Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 7: 11 juli tot en met 29 augustus 2021

LIEF EN LEED

In memoriam Jan Rentmeester

Op 12 mei 2021 is Jan Rentmeester overleden. Hij mocht 88 jaar oud worden. Kort hiervoor was zijn echtgenote Corrie Rentmeester-de Jonge overleden. Jarenlang heeft Jan zich ingezet op tal van terreinen binnen onze parochie. Hij was een van de drijvende krachten bij het onderhouden van onze begraafplaats St.Barbara en hielp jarenlang bij het opbouwen en afbreken van de kerststal in onze kerk. Samen met Corrie bracht hij bij diverse adressen het parochienieuws aan huis. Zij waren hele trouwe kerkgangers, die ook graag te gast waren in ons parochiecentrum. In het najaar mocht hij voor al deze verdiensten nog de Willibrordmedaille in ontvangst nemen. Zowel aan Jan als Corrie bewaren we mooie herinneringen.

Erik Steegmans

Rectificatie

In de parochiemededelingen nr. 7 stond abusievelijk vermeld dat mevrouw Jopie Stouten-Kouijzer, die op 1 mei jl is overleden, uit Bruinisse komt. Zij woonde echter de afgelopen 45 jaar in Burgh-Haamstede.

GEZINSVIERING

Op 11 juli om 10.00 uur zouden wij als werkgroep een gezinsviering houden in Zierikzee. Nu blijkt dat om 14.00 uur de 1e H. Communie wordt gevierd in deze kerk. Om dan 's ochtends ook nog een gezinsviering te houden is een beetje dubbelop, zeker omdat de kinderen die altijd trouw onze gezinsviering bezoeken, hun 1e H. Communie doen. Daarom verzorgt de werkgroep (Paul en Judith) op de normale tijd (9.15u) een 'gewone' W&C dienst in Zierikzee.

OPEN MONUMENTENDAG

Zoals elk jaar gebruikelijk staan de deuren van onze Willibrorduskerk ook dit jaar weer open tijdens monumentendag. Het thema dit jaar is: “mijn monument is jouw monument”. Even tijd voor wat bezinning, het aansteken van een kaarsje, een “religieus” cadeautje aanschaffen of een praatje maken met een van de suppoosten. Het gebeurt nogal eens dat (oud-)inwoners van Zierikzee binnen lopen en herinneringen ophalen aan hun school of kerk of aan hun (overleden) familieleden.

Dus zowel toeristen als parochianen…………..hartelijk welkom!

A G E N D A

Zondag 11 juli
Zierikzee:   09.15 uur Viering van W&C Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor.
                    Marijn Hoogerwerf                      Koffiedrinken na de viering

Haamstede: 11.00 uur Viering van W&C - R. Heinrichs
Zierikzee: 14.00 uur Eucharistieviering P. Verbeek: Eerste H. Communieviering

Donderdag 15 juli
Haamstede: 09.30 uur LaudenLiturgiegroep

Zondag18 juli
Zierikzee: 09.15 uur Eucharistieviering - Th. de Deckere m.m.v. Willibrorduskoor
Marijke v.d. Borght; Fam. Vermunt-v. Velthoven; Marijn Hoogerwerf
Haamstede:11.00 uur Viering van W & C Liturgiegroep

woensdag 21 juli
Zierikzee: 14.00 uur KBO inloopmiddag

Donderdag 22 juli
Haamstede: 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 25 juli
Zierikzee: 09.15 uur Viering van W & C Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Johannes Wansink en Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders; Marijn Hoogerwerf;

Koffiedrinken na de viering

Haamstede: 11.00 uur viering van W & C Liturgiegroep
Zierikzee: 14.00 uur KBO pub quiz

Dinsdag 27 juli
Zierikzee: 09.30 uur KBO koffieochtend, wandelen, lunch en fietstocht

Donderdag 29 juli
Haamstede: 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Zierikzee: 13.00 uur KBO klaverjassen

Zaterdag 31 juli
Zierikzee: 15.30 uur KBO Feestmiddag

Zondag 1 augustus
Zierikzee: 09.15 uur Viering van W & C - N. Polet m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf

Donderdag 5 augustus
Haamstede: 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 8 augustus
Zierikzee: 09.15 uur Viering van W & C Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf Koffiedrinken na de viering
Haamstede: 11.00 uur Viering van W & C Liturgiegroep

Donderdag 12 augustus
Haamstede: 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 15 augustus
Zierikzee: 09.15 uur Eucharistieviering - Th. de Deckere m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede:11.00 uur Eucharistieviering - Th. de Deckere

Donderdag 19 augustus
Haamstede: 09.30 uur Lauden Liturgiegroep

Zondag 22 augustus
Zierikzee: 09.15 uur Viering van W & C - A. van Veldhoven m.m.v. Willibrorduskoor
Koffiedrinken na de viering
Haamstede: 11.00 uur Viering van W & C - Liturgiegroep

donderdag 26 augustus
Haamstede: 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep

Zondag29 augustus
Zierikzee: 09.15 uur Viering van W & C - G. Kok m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede: 11:00 uur Viering van W & C - G. Kok

VAN DE VOORZITTER
De laatste jaren worden de parochiekernen geconfronteerd met het feit dat er te weinig priesters en pastoraal werkers zijn. Het pastoraal team, dat al lang niet meer voltallig is, moet veel van de taken, die vroeger door hen uitgevoerd werden, nu overlaten aan vrijwilligers van de parochiekernen. Als deze vrijwilligers het niet oppakken, is de kern eigenlijk niet meer levensvatbaar.
De solidariteit en zielzorg loopt dan hard achteruit en sluiting van de kerk dreigt.
De afgelopen tijd, waarin we elkaar zo nodig hadden, kwam dit pijnlijk aan het licht. Maar gelukkig was wel meteen duidelijk dat er genoeg mensen zijn, die dit op willen pakken, die zich bewust zijn van het feit dat we zelf die kerk zijn. Jezus heeft het ons voorgeleefd: zorgen om en voor elkaar.

Wij zijn dus in alle opzichten nu nog wel levensvatbaar en dat willen we ook blijven. We zullen er aan moeten wennen, dat we dit werk structureel moeten oppakken en blij mogen zijn, als ons af en toe een beroepskracht vanuit het pastoraal team ondersteuning geeft. We kunnen en mogen niet achterover leunen. Ik wil daarom alle vrijwilligers bedanken én een beroep op hen doen: blijf uw vrijwilligerstaak met dezelfde liefde en vasthoudendheid uitvoeren zoals u dit tot nu toe hebt gedaan. Zo kunnen we een gezonde en levensvatbare parochiekern blijven.

Nu we het toch over vrijwilligers hebben, deze kunnen we altijd gebruiken. Wilt u vrijwilligerswerk in de kerk doen? Geef dan u naam door aan mevr. Jacolien de Meij (mailadres: jdemeij@zeelandnet.nl ) en vermeld dan a.u.b. ook wat voor soort vrijwilligerswerk u graag zou doen, bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden of helpen bij het onderhouden van de begraafplaats, sociale contacten onderhouden, enz. … Er is genoeg (vrijwilligers)werk.

Vriendelijke groeten,
Erik Steegmans


SECRETARIAAT
In de maanden juli en augustus is het secretariaat alleen op donderdag geopend.


__________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 8 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 29 augustus 2021 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06