Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl4

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 5     2 mei tot en met 6 juni 2021


LIEF EN LEED
Op 25 april is plotseling overleden Carine Neijzen in de leeftijd van 70 jaar.

Na een mooi leven vol liefde en zorg voor allen die haar lief waren, is na een periode van afnemende kracht op 15 april 2021 Miep Brinckman rustig overleden in de leeftijd van 96 jaar. De afscheidsbijeenkomst heeft maandag 19 april plaatsgevonden in uitvaartcentrum Vredehof, waarna Miep door haar naasten naar het crematorium is begeleid.

Op 22 maart j.l. is Corrie Rentmeester-de Jonge overleden. Dat is niet alleen een groot verlies voor Jan -haar echtgenoot- en haar verdere familie, maar ook voor de Parochie en de K.B.O. waar zij samen heel trouw en zeer betrokken bij waren.
Altijd samen namen zij deel aan allerlei activiteiten en kerkelijke vieringen. Aan dit samenzijn kwam een einde toen Corrie noodgedwongen moest gaan wonen in verzorgingshuis "De Wieken". Daar kwam op 22 maart een eind aan haar
werk- en zorgzaam leven. Wij wensen Jan en verdere familie kracht toe in de zekerheid dat Corrie in Gods liefde geborgen en veilig is.

ENKELE MEDEDELINGEN

Door omstandigheden kan in de maand mei het bidden van het ‘Rozenhoedje’ NIET door gaan.

Op de zondagen van 16 mei en 20 juni zal er om 16:00 uur een Vesper worden verzorgd door Paul Verbeek of Thaddy de Deckere. Hierbij zal er, o.a. door financiële redenen, geen muzikale ondersteuning zijn.

In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen Vesper. Of er na de zomervakantie weer opnieuw een Vesper is wordt t.z.t. bekeken.

A G E N D A


Zondag            16 mei

Zierikzee 09.15 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere m.m.v. W. Boer en cantors

Haamstede 11.00 uur         Viering W en C Liturgiegroep

Zierikzee         16.00 uur         Vesperviering                         Th. de Deckere

Donderdag      20 mei
Haamstede       09.30 uur         Lauden                                    Liturgiegroep

Zondag            23 mei
Zierikzee         09.15 uur         Viering W en C                        W. Hacking M.m.v. W. Boer en cantors
Johannes Wansink en Elisabeth; Wansink-Tuinderen ouders; Fam. Vermunt-Van Velthoven
Pastoor Verdaasdonk

Haamstede       11.00 uur Viering W en C                        R. Stobbelaar

Zondag            30 mei

Zierikzee         09.15 uur         Viering W en C Liturgiegroep   m.m.v. W. Boer en cantors
Haamstede 11.00 uur Viering W en C                        Liturgiegroep

Zaterdag         5 juni
Zierikzee         09.00 uur         Eritrese Gemeenschap

Zondag            6 juni

Zierikzee         09.15 uur         Viering W en C                        R. Stobbelaar
Haamstede 11.00 uur         Viering W en C                        N. Polet


Beste medeparochianen,

Als Parochie Kern Commissie waren wij zeer verheugd dat velen van u uw donatie aan de actie Kerkbalans al hebben voldaan. Wat ons ook opviel dat sommige van u dit jaar meer hebben gestort. Wij willen u hiervoor extra bedanken. Deze extra’s zorgen ervoor dat de financiële balans weer enigszins wordt hersteld.

Een aantal parochianen heeft de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt. Wij willen u vragen dit alsnog te doen. Zonder uw financiële bijdrage zouden wij onze reserves aan moeten spreken. Dat hebben we, vanwege Corona, ook al in 2020 moeten doen en die pot slinkt zo wel heel snel.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL63INGB0001285785 ten name van Parochiekern Zierikzee onder vermelding Actie Kerkbalans 2021.

Zorg dat het werk van uw kerk door kan gaan. Maak vandaag nog uw bijdrage over.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Namens de ParochieKernCommissie

Erik Steegmans


P.S. Wist u dat u met een periodieke overeenkomst met hetzelfde geld meer geeft? Neem contact op met Jan Versaevel, hij vertelt u er alles over.


VASTENACTIE 2021
Dit jaar hebben wij u via de Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland gevraagd uw bijdrage rechtstreeks naar Vastenactie Den Haag over te maken. Wij hopen dat u allen, net als voorgaande jaren, toen we bij u de zakjes kwamen ophalen, net zo gul geweest bent om uw bijdrage over te maken. Jaarlijks lieten wij u na verloop van tijd dan weten wat de actie opgebracht had, dit kan nu helaas niet omdat wij daar geen inzicht in hebben. Toch kunnen wij u wel iets leuks meedelen n.l. dat de kinderen van de Willibrordusschool zich niet onbetuigd hebben gelaten en door middel van de klussenkaart allerlei karweitjes gingen uitvoeren bij oma’s en opa’s, ooms en tantes en wie weet bij wie nog meer. Daarmee hebben ze maar liefst € 418,80 bij elkaar geklust. Dat is toch wel een heel geweldige prestatie. Juf Trudy zorgt ervoor dat dit prachtige bedrag bekend gemaakt wordt op school en bij deze willen we alle kinderen ontzettend hartelijk bedanken voor hun inzet. In de box achterin de kerk werd € 47,-- gedoneerd zodat we in totaal €465,80 naar Vastenactie Den Haag hebben overgemaakt.
Mocht u alsnog uw bijdrage willen overmaken dan graag naar
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie Den Haag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland.

__________________________________________________________________

Parochiële mededelingen nr. 6 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 6 juni 2021 achter in de kerken.

Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06