De kerstmarkt in afgeslankte vorm was niettemin een groot succes te noemen. Wij, van de Caritas, waren vertegenwoordigd met een boekenmarkt en de lichtjes kerstboom. De boekenmarkt zowel als de lichtjesboom werd aardig druk bezocht ondanks dat er weinig ruchtbaarheid gegeven was aan de kerstmarkt en we eigenlijk alleen onze trouwe parochianen dachten te kunnen begroeten. Toch waren er nog velen die de weg naar ons wisten te vinden. Vandaar dat we blij waren met de opbrengst van de wens/lichtjesboom; dit bedrag hebben we geschonken aan Gertie Bin die kerstpakketten had samengesteld voor de asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes. Een prachtig initiatief dachten wij. De opbrengst van de boekenmarkt werd geschonken aan de voedselbank en dat hoeft verder geen betoog dat dit welkom is. De opbrengst van de wensboom was € 150,-- en de voedselbank konden we blij maken met € 125,-- Dank aan onze vrijwilligers en onze bezoekers die de Caritas een warm hart toedragen.


Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.