Financiën

Op dit gedeelte van onze website vindt u informatie over de financiële zaken die betrekking hebben op onze parochiekern. Daarbij gaat het om:
1) de parochiebijdrage (Actie Kerkbalans)
2) de tarieven voor de kerkelijke diensten
3) de tarieven voor het gebruik van de begraafplaatsen.

1) Parochiebijdrage
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw parochie, de parochiebijdrage. De bisdommen in Nederland vragen ons beleefd, om 1% van ons netto besteedbaar inkomen te besteden aan de parochiebijdrage. Als minimum bedrag geldt daarbij voor het jaar 2020 € 122,00, zijnde 1% van het netto besteedbaar minimum inkomen.
Overigens wordt er van uitgegaan dat inwonende kinderen boven de 18 jaar met een eigen inkomen zelf hun parochiebijdrage voldoen.

2) Tarieven voor kerkelijke diensten
Jaarlijks worden door het bisdom de tarieven vastgesteld voor de vieringen, zoals deze in onze geloofsgemeenschap gehanteerd dienen te worden. Het is een goede gewoonte een overzicht van deze tarieven (geldend voor 2019 en 2020) te vermelden.

======================================================================================================

                                                                                                                                                      2019         2020

Huwelijksviering of uitvaartdienst (incl. avondwake)                                                          € 589       € 608

jubileumdienst                                                                                                                           € 300        € 305

dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst         € 398        € 405

stipendium/misintenties                                                                                                          € 10,50      € 11

Bovendien worden reiskosten in rekening gebracht. Voor 2020 is dit € 0,37 per km. Dit tarief geldt voor dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats en wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden.

Voorbereiding op en deelname aan Doop, Eerste Communie of Vormsel
(indien men niet meedoet aan de Actie Kerkbalans of aan de parochiebijdrage)         € 120         € 122

========================================================================================================

Zoals u wellicht weet, heeft de hoogte van uw parochiebijdrage invloed op het bedrag dat aan u in voorkomende gevallen in rekening moet worden gebracht voor kerkelijke diensten (bijv. bij een uitvaart). Op veler verzoek een voorbeeld hoe dit werkt.

Voorbeeld 1:
de kosten verbonden aan een uitvaart bedragen                                          € 608
uw bijdrage in de afgelopen vijf jaren bedroegen….. (in totaal) € 800

In dit geval ontvangt u geen rekening van de parochie; uw bijdrage is voldoende geweest.

Voorbeeld 2:

de kosten verbonden aan een uitvaart bedragen                                         € 608
Uw bijdrage in de afgelopen jaren bedroegen in totaal € 100

In dit geval ontvangt u een nota van € 508.- van uw parochiekern.

Indien parochianen tot de kerk toetreden door Doop, eerste Communie en Vormsel, en niet of beneden het geldende minimum bijdragen aan de parochiebijdrage, wordt aan betrokken (ouders) gevraagd deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage. Indien men hier geen gebruik van maakt, wordt in de regel een tarief in rekening gebracht ter hoogte van het geldende minimum
€ 120.- (2019). De eventueel betaalde parochiebijdrage beneden het geldende minimum dient hierop in mindering te worden gebracht.


Tarieven voor gebruik van de begraafplaatsen 2020.

Omschrijving                                                                                                                         2019            2020
delven graf (ook voor bijzetting                                                                                                  € 655,00 € 655,00    Ma/Vr)
delven graf (ook voor bijzetting)                                                                                                  n.v.t.             € 755,00    Za
delven urngraf                                                                                                                                € 225,00      € 250,00
openen urngraf voor bijzetting                                                                                                    € 50,00      € 75,00
delven kindergraf                                                                                                                           € 225,00       € 400,00
kosten eucharistieviering (alle rouwdiensten)                                                                          € 598,00       € 608,00
Dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst          € 398,00       € 405,00
grafrechten graf (20 jaar)                                                                                                          € 690,00        € 690,00
verlenging grafrechten (10 jaar)                                                                                                 € 350,00        € 350,00
grafrechten kindergraf (20 jaar)                                                                                             € 175,00        € 230,00
verlenging grafrechten kindergraf (10 jaar)                                                                              € 90,00          € 115,00
grafrechten per jaar                                                                                                                      € 50,00          € 50,00
uitstrooiing as                                                                                                                                € 50,00          € 50,00
Onderhoudskosten begraafplaats per jaar (geen grafonderhoud)                                      € 33,00          € 33,00
Kilometervergoeding (per kilometer)                                                                                     € 0,32            € 0,19
Gebruik Parochiecentrum (per dagdeel)                                                                                    € 55,00         € 65,00
Gebruik Kerk (avondwake)                                                                                                          n.v.t.            € 175,00
Administratiekosten                                                                                                                   n.v.t.              € 35,00