LIEF EN LEED.

Gedoopt:
28 juli is door het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen,
Luuk en Leon van Bruggen uit Oosterland.
En Marika Seweryniak uit Zierikzee.

Ziekenzalving:
6 juli hebben dhr. en mevr. Praet wonende in zorgcentrum De Wieken te Zierikzee de ziekenzalving ontvangen.
En op 25 juli Joseph van Velthoven uit Zierikzee.

Overleden:
31 juli is overleden Joseph van Velthoven uit Zierikzee, 82 jaar.
13 augustus is overleden Anne-Marie Willemse-Valk uit Zierikzee, 63 jaar.


OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 14 september staan de kerkdeuren van de Willibrorduskerk van 10.00-16.30 uur
wijd open i.v.m. de open monumentendag om bezoekers te ontvangen.
De landelijke opening vindt dit jaar plaats in Zierikzee.
Van 13.30-14.30 uur is er een mini-concert door ons eigen Willibrorduskoor, dit maal o.l.v. Marien Stouten.

U komt toch ook luisteren? U bent van hartelijk welkom!


GEZINSVIERING
Zondag 29 september om 10.00 uur is er weer een gezinsviering in Zierikzee. Iedereen is van harte welkom, opa's en oma's neem gerust uw (klein)kinderen mee! We gaan er weer een mooie viering van maken samen met het kinderkoor Eigen Wijs. En natuurlijk is er na afloop koffie/thee of fris. Graag tot ziens op 29 september.


CARITAS COLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND

------------zierikzee -----burgh h ----totaal

5 mei   € 131,35       €   76,45     €   207,80   voor kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika

2 juni   € 124,75        € 914,90     € 1039,65   voor Palabana kinderdorp Zambia

7 juli      €   49,80        €   64,60     €   114,40   voor eigen activiteiten Caritas

4 aug.    €   60,25        € 138,02     €   198,27   voor Kebene Children Home Kenya

De collectes zijn overgemaakt aan de goede doelen.

Verdere uitgaven: - postzegels voor Vastenactie: € 67,-;

                              - Living Bread Foundation: € 30,-,

                              - kaarten en bloemen: € 20,-.

Collecte 6 september zal zijn voor hulp aanvragen Caritas en collecte 13 oktober voor eigen activiteiten Caritas

Collecte 3 november voor het regio project “Vrienden van Emergis”.

Activiteiten Caritas: -   3 november: kranslegging kerkhof voor Allerzielen

                                    - 17 november: wereld armen dag, voedselinzameling voor voedselbank.

Uw steun aan Caritas kunt u overmaken op: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun,
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

BEZOEKGROEP

Regelmatig gaan een aantal dames (en 1 heer) op bezoek bij parochianen die in het ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn, of gewoon bij mensen op bezoek die behoefte hebben aan een gesprekje. Mocht u iemand kennen of weten die dit op prijs stelt, laat het de bezoekgroep dan weten. Als kontaktpersoon kunt u benaderen :H.Verkaart, tel. 414106 of per mail : hmverkaart@zeelandnet.nl

KBO

Op dinsdagavond 27 augustus a.s. gaan we fris van start met een interessante avond van het seniorencafe. Dhr. Huib Uil komt deze avond een presentatie verzorgen met als thema: Zierikzee, 800 jaar stad. Dit moet ons allen zeker aanspreken en u bent dan ook hartelijk welkom op deze avond, die plaatsvindt in het parochiecentrum, inloop vanaf 19.30 uur , aanvang 20.00 uur. Entree en koffie/thee zijn gratis. Voor een consumptie wordt een kleine vergoeding gevraagd.


KBO koffieochtend

Dinsdag 3 september a.s. Is de eerste koffieochtend van het nieuwe seizoen. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en verwachten wij weer een hoop bekende en graag ook nieuwe gezichten op deze morgen om gezellig bij te kletsen na ons zomerreces.

Op woensdag 4 september start ook weer de maaltijd/spel/computermiddag in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven. Ook daar bent u weer van harte welkom.

KBO klaverjassen

Natuurlijk starten wij ook weer met onze gezellige klaverjasavonden. De eerste staat gepland op vrijdag 20 september a.s. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. Opgave (en evt. tijdig afmelden) bij H.Verkaart, tel. 414106, mail: hmverkaart@zeelandnet. Bijdrage €3,50 p.p. Koffie en thee gratis.

Op verzoek wordt er een tafel vrijgemaakt voor een aantal (max. 8 personen) personen die graag een potje willen jokeren. Ook graag aanmelden bij H. Verkaart, zie boven.

De volgende data voor de klaverjasavonden zijn: vrijdag 18 oktober, vrijdag 15 november, vrijdag 24 januari 2020,vrijdag 21 februari, vrijdag 20 maart en de slotavond op vrijdag 17 april 2020. Noteer deze data alvast in uw agenda!!


Seizoensopening gezamenlijke bonden.

Op zaterdag 28 september a.s. vindt de jaarlijkse seizoensopening plaats met medewerking van de koninklijke politiekapel Haaglanden en de harmonie Hermandad. Een samengevoegd orkest dat u gaat tracteren op een prachtig concert. Locatie: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Tijd : 14.00 uur .

Entree : € 6,-- inclusief een consumptie. Kaarten verkrijgbaar via 0111- 414106, 0111-407758 en 06-22320983.KBO reis naar den Haag.

Op dinsdag 8 oktober a.s. staat er, bij voldoende deelname, een reis gepland naar Den Haag met mogelijkheid tot bezoek aan 1e, 2e kamer, ridderzaal en binnenhof (prijs van deze rondleiding

€ 11,--) De busreis kost u ca. € 16,-- (afhankelijk van het aantal deelnemers). Reserveer snel anders is de bus vol. Aanmelden bij K.Verkaart, tel.06-51478446, mail : kverkaart@gmail.com.OECUMENISCHE TAIZÉ VREDESVIERING

In de Vredesweek 2019 wordt op zondag 29 september in de O.L. Vrouwe op Zee-kerk in Burgh-Haamstede een Taizé viering gehouden om 19.30 uur. Voorganger zal zijn Pastoor Fons van Hees.

Omdat voor de jaarlijkse Vredeswandeling in de Westhoek zich steeds minder deelnemers aanmelden, is besloten deze te vervangen door een Vredes TAIZÉ viering waarbij u allen van harte welkom bent. Deze viering komt dus in plaats van de Vredeswandeling in de Vredesweek.


MARIA-TENHEMELOPNEMING

Zondag 18 Augustus vierden we in de O. L. V. op Zee kerk van Haamstede de liturgie van
Maria-Tenhemelopneming.

Na de viering gingen vele pelgrims naar de plaats in de duinen, waar heel lang geleden restanten van de kapel van Maria gevonden zijn.

Onze voorzitter Wim Boot zorgde voor een mooie Maria tekst. Alle pelgrims konden daarna een Maria boeketje voorzien van een eigen groet of intentie bij het eindpunt neerleggen. Na het bidden van het “Wees gegroet” gingen we weer richting kerk, waar vrijwilligers gezorgd hadden voor een eenvoudige lunch.


FEESTELIJKE VIERING IN DE O.L.V. OP ZEE KERK IN HAAMSTEDE OP 14 JULI

Tijdens het zingen van het intrede lied kwamen celebranten, acolieten en lectoren binnen in een feestelijk versierde kerk. Velen waren naar Haamstede gekomen om het 60-jarig jubileum van deze toeristenkerk te vieren. Vicaris Paul Verbeek verraste ons in zijn homilie met beeldvorming. Ook de zegening van de twee nieuwe glas-in-lood ramen met het lied: “De heiligen ons voorgegaan” maakte diepe indruk. Het Willibrorduskoor o.l.v. Kees van de Wouw zong niet alleen de Mis van de Heilige Geest van Frans Bullens, maar ook het “Lead Me Lord” van Samuël Wesley en een ontroerend Ave Maria. Na deze prachtige viering konden we genieten van de gastvrijheid van de parochiekerncommissie van Zierikzee op de versierde patio van onze kerk. En zoals pastoor van Hees in zijn dankwoord zegt: “Op naar een voorspoedige voortgang van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk.”

H.Wichgers-Soeter

Red.: de foto's van deze prachtige dag staan onder het tabblad 'foto's Haamstede 60 jaar' op deze website.