Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 8     29 augustus tot en met 3 oktober 2021


LAUDATO SI’

Het rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering van de VN dat 8 augustus werd gepubliceerd, is een alarmsignaal voor iedereen. Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si’, dat de aarde “huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik” (LS 2). Volgens het VN-rapport warmt de aarde sneller op dan ooit en valt verdere opwarming en de daarbij horende toename van extreem weer niet meer te vermijden. Tegelijk beklemtoont het rapport dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 nog steeds haalbaar zijn. Als kerk moeten we luisteren naar een van de meest alarmerende ‘tekenen van de tijd’ waarin we leven. We hebben de afgelopen maanden gezien hoe mensen in veel regio's lijden onder de gevolgen van recordhitte, verwoestende bosbranden en extreme overstromingen. De bevindingen van het rapport moeten de wereldleiders tijdens de klimaattop van 1 tot 12 november 2021 in Glasgow des te meer motiveren tot onmiddellijke, concrete en voldoende actie. Regeringen, in het bijzonder van de westerse landen die de grootste vervuilers zijn, moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk tot nul wordt terug gebracht. In de aanloop naar de klimaattop is er op 4 oktober in het Vaticaan een conferentie met religieuze leiders en wetenschappers om gezamenlijk te bespreken hoe de mensheid de schepping kan behoeden en beschermen. Paus Franciscus zal hieraan deelnemen.

In de encycliek Laudato Si' roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de zogenaamde ‘Periode van de Schepping’ gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit jaar weer materiaal hiervoor uit.

Zo is er een brochure beschikbaar met suggesties voor liturgie, bezinning en activiteiten. Voor Vlaanderen en Nederland is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. Daarbij staan de zeven stappen van het internationale Laudato si’-platform centraal.

In het bisdom Breda is onder andere woongroep De Huijberg bij de Laudato Si’-werkgroep betrokken. In hun leefgemeenschap verwelkomen zij iedereen voor korte of langere tijd voor een retraite of om mee te werken in de moes- en kruidentuin.


Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk,

die ook op 1 september wordt gevierd en bij de ‘periode van de schepping’      (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!

Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Laudato si’ werkgroep Nederland

De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015.


A G E N D A

Zondag 29 augustus
Zierikzee 09.15 uur Viering van W & C - G. Kok m.m.v. Willibrorduskoor
Carine Neijzen
Haamstede 11.00 uur Viering van W & C - G. Kok m.m.v. Minikoor

Donderdag 2 september
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag 5 september
Zierikzee 09.15 uur Viering van W & C - Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Na de viering koffie in parochiecentrum
Haamstede11.00 uur Viering van W & C - N. Polet

Dinsdag 7 september
Zierikzee 09.30 uur KBO koffieochtend

Donderdag 9 september
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Zierikzee 19.30 uur Lezing door zr. Noela Polet in parochiecentrum

Zaterdag 11 september
Zierikzee 10.00 uur Open monumentendag

Zondag12 september
Zierikzee 09.15 uur Viering W & C - R. Stobbelaar - m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede11.00 uur Viering W & C Liturgiegroep

Maandag 13 september
Zierikzee 13.30 uur Klussenmiddag

Woensdag 15 september
Zierikzee 14.00 uur KBO inloopmiddag

Donderdag 16 september
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 19 september
Zierikzee 09.15 uur Viering W & C - pastor Schnijders - m.m.v. Willibrorduskoor
Johannes Wansink en Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders
Na de viering koffie in parochiecentrum

Haamstede11.00 uur Viering van W & C - pastor Schnijders m.m.v. Libs uit Hoogerheide

Donderdag 23 september
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Vrijdag 24 september
Zierikzee 19.30 uur KBO klaverjassen

Zaterdag 25 september
Zierikzee 09.00 uur Eritrese gemeenschap

Zondag 26 september
Zierikzee 10.00 uur Gezinsviering W & C Werkgroep
Fam. Vermunt-Van Velthoven; Joke Kouijzer-Van Veldhoven; Piet van Maanen
Na de viering koffie in parochiecentrum
Haamstede 11.00 uur Viering W & C - J. Heezemans

Donderdag 30 september
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 3 oktober
Zierikzee 09.15 uur Viering van W & C - A. van Veldhoven m.m.v. Willibrorduskoor
Carine Neijzen
Na de viering koffie in parochiecentrum
Haamstede 11.00 uur Viering van W & C Liturgiegroep__________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 9 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 3 oktober 2021 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06