LIEF EN LEED

Door het H.Doopsel in de parochie opgenomen:

Babette Lestraden op 8 januari.


HERDENKING WATERSNOODRAMP

De Stuurgroep Kerk & Overheid organiseert namens de kerken op Schouwen-Duiveland een Herdenking rond 70 jaar Watersnoodramp op 1 februari 1953.

In deze herdenking wordt met woorden, liederen en gebeden stilgestaan bij de intense ervaringen van wanhoop, verdriet en gemis die de Watersnood tijdens de Ramp en in de jaren daarna teweegbracht en dat nog steeds doet. Daarbij zullen ook woorden van hoop op een leefbare toekomst gedeeld worden.

Datum: vrijdagavond 3 februari 2023

Locatie: Nieuwe Kerk te Zierikzee

Inloop: 19.00 uur

Aanvang 19.30; einde 20.30 uur


WOORDJE 8 JANUARI 2023

Het jaar 2022 was geen prettig jaar. In het begin was er nog Corona, de oorlog brak uit in de Oekraïne, de kerkenvisie liet zien dat het met de kerken op ons eiland net zo slecht gaat als in andere delen van Nederland, er kwam een tornado over kerk, PC en pastorie en dus veel schade en ongemak, werd bekend gemaakt dat er in 2023 drie kerken dicht zouden gaan in onze parochie en als klap op de vuurpijl kreeg ik 7 december het slechte nieuws, m.b.t. de gezondheid, van Fons te horen. Dus laten we blij zijn met 2023. Een nieuw jaar waarin we mogen hopen op positieve geluiden. En volgens mij zijn die er.

De verzekering dekt het overgrote deel van de schade die de tornado heeft veroorzaakt. Als het goed is kunnen we binnenkort beginnen met de woningrenovatie van Oude Haven 1. Als die is gerenoveerd hebben we weer een vaste inkomstenbron uit de huur. We zullen weer een Paasmarkt en Kerstmarkt gaan organiseren. Wat naast gezelligheid ook een positieve impuls geeft aan onze financiën. Ook in Haamstede zijn er plannen om in de meimaand iets te organiseren op de binnenplaats. Dit jaar willen we weer een algemene parochiekern vergadering houden. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.

En natuurlijk het feit dat jullie hier zijn is al heel positief. Deze gezelligheid hebben we allemaal nodig. Ik wil met jullie het glas heffen op een hopelijk positief 2023.

KERSTMARKT

Wat was het weer een fijne kerstmarkt dit jaar. De gemoedelijke sfeer, de informele praatjes en de leuke ontmoetingen zorgden mede voor dit fijne gevoel. Binnen in het parochiecentrum konden we genieten van koffie met wat lekkers of een broodje met soep. Maar er waren ook leuke kaarten te koop of loten voor de boodschappen manden of voor de mooie Quilt die aan de muur hing.

Daarbij kon je even opwarmen als je net uit de koude kerk kwam.

De sfeer in de kerk was het tegenovergestelde van koud. De mensen gaven hun geld gul uit aan de rommelmarktspullen, wensen, Kika, bloemstukjes, boeken of kerstspulletjes. Buiten deed de geur van glühwein vermengd met de geur van brandend hout uit de vuurkorf en de geur van net gebakken oliebollen je verlangen naar meer. Kortom het was een geslaagd feest. Pastoor Fons van Hees kon er niet bij zijn, maar hij wilde graag de lootjes trekken, dus zijn wij naar hem toe gegaan. Hij trok de lootjes van Peter en Hester Praet en van Anita van Putten die de winnaars werden van de boodschappenmanden.

De mooie quilt ging naar Tiny Kieboom en de troostprijs naar Marian Bouwman.

‘s Morgens had hij in het hospice al filmpjes gekregen via de app van onze kerstmarkt en natuurlijk zijn we ook oliebollen naar hem gaan brengen. Zo was hij er toch een beetje bij.
De kasbeheerder Jan Versaevel had ook een goede dag. Niet alleen door de lekkernijen, maar ook doordat we ons tekort op de begroting konden verkleinen met maar liefst € 1.725,40 .


Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers van deze kerstmarkt bedanken voor hun inzet, maar ook voor hun donaties. Heel veel van de onkosten zijn door henzelf betaald. Toppie!! Wij zijn dan ook zeer trots op onze vrijwilligers.

Erik Steegmans

CARITAS

Op woensdag 14 december j.l. was het weer tijd voor de jaarlijkse adventsviering. Zo’n 45-50 parochianen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging die zij begin december ontvangen hadden. In een steenkoude kerk, zoveel mogelijk voorzien van dekentjes, werden zij met warmte ontvangen door pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven, die de viering verzorgde. Met ondersteuning van de koorleden werd het toch een mooie adventsviering. Na de viering werd iedereen ontvangen in het parochiecentrum voor een lekker warm kopje koffie of thee met een sneetje kerststol. Op deze manier werd het een gezellig samenzijn; er werd nog een kort kerstverhaal voorgelezen en nadien werd bekend gemaakt dat de kollekte het mooie bedrag van € 185,-- had opgebracht voor de voedselbank.

Er was nog een leuke kerstattentie van de KBO en na het volgende kopje koffie/thee werd het weer tijd om huiswaarts te gaan.

Caritas kern Schouwen-Duiveland.


KBO activiteiten

Dinsdag 7 februari a.s. is de maandelijkse koffieochtend. Vanaf 9.30 uur wordt een ieder die dat gezellig vindt, uitgenodigd om een kopje koffie/thee te komen drinken in het parochiecentrum.

Gezellig bij elkaar zijn en gewoon een beetje bijkletsen met elkaar. Wij zien u graag verschijnen.


Vrijdag 10 februari a.s. Staat er een stamppotavond op het programma. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom in het parochiecentrum, waarna we om 18.00uur aan de maaltijd gaan. U kunt dan kiezen uit: heerlijke erwtensoep, hutspot met gehaktbal of boerekool met worst en dat slecht voor het luttele bedrag van € 8,-- p.p. Opgeven kan bij Kees Verkaart: 06-51478446 of per mail: kverkaart@gmail.com


Vrijdag 24 februari a.s. Klaverjasmiddag. Vanaf 13.00 uur is het parochiecentrum open waarna we om 13.30 uur beginnen met klaverjassen. Ook degenen die willen jokeren zijn welkom op deze middag.

Inleg voor het klaverjassen is € 3,50. Ook voor het jokeren zal een kleine vergoeding gevraagd worden, aangezien er kosten gemaakt worden voor de nodige hapjes.

Opgeven voor zowel het klaverjassen als het jokeren kan bij Henny Verkaart, tel.06-15276350 of per mail: hmverkaart@zeelandnet.nl.


TERUGBLIK 2022

Ook in 2022 hadden we met corona te maken, gelukkig niet zo heftig als in 2020 en 2021. Niet alleen onze eigen kerkgangers, maar ook de toeristen waren heel voorzichtig. Toch kunnen we terugblikken op een mooi 2022.

In totaal hadden we 31 vieringen, waarvan 21 keer W & C en 10 keer een eucharistie. Daarnaast hadden we op de donderdagen regelmatig een W & C viering verzorgd door pastor Noëla Polet. Donderdag 13 mei was deze viering wel heel bijzonder. Een viering uit dankbaarheid. Organist Wim Boer begeleidde de viering Pro Deo. Ook dit jaar heeft Wim dankzij enkele donaties 3 x de viering samen met het herenkoor Cecilia uit Goes verzorgd. Palmzondag (Opening van het toeristenseizoen) verdient extra aandacht. Angella Steur, dirigente van L’ Esprit had een compositie geschreven, die naadloos aansloot bij het lijdensverhaal. Zij verdient veel lof. Zondag 17 april was er veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Alena een Oekraïense dame vertelde over de aanval van de Russen. De deurcollecte voor aanschaf van een nachtkijker bracht ruim 500 euro op. 22 mei was onze pastoor voorganger en heeft hij na de viering de expositie van de hongerdoeken gezegend. Koor Cantate Domino onder leiding van Carlos verzorgde de Pinksterviering. (Ze verzorgden ook de viering op de derde zondag in september) Tijdens deze viering werd de windkracht 8 fakkel onze kerk binnen gebracht, vergezeld met een pinkstergroet van de Hervormde kerk van Haamstede. Zondag 14 augustus werd Eric Elbers in onze kerk gedoopt en ontving hij de initiatiesacramenten uit handen van pastoor Fons, terwijl het koor Missicanto uit ’s-Heerenhoek de viering muzikaal ondersteunde. Verder mochten we in 2022 genieten van “EigenWijs” kinderkoor uit Zierikzee o.l.v. Els Steegmans en van het Zeeuwse dameskoor Schola en van Kitty, die ons 4 x verraste met haar saxofoon en fluit. Ook Elvira heeft ons vele malen uit de brand geholpen. Bovendien heeft pastor Rens Stobbelaar meerdere malen de viering met gitaarmuziek begeleid. We hoefden als werkgroep maar twee keer gebruik te maken van CD muziek. De slotviering met pastoor Fons als voorganger was een belevenis met het Byzantijnskoor Srétenje uit Middelburg.

Na het seizoen hebben we de huwelijksviering van Erik en Angelique mogen verzorgen op 22 november. Ook de kerst(nacht)viering was bijzonder met solo zang van Ivanka en ook de viering op 26 december van de Heilige Stefanus werd goed bezocht. Natuurlijk wierpen deze laatste vieringen een schaduw op ons allen door het ziekbed van onze pastoor. In totaal hebben we ruim 1.500 kerkgangers mogen verwelkomen.

De werkgroep is heel blij met Beate, die ons komt versterken. Helaas heeft Piet afscheid genomen van de werkgroep. Wel wil hij graag collectant blijven en ook zorg dragen voor de liturgieboekjes. Heel veel dank aan alle voorgangers, dirigenten, organisten, koorleden en acolieten, maar ook aan alle toeristen, die onze kerk wisten te vinden. Henny ( werkgroep Haamstede )