LIEF EN LEED

Overleden op 29 juni Kees Holty uit Zierikzee, 92 jaar. Crematie te Goes op 3 juli.

Overleden op 23 juli Gerard Sebel uit Zierikzee, 71 jaar.

Op woensdag 29 juli is er in de Willibrorduskerk afscheid genomen van parochiaan Gerard Sebel. Gerard was geboren in Schiedam in op 4 november 1948 en vanwege zijn werk samen met echtgenote Ada naar Zierikzee verhuisd. Ze hebben twee dochters gekregen en twee kleinkinderen.

op de rouwkaart staat:
‘elke dag denk ik aan jou
als de zon weer schijnen gaat
heb ik een regenboog van rouw’

Overleden op 20 augustus Piet Warrens uit Zierikzee, 100 jaar. De rouwdienst in de kerk in Zierikzee, met aansluitend de crematie in Goes, heeft plaatsgevonden op donderdag 27 augustus.

EEN ZOMER VOL HOOP/SPANNING!

Een tijdje zag het er naar uit dat de kerken lang leeg zouden moeten blijven. Toen we dan in juni eindelijk open mochten was het maar voor 30 personen. In sommige kerken werden zelfs die aantallen niet gehaald. Er dreigde een verschrikkelijk scenario. We hielden hoop en gelukkig kwamen wij meestal wel aan die dertig, maar ook bij ons liep het kerkbezoek niet storm.

Toen we dan vanaf 1 juli meerdere mensen mochten toelaten op anderhalve meter waren wij toch ook wel benieuwd of die er wel zouden komen. Er kunnen bij ons in Zierikzee door de coronamaatregelen maximaal 75 mensen worden toegelaten. In Haamstede ligt dat getal iets lager.

We begonnen op 5 juli met een woorddienst met 30 kerkgangers en elke week kwamen er toch weer meer mensen naar de kerk. Nu zitten we op ongeveer 50 mensen per dienst. In Haamstede kunnen we met warm en droog weer zelfs buiten kerken.

Onze hoop op meer kerkgangers en dus bestaansrecht is gelukkig niet de grond ingeslagen. Maar… laten we a.u.b. voorzichtig blijven en de protocollen in acht nemen. Het is allemaal nog heel pril en voor we het weten moeten we onze geliefde kerk weer sluiten.

BLIJF VERSTANDIG EN HOUD JE AAN DE REGELS    en    BLIJF OP ELKAAR LETTEN !

Omdat er eind juli in al onze kerken van de Damiaan foto’s werden genomen hebben we tijdelijk de rood/witte afbakening van één van de Coronamaatregelen weg moeten nemen. Daarna hebben we de gele (katholieke kleur) aangebracht. Het ziet er gelijk toch wat vriendelijker uit.


Door de gesprekken (op afstand) met de mensen voor en na de viering heb ik hoop dat de mensen hun weg naar de kerk weer aan het terug vinden zijn. Laten we hier met z’n allen voor bidden. Niet alleen voor ons zelf, maar vooral voor hen die deze contacten zo broodnodig hebben.

Erik Steegmans


GEZINSVIERING

Op 20 september willen we graag, uiteraard met inachtneming van alle geldende maatregelen, weer een gezinsviering vieren in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Helaas mogen we niet zingen en dus zal het kinderkoor Eigen-wijs niet voor de muzikale ondersteuning zorgen. Toch proberen we op 'Eigen Wijze' invulling te geven aan deze gezinsviering. Het thema van de viering is: 'Het is niet eerlijk!' We zien u graag op 20 september om samen te luisteren naar mooie teksten en samen te bidden. Wat gewoon hetzelfde is... de gezinsviering begint om 10.00 uur. Aanmelden voor de viering is verplicht vanwege de maatregelen mbt corona. Wat wel fijn is... aanmelden kan nu al... belt u even met (0111) 413 931. Graag tot ziens op 20 september.


KBO

Koffieochtend

In augustus zijn we voorzichtig gestart met een koffieochtend en in spanning wachtten we af of onze vaste bezoekers daar gehoor aan zouden geven. En jawel hoor, rond half 10 kwamen de eerste koffieleuten binnen en het druppelde gestaag door. De tafels waren zo neergezet dat er voldoende afstand bewaard kon worden, iets waar we zeker nog rekening mee moeten blijven houden.

Fietstocht 9 september
Na de geslaagde fietstocht van enkele weken geleden willen we dat nog een keer doen en wel op woensdag 9 sepember a.s. We vertrekken dan weer om 13.30 uur vanaf het parochiecentrum. De route hebben we nog niet uitgestippeld maar laat u verrassen en rij gezellig met ons mee. Aan het eind van de tocht wacht u een drankje in het parochiecentrum, bij goed weer in de tuin! Gaat u mee, wilt u zich dan opgeven bij Kees Verkaart, mail: kverkaart@gmail.com, of telefonisch: 06 -51478446.


VAN DE KLUSGROEP

Na toch wel vrij pittige maanden klussen dachten wij dat de klusgroep wel aan vakantie toe was. We hadden dan ook gezegd dat er in de maand juli niet geklust zou worden. Ze kregen vakantie. Maar wat bleek? Ze wilden helemaal geen vakantie, ze wilden vakantiewerk. Waar maak je dat nu nog mee?

Als aangevers vinden wij dat natuurlijk fantastisch. En eerlijk is eerlijk, klussen die zich zelf oplossen zijn er niet en het onkruid houdt ook geen vakantie.

We hebben dus de tuinen onderhouden, een overkapping gemaakt, het Christus Koningsbeeld is weer bijna schoon ( wordt op 24 augustus voltooid), verwarmingsfilters vervangen, scheuren in metselwerk opnieuw gevoegd, afzettingstape vervangen enz. Het is veel werk maar ook heel gezellig.


Tot de volgende keer,

Cees en ErikOPEN MONUMENTENDAG 2020
Zaterdag 12 september staan de deuren van de Willibrorduskerk te Zierikzee weer open voor parochianen en publiek in het kader van open monumentendag.
Het thema van deze keer is Leermonumenten.
De kerk is open van 10.00-16.30 uur.
Hartelijk welkom!


VESPERS
Vespers in de Willibrorduskerk najaar 2020. Aanvang 16.00 uur.
Te beginnen op 6 september; 27 september; 18 oktober; 8 november; 29 november; 20 december.
Voorganger is pastoor Fons van Hees.
Muzikale ondersteuning door Wim Boer met orgel en zang.

Na afloop ontmoeting met koffie/thee.

U bent van harte welkom!AFSCHEID VAN MARIJKE WESSEL
Op zondag 28 juni werd in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede afscheid genomen van Marijke Wessel. Heel veel jaren heeft zij de r.k. parochie vertegenwoordigd bij de oecumene in de Westhoek.

Altijd present bij “Samen vieren” “Samen verder”. Marijke ging mee voor als er geen r.k.voorganger beschikbaar was. De Pinksterfakkel mee rond laten gaan naar de verschillende deelnemende kerken. Aktief bij het maken van de 40-dagen kalender.

Marijke werd toegesproken door Pastoor Fons van Hees en van de PKC was Erik Steegmans aanwezig die haar de Willibrordmedaille uitreikte. Ze werd verwend met bloemen en cadeau. Ze was totaal verrast! Marijke dank voor al je inzet! Het ga je goed!

Wim Boot zal Marijke opvolgen in de werkgroep in de Westhoek.
OPENLUCHTVIERING

Zondag 16 augustus vierden we het feest van Maria Tenhemelopneming op de patio van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk. Velen waren naar Haamstede gekomen om te genieten van een feestelijke Maria viering in de stralende zon.

Marinus Vreeke begeleidde ons met zijn gitaar en verraste ons tijdens de communie uitreiking met het mooie Ubi Caritas. De homilie van pater Thaddy toonde ons de vele facetten van Maria. Na de viering een gezellig samenzijn met koffie en een lekkernij.

MINI BEDEVAART

Gesterkt door een kopje koffie en geïnspireerd door zang en gebed tijdens de Maria viering togen we met zijn allen richting Middenpad.Gezamenlijk gingen we in een meditatieve tocht voorzien van een boeketje veldbloemen naar de plek waar vroeger de Maria kapel heeft gestaan. Ondertussen zongen enkele pelgrims het “Salve, Regina, mater misericórdiae. Op deze historische plek begroetten we Maria, de H. Moeder van God met het eeuwen oude gebed: “Wees gegroet Maria…….” Er werd gebeden , op afstand gezongen en we brachten een bloemenhulde. Daarna was er een kleine lunch op de patio.


CARITASCOLLECTES 2020 SCHOUWEN-DUIVELAND

                                                                                  

                        Zierikzee         Haamstede

7 juni 2020:     €    75,85        € 33,70           voor ondersteuning mensen in armoede

5 juli:               €    69,20        ------                voor project Pater Thaddy in Rangia India

2 aug.              €    61,70        €   99,40          voor eigen hulpprojecten Caritas

We hebben Uw giften nodig, via collectes komt er minder geld binnen.

Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.