LIEF EN LEED
Gedoopt
Op 10 november om 12.00 uur is de doopviering van Aurelia Centkowska uit Zierikzee door pastor Alida van Veldhoven.

Overleden
10 september is op 85 jarige leeftijd overleden Paulus Marie Joannes Zimmerman.

KRANSLEGGING
Zondag 27 oktober heeft de kranslegging plaatsgevonden op de begraafplaats St. Barbara te Zierikzee. Zoals inmiddels gewoonte is geworden vertrokken wij ook dit jaar gezamenlijk naar de begraafplaats aan de Grachtweg.
Na een korte plechtigheid daar, werd door velen een roos op het graf van hun geliefde overledenen gelegd.
Na afloop gingen wij terug naar het Parochiecentrum, waar koffie en thee klaar stonden.

WILLIBRORDZONDAG

Zondag 10 november vieren wij het feest van de patroon van onze kerk St. Willibrord. Wij doen dat in een bijzondere viering die als thema heeft: “Draagt elkaars lasten”.

De liturgie is zorgvuldig samengesteld uit aansprekende teksten en liederen. Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.

Na de viering is er in het Parochiecentrum, zoals gebruikelijk op dit feest, een aangeklede kop koffie of thee. Iedereen is van harte welkom in deze viering en ook daarna in het Parochiecentrum.

AFSLUITING TOERISTENSEIZOEN HAAMSTEDE
Op 3 november is in Haamstede een feestelijke eucharistieviering met medewerking van L'Esprit uit Goes. Dit om het toeristenseizoen 2019 af te sluiten.

HERDERSTOCHT 2019

Wij houden op maandag 23 december 2019 onze jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van ca. 9 km lopen wij op Schouwen-Duiveland.

Aanvang: 19.00 uur
Vertrekplaats: Mosselboomgaard bij de kerk
Kosten: € 3,50 per persoon

Opgeven bij: Wim Doeswijk tel: 0111-414108 of Johnny Verkaart tel: 0111-407632 of e-mail: Herderstocht@hotmail.com

GEZINSVIERING 29 SEPTEMBER 2019

Wat was het fijn om op 29 september met zo veel mensen en kinderen samen te vieren en te zingen. De 11 kinderen van kinderkoor Eigen-Wijs kregen een groot applaus voor het geweldig zingen van de mooie liedjes. Op het grote tv-scherm kon iedereen in de kerk het spelletje mens-erger-je-niet dat Paul en Judith speelden live volgen. Ook hebben we met z’n allen in de kerk een speciale vergrote versie van mens-erger-je-niet gespeeld. Van mens-erger-je-niet naar mens-engel-je-wel? Het bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn om voor iemand anders een engel te zijn. Met deze boodschap gingen we zingend achter het kinderkoor aan om gezellig koffie te drinken in het parochiecentrum.
OECUMENE: 'SAMEN VIEREN' IN DE WESTHOEK

Zondag 10 november om 19.30 uur wordt een Taizéviering gehouden in de Jacobuskerk te Renesse.

U bent van harte welkom.

VOOR UW AGENDA

Vespers op 17 november en 15 december in de r.k.kerk om 16.00 uur.

Op 7 november is er in de Thomaskerk een inleiding in de christelijke beeldende kunst. Te weten: Beelden van geloof door de tijden heen.
Op 28 november ook in de Thomaskerk Beelden van God in de kunst.

Deze avonden worden geleid door ds. Freek Schipper, aanvang 19.30 uur.


KERSTMARKT

Op zaterdag 14 december van 10.00-16.00 uur houden wij onze jaarlijkse kerstmarkt in en rond de r.k.parochie. We hebben weer geprobeerd een gevarieerde invulling te maken van al wat er te zien en te koop is. Zoals:

mooie kerststukken, kaarsen van Bartimeus, sieraden, gebak en spulletjes van kinderboerderij het Gors, sieraden, zelfgemaakte kaarten, Afrikaanse kunst en textiel, leuke kadootjes, opbrengst voor Roemenie, gipsen beeldjes van gebouwen uit Zierikzee, Dorcas, Kika, Rode Kruis, KBO, Caritas, boeken; (kerst)rommelmarktspulletjes.

Voor de lekkere trek, oliebollen, broodjes hamburger, koffie/thee met, soep, gluhwein.

We verwelkomen u graag.

Heeft u nog (kerst)spulletjes over waar u vanaf wil. U kunt ze afgeven op dinsdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur op het secretariaat, Mosselstraat 4.

CARITASCOLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND

                Zierikzee         Burgh       Totaal

6 sept.    € 62,24            € 118,44    €180,68   voor hulp aanvragen bij Caritas

Collectes: 3 nov. voor het regio project “Vrienden van Emergis” en 1 dec. voor financiering adventsviering voor ouderen.
Beide Caritascollectes van harte aanbevolen!

Activiteiten Caritas

27 okt. kranslegging kerkhof voor Allerzielen
17 nov. wereld armen dag: voedselinzameling voor voedselbank
14 dec. kerstmarkt Zierikzee met boekenverkoop en Adventsactie voor Niger
18 dec. Adventsviering voor ouderen

Uw steun aan Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun, Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.

WERELDDAG VAN DE ARMEN

Op zondag 17 november a.s wordt voor de derde keer de Werelddag van de Armen gehouden. Caritaswerkgroep Schouwen-Duiveland wil hier graag op inspelen door een inzamelingsactie te organiseren voor de Voedselbank op Schouwen Duiveland. Op dinsdag 12 november en donderdag 14 november kunt u, van 9.30 uur tot 11.30 uur uw bijdrage inleveren op Mosselstraat 4 te Zierikzee . Op zondag 17 november wordt er tijdens de viering aandacht aan dit thema geschonken en kunt u uw bijdragen schenken. Vertegenwoordigers van de Caritas nemen dat graag achter in de kerk in ontvangst.

Waar het meest behoefte aan is:

Koffie, suiker, rijst, macaroni, honig kruidenpakjes voor macaroni of nasi/bami, potten of blikken groente of soep, broodbeleg als jam, hagelslag of chocopasta, olijfolie, koekjes; maar ook tandpasta en tandenborstels, deodorant, wasmiddel, afwasmiddel, toiletpapier, zeep, douchefris, shampoo.

Graag bevelen wij dit van harte bij u aan en Caritaswerkgroep Schouwen-Duiveland zorgt dat het bij de voedselbank terechtkomt.

Hartelijk dank bij voorbaat!

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.voedselbanksd.nl

KLUSSENGROEP

In het voorjaar van 2019 opperde Cees van Egmond om een klussengroep op te richten, zodat de waslijst van kleine klussen van Cees wat kleiner zou worden.

We hebben een oproepje gedaan in de Parochiële Mededelingen en binnen zeer korte tijd waren er 9 mannen (Friedus, Jan, Peter P., Peter V., Piet, Rudy, Tonnie, Willem en Wijnand) bereid gevonden om 1 x in de maand op de maandagmiddag van 13:30 uur tot 16:30 uur de schouders onder deze klusjes te zetten.

Een van de klussen was het planten van hortensia’s, nadat we in het voorjaar alle dode buxusstruiken er uit hadden gehaald. Dat was al een klus op zich. Maar er werd onder andere ook geschilderd, panlatten en dakpannen vervangen, tuinen onkruid vrij gemaakt, plafondplaten gerepareerd, keukenkraan en tl buizen vervangen, plinten vastgezet, ruiten folie geplakt, bestrating onkruid vrij gemaakt, zoutplekken verwijderd, grote kerkdeuren schoongemaakt, naar de stort gereden met rotzooi en groenafval enz..

Geweldig toch. Naast dat er hard wordt gewerkt, wordt er ook tijd vrij gemaakt voor een kopje koffie en na afloop van het klussen voor nog een drankje.

De gesprekken die we op deze middag voeren zijn soms serieus van aard, maar ook niet altijd. Er wordt (gelukkig) ook wel slap ………..

Binnenkort gaan we de zolder van de kerk op om daar wat op te ruimen. Dat is al heel lang niet meer gebeurd.

Mannen bedankt voor zoveel inzet!

Cees en ErikADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Op woensdag 18 december a.s. is de jaarlijkse adventsviering voor de ouderen van onze parochie.
70 jaar en oudere parochianen kunnen begin december een uitnodiging voor deze middag verwachten waarna u zich d.m.v. het invullen en inleveren van het strookje kunt aanmelden. De H. Eucharistieviering begint om 16.30 uur in de Willibrorduskerk. Pastoor F. van Hees gaat daarin voor, ondersteund door het Ceciliakoor. Na de dienst treffen we elkaar in het parochiecentrum voor een sfeervol samenzijn tijdens een goed verzorgde maaltijd.

KBO SCHOUWEN-DUIVELAND

Koffieochtend

tijdens de koffieochtend van 5 november kan men weer creatief zijn met bloemen. Dien Hanse is de ondersteunende en helpende hand voor het maken van een herfststuk. Graag zelf meebrengen: een bloementang/mesje en een platte schaal/bord. Prijs € 7,50. Vanaf 9.30 uur bent u welkom en natuurlijk ook gewoon voor een praatje tijdens het koffiedrinken.

Op dinsdag 3 december maken we er tijdens de koffieochtend een gezellig sinterklaasfeestje van.

Op woensdag 6 november kunt u terecht in het Tonnenmagazijn voor een gezellig koffieuurtje/ spelletjesochtend. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar.

Klaverjassen

Op vrijdag 15 november wordt er weer gekaart in het parochiecentrum.Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en om 19.30 uur starten we met kaarten. Inleg € 3,50

Koffie/thee is gratis. Graag tijdig aanmelden bij Henny Verkaart, tel. 06 – 15 27 63 50.

Ook graag tijding afmelden als u onverhoopt verhinderd bent.

Inloopmiddag/computeren.

Op woensdag 20 november is de inloopmiddag/computeren. Voor vragen en natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid/spelletje kunt u vanaf 14.00 uur terecht in het parochiecentrum.

Seniorencafe

Op dinsdag 26 november staat de volgende thema-avond gepland. Jeroen Wijsman komt ons deze avond vertellen over de schelpdierenkweek in de Oosterschelde. Dit is een onderwerp dat ons als Zeeuwen zeker zal aanspreken. Wij zien u allen graag op deze avond verschijnen. Vanaf 19.30 is het parochiecentrum open en om 20.00 gaat Jeroen van start met zijn verhaal.