Financiën

Op dit gedeelte van onze website vindt u informatie over de financiële zaken die betrekking hebben op onze parochiekern. Daarbij gaat het om:


1) Dde parochiebijdrage (Actie Kerkbalans)


2) De tarieven voor de kerkelijke diensten


3) Huurprijs parochiecentrum en kerk


4) De tarieven voor het gebruik van de begraafplaatsen.



1) Parochiebijdrage
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw parochie, de parochiebijdrage. De bisdommen in Nederland vragen ons beleefd, om 1% van ons netto besteedbaar inkomen te besteden aan de parochiebijdrage. Als minimum bedrag geldt daarbij voor het jaar 2022 € 150,00,
Overigens wordt er van uitgegaan dat inwonende kinderen boven de 18 jaar met een eigen inkomen zelf hun parochiebijdrage voldoen.



2) Tarieven voor kerkelijke diensten
Jaarlijks worden door het bisdom de tarieven vastgesteld voor de vieringen, zoals deze in onze geloofsgemeenschap gehanteerd dienen te worden. Het is een goede gewoonte een overzicht van deze tarieven (geldend voor 2021 en 2022) te vermelden.

======================================================================================================

                                                                                                                                                      2021         2022

Huwelijksviering of uitvaartdienst (incl. avondwake)                                                          € 612         € 626

jubileumdienst                                                                                                                           € 307        € 314

dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst         € 408        € 417

stipendium/misintenties                                                                                                          € 11           € 11

Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht. Voor 2020 is dit € 0,32 per km. Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Voorbereiding op en deelname aan Doop, Eerste Communie of Vormsel
(indien men niet meedoet aan de Actie Kerkbalans of aan de parochiebijdrage)         € 150         € 150

========================================================================================================

Zoals u wellicht weet, heeft de hoogte van uw parochiebijdrage invloed op het bedrag dat aan u in voorkomende gevallen in rekening moet worden gebracht voor kerkelijke diensten (bijv. bij een uitvaart). Op veler verzoek een voorbeeld hoe dit werkt.

Voorbeeld 1:
de kosten verbonden aan een uitvaart bedragen                                          € 626
uw bijdragen in de afgelopen drie jaren bedroegen € 800

In dit geval ontvangt u geen rekening van de parochie; uw bijdrage is voldoende geweest.

Voorbeeld 2:

de kosten verbonden aan een uitvaart bedragen                                         € 608
Uw bijdragen in de afgelopen drie jaren bedroegen in totaal € 100

In dit geval ontvangt u een nota van € 508.- van uw parochiekern.


3: Huurprijzen:

U kunt het parochiecentrum bij onze kerk huren voor onder andere verjaardagen, huwelijken, begrafenissen. Daarnaast kan de ruimte ook worden gehuurd voor andere doeleinden zoals vergadering en voorlichtingsavonden. U kunt een afspraak maken met R. de Maaijer, telefoonnummer: 06 12450406 of E-mail: maayer@zeelandnet.nl

De kostens bedragen € 65 per dagdeel. De ruimte is uitgerust met een groot beeldscherm met computer voor presentaties. Ook is er een keuken met volledige uitrusting.

De kerk kan in overleg met de parochiekerncommissie (dhr. Steegmans) worden gehuurd voor € 175 per dagdeel voor bijvoorbeeld een avondwake.


Tarieven voor gebruik van de begraafplaatsen 2022.


Omschrijving

Bedrag

Totaal




Grafdelven/dichten (ook voor bijzetting)

€ 625,00


Grafrechten (20 jaar)

€ 690,00


Onderhoudsbijdrage (20 jaar)

€ 700,00


Totaal kosten begrafenis


€ 2.015,00


Delven kindergraf

€ 400,00


Grafrechten kindergraf (20 jaar)

€ 250,00


Totaal kosten begrafenis kind


€ 650,00

Plaatsingskosten urngraf

€ 225,00


Grafrechten (20 jaar)

€ 350,00


Onderhoudsbijdrage (20 jaar)

€ 700,00


Totaal


€ 1.275,00

Verlenging grafrechten (10 jaar)

€ 345,00


Verlenging onderhoudsbijdrage (10 jaar)

€ 350,00


Verlenging grafrechten kindergraf (10 jaar)

€ 225,00


Kosten eucharistieviering (alle rouwdiensten)

€ 626,00


Assistentie bij crematie of op de begraafplaats, zonder voorafgaande kerkdienst

€ 417,00



Kilometervergoeding (per kilometer)

€ 0,32


Gebruik Parochiecentrum (per dagdeel)

€ 65,00


Gebruik Kerk (avondwake)

€ 175,00


Vergunning grafteken plaatsen

€ 90,00


Verstrooien as op strooiveld

€ 75,00