Op zondag 2 mei j.l. werd onze parochie gemeenschap opgeschrikt door het bericht dat Carine Neijzen-Wunsch plotseling was overleden in haar slaap.

Carine was tot voor kort voorzitter van onze caritas-kern Schouwen Duiveland en secretaresse van P.C.I. Pater Damiaan. Daarnaast vervulde zij nog diverse andere functies.

Ook ging haar hart uit naar vluchtelingen op ons eiland; een aantal van hen had haar speciale aandacht en zij besteedde veel aandacht en zorg aan hen.

We verliezen in haar een doortastende en bekwame vrijwilligster in onze parochie en wij gaan haar missen.

Wij wensen haar man Dick enorm veel sterkte en hopen dat hij troost en kracht mag vinden in zijn geloof.


Vastenactie 2021

Dit jaar hebben wij u via de Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland gevraagd uw bijdrage rechtstreeks naar Vastenactie Den Haag over te maken. Wij hopen dat u allen, net als voorgaande jaren, toen we bij u de zakjes kwamen ophalen, net zo gul geweest bent om uw bijdrage over te maken. Jaarlijks lieten wij u na verloop van tijd dan weten wat de aktie opgebracht had, dit kan nu helaas niet omdat wij daar geen inzicht in hebben. Toch kunnen wij u wel iets leuks meedelen n.l. dat de kinderen van de Willibrordusschool zich niet onbetuigd hebben gelaten en door middel van de klussenkaart allerlei karweitjes gingen uitvoeren bij oma’s en opa’s, ooms en tantes en wie weet bij wie nog meer. Daarmee hebben ze maar liefst € 418,80 bij elkaar geklust. Dat is toch wel een heel geweldige prestatie. Juf Trudy zorgt ervoor dat dit prachtige bedrag bekend gemaakt wordt op school en bij deze willen we alle kinderen ontzettend hartelijk bedanken voor hun inzet. In de box achterin de kerk werd € 47,-- gedoneerd zodat we in totaal €465,80 naar Vastenactie Den Haag hebben overgemaakt.

Mocht u alsnog uw bijdrage willen overmaken dan graag naar NL 21 INGB 0000 0058 50 tnv. Vastenaktie Den Haag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland.

bezoekgroep

Wellicht bent u bekend met deze groep dames en een heer, die regelmatig een bezoekje brengen aan zieke parochianen in het ziekenhuis of zorghotel, of bij parochianen thuis die dat op prijs stellen. Wij zijn afhankelijk van de verzoekjes die wij vanuit onze kerkgemeenschap ontvangen. Langs deze weg willen wij dat nog eens onder uw aandacht brengen en hopen dat u met ons mee blijft denken. Voor een eerste contact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.