KRANSLEGGING ALLERZIELEN

Voorafgaande aan Allerzielen vindt op zondag 28 oktober na de Heilige Eucharistieviering van 9.15 uur de kranslegging plaats op de begraafplaats van de Heilige Barbara aan de Grachtweg in Zierikzee. Aan het eind van de viering krijgt iedereen die de wandeling naar het kerkhof meemaakt een roos, die u later bij het graf van uw geliefden kunt neerleggen. Na de korte viering op de begraafplaats lopen we terug naar het parochiecentrum om daar gezamenlijk een kopje koffie/thee te drinken.

WILLIBRORDZONDAG

Op zondag 4 november is er een plechtige Willibrordviering in onze kerk. Deze Heilige Mis met als thema “De kracht van liefde” begint om 9.15 uur en wordt muzikaal ondersteund door ons mooie Willibrorduskoor. De tweede collecte in deze viering is voor de aidsweeskinderen in het kinderdorp Palabana in Zambia, het project van de Pola van der Donckstichting van Anne Martens. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in het parochiecentrum voor een hapje en een drankje.

WINTERSLUITING ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK HAAMSTEDE

In overleg met het pastorteam en het bestuur van de PKC Zierikzee is besloten dat met ingang van 1 november 2018 onze R.K. kerk in Haamstede tijdens de wintermaanden gesloten is. Door het overlijden van pastor Verdaasdonk wordt het alsmaar moeilijker om een voorganger bereid te vinden om tijdens de vieringen voor te gaan. Ook proberen we pastoor van Hees een beetje te ontzien.

Op Kerstavond 24 december is er om 20.00 uur een eucharistieviering. Voorganger is pastor T. Bun, voor velen in Haamstede en omgeving geen onbekende. Het koor Canto ad Mare onder leiding van mevr. Vos-Simons zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

Ook zondag 30 december zal er om 11.00 uur een viering zijn om het jaar 2018 af te sluiten.

Met deze wintersluiting treden we in de voetsporen van de toeristenkerken op Walcheren die al vele jaren alleen in de zomer open zijn. We hopen dat kerkgangers en toeristen toch de weg naar Zierikzee en eventueel naar Goes zullen vinden en misschien ook eens naar één van de andere kerken van onze Damiaanparochie.

Op zondag 28 oktober zal pastoor van Hees voorgaan in een feestelijke viering als afsluiting. Tijdens deze viering zullen we ook afscheid nemen van Sophia van Bakel, zij was jarenlang tijdens bijzondere vieringen de steun voor vele voorgangers. Het herenkoor West Zeeuws Vlaanderen o. l. v. Ronald Quekelberge zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Iedereen van harte welkom.

Palmpasen 2019 gaan onze deuren weer open en is iedereen weer van harte welkom.

OPBRENGST CARITASCOLLECTES

Zierikzee Haamstede Totaal

2 sept. € 88,40 € 59,34 € 147,74 voor Kerk in Nood: vluchtelingen in Syrië.

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen.

4 nov: Caritascollecte bestemd voor regioproject Palabana kinderdorp in Zambia.

18 nov: Werelddag voor de armen: voedselinzameling voor de voedselbank (zie elders).

2 dec: Caritascollecte ter ondersteuning voor de adventsviering en maaltijd voor ouderen

15 dec: op de Kerstmarkt zullen weer kaarsjes worden verkocht voor de Adventsactie, dit jaar een project voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland. Hartelijke dank voor Uw steun,

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN EN MONUMENTENDAG

Fijn dat er weer een groepje suppoosten was om de kerkdeuren in juli en augustus open te zetten voor het publiek. De kerk werd bezocht door 267 bezoekers. Sommigen met een vluchtige blik, anderen voor het aansteken van een kaarsje, het hebben van een gesprekje, of om iets te laten zien aan hun kinderen. Daarvoor waren we er ook! Dank aan de suppoosten.

Met Monumentendag bezochten 138 bezoekers de kerk. Een aantal was ‘s middags speciaal gekomen voor een mini-concert van ons Willibrorduskoor. Prachtig was het om naar te luisteren. Sommigen gingen ontroerd naar buiten en zeiden dat ook. Nou, een mooier compliment kun je als kerkkoor niet krijgen. Wim en koorleden, dank daarvoor!

KBO

Klaverjassen

Op vrijdag 19 oktober is de volgende klaverjasavond. Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per mail hmverkaart@zeelandnet.nl. Aanvang 19.30 uur in het Parochiecentrum, vanaf 19.00 uur is de zaal open. De volgende klaverjasavond is op 16 november.

Themamiddag WMO

De 3 gezamenlijke ouderenbonden organiseren op donderdag 1 november om 14.00 uur een themamiddag in de zaal van het Hervormd Kerkcentrum Onder de Beuze, waarbij de WMO aanwezig zal zijn om zich te presenteren en uw vragen te beantwoorden.

Koffieochtenden

Op dinsdag 6 november kunt u weer gezellig komen koffiedrinken in het parochiecentrum. Deze keer komt Dien Hanse ons helpen met het maken van een mooi herfststuk. Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106. Kosten bedragen €10,00 p.p. Wilt u dan wel een plat bord meebrengen met en diameter van 22 cm en een mesje en/of een klein snoeischaartje.

Op deze ochtend gaan we ook namen trekken voor de volgende koffieochtend (de sinterklaasochtend op 4 december) die we zoals ieder jaar gaan invullen met een kort gedichtje voor onze koffieochtendbezoekers.

De koffieochtenden in Brouwershaven zijn op woensdag 14 november en woensdag 11 december.

Seniorencafe

Op dinsdagavond 6 november kunt u weer een bezoekje brengen aan het seniorencafé in fiZi, waar wij een gastspreker ontvangen van Stad en Lande, gevolgd door een gezellig samenzijn. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom.

Crea-dag

Op zaterdag 10 november organiseert de KBO in het parochiecentrum vanaf 11.00 uur in het parochiecentrum voor haar creatieve leden een speciale Crea-dag, waarop de hobbyisten onder onze leden hun creaties en knutsels kunnen tonen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Wij zorgen, tegen een zacht prijsje, voor een kopje koffie/thee en evt. soep en/of een broodje. U kunt zich aanmelden bij K. Verkaart, 06 51478446 of kverkaart@gmail.com.

Adventsviering voor senioren

De Caritas Schouwen-Duiveland organiseert op woensdag 19 december de jaarlijkse Adventsviering voor senioren. Deze middag beginnen we met een Heilige Eucharistieviering om 16.30 uur in de Willibrorduskerk. Aansluitend is er een gezellige maaltijd in het parochiecentrum waarvoor parochianen boven de 68 jaar begin december een persoonlijke uitnodiging krijgen toegestuurd. Graag willen wij u vragen de antwoordstrookjes tijdig bij de genoemde adressen in te leveren daar wij, gezien de ruimte, tot een bepaald aantal personen kunnen plaatsen.

WERELDDAG VOOR DE ARMEN

Op zondag 18 november wordt voor de tweede keer de Werelddag voor de Armen gehouden. Caritaskern Schouwen-Duiveland wil hier graag op inspelen door een inzamelingsactie te organiseren voor de Voedselbank op Schouwen Duiveland. Ook op ons eiland zijn er altijd nog mensen die een extraatje kunnen gebruiken. Op donderdag 15 november kunt u van 9.30 uur tot 11.30 en van 14.00 uur tot 16.30 uur uw bijdrage inleveren. Op zondag 18 november wordt er tijdens de viering aandacht aan dit thema geschonken en kunt u na de viering uw bijdragen schenken. Vertegenwoordigers van de Caritas nemen dat graag achter in de kerk in ontvangst. Om het u gemakkelijker te maken geven wij u hier een lijstje waar het meest behoefte aan is: koffie, thee, rijst, macaroni, honig kruidenpakjes (bijv. voor macaroni of nasi/bami), potten of blikken groenten, siroop, olijfolie, mayonaise, ketchup, koekjes. Maar ook tandpasta en tandenborstels.

Graag bevelen wij dit van harte bij u aan, Caritas Schouwen-Duiveland zorgt dat het bij de voedselbank terechtkomt. Alvast hartelijk dank!

VOOR UW AGENDA

Vrijdag 2 november: eucharistieviering Allerzielen om 19.00 uur. Het Williborduskoor zingt deze mis in het Latijn.

Zondag 4 november: viering Willibrordzondag om 9.15 uur met daarna een hapje en een drankje.

Zondag 18 november: vesperviering om 16.00 uur.

Zaterdag 24 november: concert in de Adriaanskerk in Dreischor vanwege 3e lustrum van “Luscinia” met een Mozart-programma. Aanvang 20.00 uur. Kaarten te bestellen via Luscinia.

Donderdag 29 november: Thema-avond over schepping en evolutie, op het grensvlak van geloof en wetenschap door ds. Freek Schipper. In de Thomaskerk, aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 15 december: gevarieerde Kerstmarkt in en rond de kerk van 10.00-16.00 uur.

Woensdag 19 december: Adventsviering voor senioren