LIEF EN LEED

Gedoopt op 9 juli Ray Rapati uit Zierikzee.

De ziekenzalving is toegediend aan Johanna den Dekker op 10 juni.

Op 11 juni is overleden Johanna den Dekker, 85 jaar uit Zierikzee.

SECRETARIAAT

In de zomermaanden juli en augustus is er alleen op de donderdagochtend iemand aanwezig op het secretariaat.

OPEN KERKDAGEN

Elke dinsdag t/m 22 augustus staan de deuren van de Willibrorduskerk weer open van 10.00 – 16.00 uur voor bezoekers die even weg willen uit de drukte van de stad voor een momentje van rust en bezinning.

MARIA TEN HEMELOPNEMING

Op zondag 13 augustus wordt er in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede de Maria ten Hemelopneming gevierd, er is dus niet een extra viering op 15 augustus. Het Willibrordus koor zal hopelijk komen zingen op deze zondag en aansluitend is er een stille tocht naar de duinen. Na afloop van de viering is er koffie voor de kerkgangers en daarna een kleine lunch voor de deelnemende pelgrims.

AFSCHEID ERIK STEEGMANS

Na 23 jaar als directeur op de Willibrordusschool te hebben gewerkt heeft Erik Steegmans afscheid genomen van 'zijn' school. Op 5 juli werd dit gevierd middels een spelletjesochtend met en voor de kinderen en op 6 juli was er een afscheidsavond met het team, de oudercommissie, de medezeggenschapsraad en enkele andere genodigden. En als klap op de vuurpijl was er op 7 juli een drukbezochte afscheidsreceptie. Het waren mooie, ontroerende en leuke momenten om met zijn allen te mogen beleven.

Ine Peters

Ter gelegenheid van mijn afscheid hebben de kinderen op 5 juli een zelf een feestochtend verzorgd. Dat hadden ze samen met de oudercommissie en de leerkrachten prima gedaan. Op vrijdag 7 juli was er een afscheidsreceptie voor de volwassenen. Veel cadeaus en lieve en mooie woorden zijn mij hier ten deel gevallen.

Erik Steegmans


VANUIT DE SCHOOL

Dit schooljaar was het laatste van mij als directeur van de St. Willbrordusschool. Na dit schooljaar ga ik nog vier dagen voor Prisma werken. Samen met hen kwamen we tot een goede invulling van deze vier dagen. Ik kan me het laatste jaar dat ik voor Prisma mag werken met diverse zaken gaan bezighouden zowel op kantoor als in de scholen. Dit betekent dus dat ik op mijn “oude dag” nog wat nieuwe uitdagingen aan ga, maar tegelijkertijd ook kan gaan afbouwen. Fijn dat dit zo kan, ik heb er zin in.

Het was een week waarop ik met veel dankbaarheid terug kijk. Ik wil iedereen dan ook van harte bedanken voor de cadeaus, woordjes, inzet en de gezelligheid. Ik heb ervan genoten.

In de laatste week voor de zomervakantie was er de gezinsviering, de slotviering en de musical van groep 8. Kortom weer een gezellige week.

                              

De gezinsviering stond in het teken van de vakantie en het was weer een mooie zomerse kerkdienst.

Ook de slotviering mocht er zijn, deze stond in het teken van herinneringen: wat onthoud je en wat neem je mee. Twee mooie vieringen met heel veel jonge mensen.

Ook het afscheid van groep 8 met de musical was een feestje.

Na al die feesten zal het goed uitrusten zijn in een, hopelijk, zonnige zomervakantie!

Erik Steegmans


OPEN MONUMENTENDAG

Op zaterdag 9 september is de Willibrorduskerk van 10.00-16.30 uur geopend in het kader van open monumentendag. Het landelijk thema is “Boeren, burgers en buitenlui”. Het Willibrorduskoor onder leiding van Wim Boer geeft deze dag een concert van 13.30-14.30 uur. Komt u ook luisteren? Hartelijk welkom!

GELOOFSVORMING MET VOLWASSENEN

Op dinsdag 12 september is het thema “Engelentocht door Zierikzee”. In de binnenstad van Zierikzee houden zich heel wat engelen verscholen. Vaak lopen wij er langs zonder hen op te merken. Vanmiddag staan we er wel samen bij stil. De tocht wordt begeleid door leden van de voorbereidingsgroep en bij elke stop wordt een korte tekst (gedicht, gebed) voorgelezen. De tocht duurt ca. 30 minuten en na afloop is er een korte terugblik en kunnen ervaringen met engelen gedeeld worden. We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum, einde ca. 16 uur inclusief een kopje koffie en iets lekkers. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden.

GROTE SCHOONMAAK

De grote schoonmaak staat gepland op woensdag 27 september. Mensen waarvan wij een mailadres hebben krijgen de uitnodiging eind augustus/begin september. Als er parochianen zijn die ook graag mee willen helpen en deze mail niet ontvangen, meldt u aan! Ook voor de eerste keer bent u van harte welkom om het werk te verlichten. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 september in verband met de inkopen, want u kunt aangeven om mee te lunchen. De werkzaamheden ronden we na de lunch af. We zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet via theabl@zeelandnet.nl / c.duinhouwer2@kpnplanet.nl

Thea en Rian

OPBRENGST CARITASCOLLECTES  

            Zierikzee         Haamstede      Totaal

5 maart:  € 110,90      € 32,05             € 142,95  voor ondersteuning Vastenactie.

2 april :    € 111,61      € 55,53            € 167,14  voor ondersteuning bezoekgroep.

14 mei:    € 149,82      € 73,75            € 223.57  voor hongersnood in Afrika

11 juni:     € 72,30       € 57,85            € 130,15  voor activiteiten eigen Caritas

De caritascollecte op 6 augustus is voor pastorale zorg in gevangenis en de caritascollecte op 3 september is bestemd voor het hospice.

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99. Hartelijke dank voor Uw steun.

Caritaskern commissie Schouwen-Duiveland

KBO

Koffieochtenden

Op woensdag 9 augustus is er weer een koffieochtend vanaf half 10 in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.

Op dinsdag 5 september is de eerste koffieochtend na de zomervakantie in het parochiecentrum in Zierikzee. Vanaf half 10 bent u van harte welkom om iedereen weer te ontmoeten en lekker bij te kletsen!

Seniorencafé op dinsdag 12 september

Op deze dinsdagavond (koorleden!!) staat er in het fiZi theater een gezellige avond op het programma met als gastspreker dhr. Backhuijs. Hij is eigenaar van het schelpenmuseum in plan Tureluur en weet geboeid te vertellen over al zijn reizen en allerlei attributen die hij op deze reizen verzamelde. Zeer zeker de moeite waard om deze avond alvast te noteren in uw agenda. De entree is gratis en het eerste kopje koffie ook. Vanaf half 8 bent u welkom.

Klaverjasavonden

Op vrijdag 22 september start onze eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen. We beginnen om 19.30 uur in het parochiecentrum in Zierikzee. Inleg is  € 3,50 en daarvoor krijgt u een kopje koffie en als u goed kaart (of gewoon goeie kaarten krijgt!) ook nog een leuk prijsje en in ieder geval een gezellige avond.

De volgende data die u kunt noteren om te klaverjassen zijn : 20 oktober, 17 november, 12 januari, 23 februari , 23 maart en de slotavond is op 11 mei 2018. Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 414106.

Seizoensopening van de gezamenlijke bonden

Op zaterdag 30 september vindt de jaarlijkse seizoensopening plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het vrijwillige fanfarekorps der Genie treedt voor u op in samenwerking met de coverband Make my Day. Aanvang 14.00 uur en kaartverkoop via tel. nr. 414106 en 407758, of indien nog voorradig aan de kassa in de Nieuwe Kerk. Het wordt een daverend optreden, dus noteert u deze datum alvast.

Vooruitzien

Op zaterdag 7 oktober gaan we met de KBO naar den Bosch toe. Na het zeer geslaagde uitje in het voorjaar naar Amsterdam is dit een leuk vervolg. Details hoort u later maar hou het in de gaten want vol is vol in de bus!

WINDKRACHT 8 Oecumene in de Westhoek

Muralt fietstocht door de Westhoek van Schouwen

Op donderdag 10 augustus wordt weer een fietstocht georganiseerd onder leiding van een “gids”, die u zeker zal informeren over de z.g. muraltmuurtjes.

We starten om 10.00 uur bij de Jacobuskerk in Renesse bij fietsroutepaaltje 75 en vandaar volgen we in grote lijnen de route, zoals aangegeven in het prachtige magazine ”ZIN IN SCHOUWEN”. (voor meer info: tel. 461407)

Van Renesse, via de Rampweg en het ‘koepeltje’, naar de Bethlehemkerk in Scharendijke waar we koffie drinken. Dan fietsen we over het schelpenpad ‘Den Osse-Serooskerke’ naar de Schelphoek. Dit natuurgebied is ontstaan na de aanleg van de ringdijk in 1953. We stoppen even bij de uitkijktoren die gemaakt is bovenop een caisson dat gebruikt is om het gat in de dijk te dichten. Dan langs de Plompetoren naar de haven van Burghsluis waar we de oude lichtkoepel vinden van de vuurtoren van Nieuw-Haamstede én een monument voor de redders van mensen. Vervolgens fietsen we via Burgh en Haamstede weer terug naar Renesse. Dan staat er zo’n 30 km op de teller! Ergens onderweg wordt u een lunch aangeboden, hiervoor graag aanmelden bij: Trudi Zuidmeer mailadres: trudizuidmeer@gmail.com of

tel. 06 55 50 87 26

Vredeswandeling

Tijdens de Vredesweek wordt op 16 september weer de Vredeswandeling gehouden. We beginnen in de Onze Lieve Vrouwe op Zee Kerk in Burgh Haamstede om 10.00 uur met een kort morgengebed waarna we om 10.25 uur naar Burgh wandelen, liefst in het wit gekleed. Daar drinken we nog koffie. Voor meer informatie tel 461407.

Marijke Wessel

VOOR UW AGENDA

Tot en met 2 september is er in de Grote Kerk te Brouwershaven een tentoonstelling over de protestantse kerken op ons eiland in het kader van 500 jaar reformatie met o.a. foto’s, kerkboeken, bijbels, antependia en liturgische kleding.