uitgezonden vanuit de Thomaskerk. Ze is te bekijken via YouTube (bij de zoekopdracht invoeren: Thomaskerk Zierikzee) en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10440.
Aan de dienst werken voorgangers, liturgen en zangers mee uit de Hervormde Gemeente Zierikzee, de Pater-Damiaanparochie (St. Willibrorduskerk Zierikzee) en de Thomaskerk. Er klinken Nederlandse liederen die bekend zijn in verschillende kerkelijke tradities. Maar ook worden er, via geluidsopnamen, liederen uit het Midden-Oosten ten gehore gebracht. Christenen uit die regio hebben namelijk het thema van de internationale gebedsweek van dit jaar aangereikt: “Licht in het duister”. Uit hun streken kwamen destijds de wijzen die de ster volgden. Hun verhaal wordt voor de kinderen door een zandkunstenaar in beeld gebracht. Stem af op de dienst. Wie alleen of in een (klein) groepje de dienst meevieren, mogen weten: we richten ons op hetzelfde licht. We zijn niet alleen. Het Platform voor de Kerken in Zierikzee

A G E N D A
Donderdag 13 januari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag16 januari
Zierikzee 10.00 uur: Oecumenische viering - Ds. F. Schipper
Thomaskerk te bekijken via YouTube Ds. L. de Borst
(bij de zoekopdracht invoeren: Thomaskerk Zierikzee) en Dhr. E Steegmans
via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10440

Woensdag 19 januari
Zierikzee 14.00 uur KBO inloopmiddag

Donderdag 20 januari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag 23 januari
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering - F. van Hees
Marijn Hoogerwerf; Fam. Van Velthoven-Vermunt; Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders
Lonie Vermue

Donderdag 27 januari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag 30 januari
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - N. Polet (m.m.v. Willibrorduskoor)
Marijn Hoogerwerf; Lonie Vermue

DRIEKONINGEN

'Driekoningen', 'Epifanie' of 'Openbaring van de Heer' is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

'Driekoningen' is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het evangelie volgens Mattheüs staat. Hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen, bovendien wordt er geen aantal genoemd.

In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Caspar, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie, toen bekende, werelddelen gezien. Dit is in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk.
Rond het feest van 'Driekoningen' bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond 'Driekoningen' - verkleed als Caspar, Melchior en Balthazar - van huis tot huis Driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de toehoorders wat zakgeld of snoep krijgen.
Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen. Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige streken in Vlaanderen is het Driekoningen feest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit feest wordt dan de kersttijd afgesloten.


_______________________________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 2 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 30 januari 2022 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06