Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 6 - 6 juni tot en met 11 juli 2021

LIEF EN LEED

Overleden:

1 mei Jopie Stouten-Kouijzer uit Bruinisse, 79 jaar.

6 mei M. v.d.Waart-Van de Guchte uit Zierikzee, 106 jaar.

12 mei Jan Rentmeester uit Zierikzee, 88 jaar.

In Memoriam Martina van de Waart-Van de Guchte

Op 6 mei 2021 is Martina van de Waart van de Guchte in haar woning aan de Raamstraat rustig en in bijzijn van haar kinderen overleden. Op 14 mei hebben kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Martina begraven bij haar man op het RK kerkhof St Barbara te Zierikzee. Martina was geboren in Heinkenszand op 2 maart 1915. Daar bracht ze haar jeugd door en trouwde in 1946 met Pieter van de Waart. Martine kwam met haar man Pieter van de Waart en hun 8 kinderen in 1963 van Zuid-Beveland naar Schouwen-Duiveland om te wonen en te werken op de boerderij in Sirjansland. Het gezin was sindsdien betrokken bij de parochie. In 1982 moest ze na een noodlottig ongeval haar man Pieter missen. Dat was een ingrijpende gebeurtenis in haar leven, maar ze herpakte zich en woonde daarna 39 jaar in haar woning aan de Raamstraat te Zierikzee. Haar gezin en haar geloof waren belangrijke ankers in haar leven. Ze werd 106 jaar oud en tot kort voor haar overlijden gezond van lichaam en geest. Martine was bovenal een liefdevolle vrouw, moeder en oma. Ook haar familie, vrienden en kennissen zullen zich Martina herinneren als een bijzonder mens die voor een ieder aandacht had. Haar positieve levenshouding en haar lach blijven in onze herinnering.

Enkele mededelingen

1.Op zondag 20 juni zal er om 16:00 uur een Vesper worden verzorgd door Paul Verbeek of Thaddy de Deckere.

2. In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen Vesper. Of er na de zomervakantie weer opnieuw een Vesper is, wordt t.z.t. bekeken.

A G E N D A

Zondag 6 juni

Zierikzee 09.15 uur Viering W en C - R.Stobbelaar (m.m.v. W. Boer en cantor)

Carine Wunsch-Neijzen, Hermiena Brinckman, Marijn Hoogerwerf, Martina v.d. Waart-v.d. Guchte, Jan Rentmeester, Jopie Stouten-Kouijzer, Cor Stoel

Haamstede11.00 uur V iering W en C - N. Polet (Muzikale begeleiding)

Donderdag 10 juni

Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 13 juni

Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C Liturgiegroep (m.m.v. W. Boer en cantor)

Jan en Riet Bij de Vaate, Marijn Hoogerwerf, Martina v.d. Waart-v.d. Guchte, Jan Rentmeester, Jopie Stouten-Kouijzer

Koffiedrinken na de viering.

Haamstede11.00 uur Viering van W en C R. Heinrichs (Muzikale begeleiding)

Woensdag16 juni

Zierikzee14.00 uur KBO inloopmiddag

Donderdag 17 juni

Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag 20 juni

Zierikzee 09.15 uur Eucharistievieringa: Bisschop J. Liesen (m.m.v. W. Boer en cantor)

Johannes Wansink en Elisabeth, Wansink-Tuinder en ouders, Fam. Vermunt-Van Velthoven, Hubert Kouijzer, Martina v.d. Waart-v.d. Guchte, Jan Rentmeester, Jopie Stouten-Kouijzer

Haamstede11.00 uur Viering van W&C J.Heezemans (Muzikale begeleiding)

Zierikzee 16.00 uur Vesperviering P. Verbeek

Donderdag 24 juni

Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 27 juni

Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering Th. de Deckere (m.m.v. W. Boer en cantor)

Jan Rentmeester, Jopie Stouten-Kouijzer

Haamstede11.00 uur Eucharistieviering: P.de Maat (Muzikale begeleiding)

Donderdag 1 juli

Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Woensdag 30 juni

Zierikzee14.00 uur KBO Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 3 juli Eritrese Gemeenschap

Zondag 4 juli

Zierikzee 09.15 uur Viering van W&C R. Mangnus (m.m.v. W.Boer en cantor)

Pastoor Verdaasdonk, Jopie Stouten-Kouijzer

Haamstede11.00 uur Viering van W&C Liturgiegroep (m.m.v. W.Boer en Cantors)

Donderdag 8 juli

Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 11 juli

Zierikzee 09.15 uur Viering van W&C Liturgiegroep

Haamstede11.00 uur Viering van W&C R. Heinrichs

Zierikzee14.00 uur Eucharistieviering P. Verbeek

Eerste H. Communieviering

In memoriam Carine Neijzen
Het was een schokkend bericht, toen we hoorden, dat Carine Neijzen zo volkomen onverwacht uit ons midden was weggenomen. We hebben haar leren kennen als een vrouw met een groot hart, een hartelijke uitstraling en een grote gedrevenheid. Haar inzet voor de medemens, vooral voor wie zich in een kwetsbare positie bevond, was onvoorwaardelijk. Dat heeft ze laten zien als tropenarts, naar Uganda uitgezonden door Memisa, maar ook als verpleeghuisarts in Zierikzee. Ook haar inzet voor het werk van de Caritas en voor mensen die in de kreukels van de bureaucratie terecht kwamen getuigen van haar geloof in de kracht van barmhartigheid, zoals Jezus Christus heeft voorgeleefd. In een interview in Parochienieuws in 2015 zei ze: 'De boodschap, het evangelie, blijft mensen inspireren. Daarom zou er vanuit de kerken nog meer aandacht moeten zijn voor de actuele noden in onze samenleving: asielzoekers, vluchtelingen, mensen die onthecht zijn, kwetsbare mensen in verpleeghuizen.' We wensen haar man en haar familie toe, dat ze troost mogen vinden in de mooie herinneringen die ze van Carine bewaren in hun hart. En wij bidden dat Carine Neijzen nu bij God tot vrede en voltooiing mag komen.

GEZINSVIERING
Op 11 juli om 10.00 uur zouden wij als werkgroep een gezinsviering houden in Zierikzee. Nu blijkt dat om 14.00 uur de 1e Communie wordt gevierd in deze kerk. Om dan 's ochtends ook nog een gezinsviering te houden, wordt een beetje dubbelop, zeker omdat er kinderen die altijd trouw onze gezinsviering bezoeken, hun 1e communie doen.
De werkgroep (Paul en Judith) zal op de normale tijd (9.15 u) een 'gewone' W&C- dienst verzorgen in Zierikzee.

HEILIGE COMMUNIE
Op 11 juli aanstaande om 14.00 uur mogen vijf kinderen hun eerste Heilige Communie doen in de Heilige Willibrorduskerk in Zierikzee. De kinderen zijn: Jenthe Marijnissen, Iris Grunsven, Lina van Poppel, Jinte Bakker en Eef Vermunt.
Heel enthousiast zijn ze gestart met de voorbereidingen. Ze kijken erg uit naar deze voor hen zo bijzondere dag.


__________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 7 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 11 juli 2021 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06