LIEF EN LEED

In Memoriam: Piet Warrens

Petrus Adrianus Warrens, weduwnaar van Anna Pauwels, geboren op 17 september 1919 groeide op in Paal, Zeeuws Vlaanderen. Om reden van werk verhuisde hij met zijn vrouw en hun drie dochters naar Yerseke en later naar Zierikzee. Hij stierf op 20 augustus j.l. De uitvaart vanuit de H. Willibrord kerk in Zierikzee vond plaats op 27 augustus, waarna crematie in Goes. Hij was diep gelovig en dicht betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Een typische uitspraak van hem waaruit zijn geloof sprak was: “Alles komt goed.” Moge hij rusten in vrede.

OVERLEDENEN VAN HET AFGELOPEN JAAR
Thea Blommaert 58 jaar                       Jan Vos 73 jaar
Marijke v.d. Borght 79 jaar                   Henk Dubelaar 76 jaar
Johanna Zwietering 76 jaar                   Jaquelina Flikweert 61 jaar
Cornelis Holty 92 jaar                          Gerardus Sebel 71 jaar
Petrus Warrens 100 jaar

KRANSLEGGING
Zondag 1 november a.s. zal de kranslegging plaatsvinden op de begraafplaats St. Barbara te Zierikzee.
Het is inmiddels gewoonte geworden dat wij na de viering vanuit de kerk gezamenlijk vertrekken naar de begraafplaats aan de Grachtweg.
Na een korte plechtigheid daar kunt u een roos op het graf van uw geliefde overledenen leggen.
Na afloop gaan wij, als u kunt, terug naar het Parochiecentrum waar de koffie en thee klaar staat.


ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Op woensdag 16 december a.s. zou de jaarlijkse adventsviering voor senioren plaatsvinden. Gezien de omstandigheden zult u begrijpen dat dit geen doorgang kan vinden, hoe spijtig dit ook is. Zoals het er nu uit ziet willen we de H. Eucharistieviering op woensdag 16 december om 16.30 uur wel laten doorgaan, zodat u de sfeer van advent met elkaar nog een beetje kunt beleven. Parochianen die bij de viering willen zijn kunnen zich aanmelden bij Jacolien de Meij: per e-mail jdemeij@zeelandnet.nl of telefonisch op nummer 06 29 31 01 23 (een en ander in verband met het maximum aantal bezoekers in de kerk).

Caritaskern Schouwen Duiveland.

WILLIBRORDZONDAG
Op 8 november 2020 vieren we Willibrordzondag. Voor onze katholieke gemeenschap op Schouwen-Duiveland altijd een heel bijzondere viering. Een select gezelschap stelt dan met de voorganger van dienst een feestelijk viering samen en het koor zingt dan nog mooier dan anders. Na de dienst is het altijd een drukke, gezellige bedoening bij het gezamenlijk koffie drinken. Na het koffiedrinken komt er nog een andere drankje op tafel en zijn er hapjes.

Er worden hierbij dan altijd enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun bijzondere inzet door middel van het uitreiken van de Willibrordmedaille en een bloemetje of als je deze medaille al had met een kleine attentie.

Dat zal dit jaar echter ook anders gaan, denken we zo. We hadden nog gehoopt dat na de versoepelingen van juni, het misschien wel allemaal op zelfde wijze zou kunnen. HELAAS.

Zoals het er nu naar uitziet mogen we niet met grote getalen naar de kerk komen en dus ook niet met z’n allen gezellig koffie drinken na de dienst. Zo wordt het in het zonnetje zetten van vrijwilligers toch een stuk minder feestelijk en misschien dat we dat dan maar op een andere manier moeten gaan doen.

Het vorig jaar, tijdens de Willibrordviering, had ik alle vrijwilligers nog een feestavond beloofd. Deze kon door de Corona niet doorgaan. Maar wat in het vat zit…

Wij als Parochie Kern Commissie houden moed en wij geloven/hopen dat we in de zomerperiode van 2021 dit allemaal in kunnen halen met z’n allen. We steken er ook elke week een kaarsje voor aan. Dus dat moet goed komen.

Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers die zich blijven inzetten voor onze kerk, zelfs in deze tijd, bedanken voor hun niet aflatende inzet. Zoals pastoor Verdaasdonk en pastoor Van Hees zeggen, samen maken we onze parochiegemeenschap. En als we ons zo blijven inzetten zoals we nu doen, komt alles weer goed en kunnen we in 2021 weer een mooie, feestelijke en druk bezochte Willibrordviering tegemoet zien.

Erik Steegmans

Op zondag 8 november a.s. staat de Eucharistieviering op Willibrordzondag in het teken van bemoediging. Het thema van de viering is:" Raak niet ontmoedigd". De H. Mis begint zoals gebruikelijk om 9.15 uur en wordt voorgegaan door pater de Deckere.

Omdat het aantal personen nog altijd beperkt is wordt u vriendelijk gevraagd zich van te voren aan te melden.


CARITAS
Caritas collectes 2020 Schouwen-Duiveland:

                                                                                  

                        Zierikzee         Haamstede

6 sept.             € 26,50           € 32,00           eigen activiteiten Caritas, zoals bloemen en kaarten

27 sept.           € 60,00           € 46,25           ter ondersteuning bloemen met Allerzielen

We hebben Uw steun nodig: via collectes komt er minder geld binnen. Door de corona mogen er nog maar weinig mensen in de kerk komen. Toch krijgt Caritas aanvragen, die juist nu erg nodig zijn. Ook willen we de parochianen steunen in deze eenzame tijd. Daar is geld voor nodig, anders kunnen we als Caritas niets betekenen voor de mensen om ons heen. We hebben Uw giften hard nodig, ook als U nu niet in de kerk kunt komen!

Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Collecte 1 Nov.: Vrienden Cliënten Emergis: NL15 RABO 0320 5727 57 t.n.v. Vrienden Cliënten Emergis

De Voedselbank Schouwen-Duiveland heeft Uw hulp en steun nodig!

De Voedselbanken komen in de problemen, doordat er door de strijd van supermarkten tegen voedselverspilling, steeds minder voor ze overblijft. Ondertussen hebben door de coronacrisis steeds meer mensen hulp nodig van de Voedselbanken. Daarom heeft Caritas besloten, achter in de kerken in Zierikzee en Haamstede, een doos te plaatsen voor de voedselbank. U kunt daar houdbaar voedsel en artikelen, die ieder gezin nodig heeft, in plaatsen. We denken bv aan blikken voedsel, blikken soep, thee, koffie, potjes jam of honing, tandpasta, wasmiddelen, afwasmiddelen, toiletpapier etc.

Caritasleden zorgen er dan voor dat deze bijdrage bij de voedselbank Schouwen-Duiveland wordt afgeleverd. De doos voor de voedselbank blijft staan tot en met 15 november, de Wereld Armendag.

U kunt ook geld overmaken:

Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01 t.n.v. St. Voedselbank S.D.


KERSTMARKT

Een grote kerstmarkt zoals elk jaar gebruikelijk is zit er nu even niet in. Jammer maar dat is voor nu in deze coronatijd niet verstandig.

DUS HELAAS GEEN KERSTMARKT DIT JAAR!

TERUGBLIK OP OPEN MONUMENTENDAG
Verrassend was het voor ons dat we toch nog 161 bezoekers mochten ontvangen op 12 september jl.
Even aandacht en/of een goed gesprek, een kaarsje aansteken, zomaar even stil zijn in deze verwarrende tijd. Fijn dat dit zo kon mede dankzij de inzet van een paar parochianen, waarvoor uiteraard onze dank!

ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK   

Zolang pater Thaddy de Deckere in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede verblijft, zal hij elke donderdagmorgen om 8.40 uur de lauden bidden. Aansluitend is er dan ook om 9.00 uur een eucharistieviering. "Vaak zijn wij op donderdagmorgen verrast weer nieuwe mensen te kunnen verwelkomen die hun weg naar onze kerk hebben gevonden'. Misschien bent u ook nieuwsgierig geworden; u bent van harte welkom; zowel voor de lauden als voor de eucharistieviering. Wilt u de lauden meebidden; laat het even weten, dan zorgt Henny Wichgers voor de tekst van het morgengebed. Telefoon: 06 10326921 of mail: hennysoeter43@gmail.com

De Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede heeft een mooi en gevarieerd toeristenseizoen achter de rug, Velen hebben tijdens hun vakantieperiode de weg naar onze kerk weten te vinden. Het was heel fijn om u allen bij ons te zien om samen ons geloof te vieren. Onze kerk wil geen plek zijn, waar men als individu op 1,50 meter samenkomt; maar een gemeenschap, waar ook toeristen zich thuis voelen, Niet alleen op de zondag, maar gedurende de gehele vakantieperiode. 25 Oktober hebben we de slotviering. Pater Thaddy de Deckere zal dan voorgaan in de eucharistie. Nogmaals hartelijk dank en graag zien we uw allen volgend voorjaar weer terug.

De Dorcas Voedselactie gaat door

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de QR-code hieronder te scannen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Helpt u mee een pakket te vullen?