Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

_________________________________________________________________________

NUMMER 5 - 8 mei tot en met 26 juni 2022

LIEF EN LEED

Nadat dhr. Petrus Praet uit Zierikzee de ziekenzalving heeft gehad, overleed hij op 15 april op 100-jarige leeftijd.

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE OPENBARE PAROCHIEKERN VERGADERING

Datum: 18 mei, Aanvang: 19:30 uura; Parochiecentrum, Mosselstraat 4, Zierikzee

Agenda

1.Opening

2.Vaststellen agenda

3.Inventarisatie rondvraag

4.Algemene stand van zaken door de voorzitter

5.Financiële stand van zaken door de kasbeheerder

6.Pauze (2e bakje koffie of thee)

7.Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

(graag vóór 11 mei bij Jacolien de Meij indienen)

8.Beantwoorden van de vragen van de rondvraag

9.Sluiting

AVONDGEBED VOOR VREDE IN OEKRAINE

Op de donderdagavond 5, 12 en 19 mei is er om 19.00 uur in de Gasthuiskerk een avondgebed voor vrede in Oekraïne. Op 19 mei zal pastoor Fons van Hees voorgaan. Dit is tevens de laatste bijeenkomst, hierna gaat in de maand juni het “gewone” avondgebed van start. Dit zal 2 x per maand zijn. Op zondag 8 mei is er in de Gasthuiskerk om 17.00u een dienst met en voor “kleurrijke” mensen.

Inloop vanaf 16.00 voor koffie/thee en ontmoeting.

Donderdag 26 mei
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Zondag 29 mei
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering F. van Hees m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf; Petrus Praet
Na de viering is er koffie in parochiecentrum
Haamstede11.00 uur Viering W en CR. Heinrichs
Donderdag 2 juni
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Vrijdag 3 juni
Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering F. van Hees
Zaterdag 4 juni
Zierikzee 09.00 uur Eritrese gemeenschap
Zondag 5 juni: Pinksteren
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering F. van Hees m.m.v. Willibrorduskoor
Ouders Praet-Van Velthoven en kinderen; Marijke v.d. Borght-Horsten; Marijn Hoogerwerf; Petrus Praet
Haamstede 11.00 uur Viering van W en C - N. Polet m.m.v. Cantate Domino
Dinsdag 7 juni
Zierikzee 09.30 uur KBO koffieochtend
Donderdag 9 juni
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
vrijdag 10 juni
Zierikzee Vrijwilligersavond
Zondag 12 juni
Zierikzee09.15 uur Viering W en C Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Na de viering is er koffie in parochiecentrum
Haamstede11.00 uur Viering W en C Liturgiegroep; Muzikale ondersteuning d.m.v. saxofoon
Woensdag 15 juni
Zierikzee14.00 uur KBO inloopmiddag
Donderdag 16 juni
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Zondag 19 juni
Zierikzee 09.15 uur Viering W en C Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede11.00 uur Viering W en C Liturgiegroep m.m.v. Herenkoor Goes
Donderdag 23 juni
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Zondag 26 juni
Zierikzee 09.15 uur Viering W en C - R. Stobbelaar m.m.v. Willibrorduskoor
Na de viering is er koffie in parochiecentrum
Haamstede 11.00 uur Viering W en C R. Stobbelaar; Muzikale ondersteuning d.m.v. gitaar.

VASTENACTIE

Hallo allemaal,
Na alle inspanningen die we ons getroost hebben en de niet al te hoge verwachtingen die we bij de vastenactie hadden, wil ik jullie met zeer grote blijdschap meedelen, dat we een monsterscore behaald hebben. Eigenlijk hoort hier tromgeroffel bij… de totale opbrengst van de vastenactie is € 3935,38! Dan wil ik zeker de Willibrordusschool er even uit lichten, want de kinderen hebben met hun klussenkaarten maar liefst € 1231,28 bij elkaar geklust.! Zo’n hoog bedrag hebben we nog nooit meegemaakt. Ik heb juf Trudy dan ook al een bedankje gestuurd en zij zou dat dan weer overbrengen naar de kinderen en hun ouders. Wat een geweldig resultaat nietwaar en daar mogen we met z'n allen best trots op zijn. Jullie bezorgers ook allemaal van harte bedankt, want het was toch ook weer een aardige klus om dat allemaal op te halen.
Namens werkgroep vastenactie
Caritas Schouwen-Duiveland.
Henny Verkaart

HAAMSTEDE
Zondag 10 april: opening van het toeristen seizoen 2022
Pastoor Fons van Hees in zijn openingswoord: “De toeristen kerk van de O. L. V. op Zee van Haamstede is uit haar winterslaap ontwaakt.”
Een viering om trots op te zijn:
L'Esprit uit Goes inspireerde ons met een eigentijdse muzikale viering. Na de zegening van de palmtakken ging men in het bezit van een gezegende palmtak in processie de kerk door. Het koor zong: “Toen Jezus naar zijn stede ging” Het passieverhaal werd met onderbreking van muzikale intermezzo’s in zijn geheel voorgelezen. De Paasviering was weer zoals vóór de corona.
Pastor Drs. Noëla Polet stond stil met een gebed bij de nieuwe paaskaars en bij het gezegende wijwater. Ook was er aandacht voor de Heilige oliën. Het koor zong: “Zalving ten zegen, olie van vreugde, vriendschap voor mensen van God”. We gaan weer proberen om elke zondag een speciale viering te verzorgen.
Henny Wichgers

___________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 6 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 26 juni 2022 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06