LIEF EN LEED
Overleden op 6 november Henny van der Hark – Van ’t Hooft uit Zierikzee, 94 jaar.

BEZORGERS PAROCHIENIEUWS
BEDANKT alle bezorgers van het parochienieuws voor uw werk in het afgelopen jaar.

WOORDJE WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Beste medeparochianen,

Allereerst wil ik de mensen bedanken die voor deze mooie dienst gezorgd hebben.

Op de feestdag van de H. Willibrord kijken we altijd naar de vrijwilligers in onze kerk. We zetten dan één of enkele van hen in het PC, onder het genot van een hapje en een drankje, in het zonnetje. Helaas kan dat door corona dit jaar niet. Zoals wel meer evenementen hierdoor in het water zijn gevallen. Zoals:

De beloofde feestavond voor onze fantastische vrijwilligers; De inmiddels beroemde, sfeervolle traditionele kerstmarkt; De gezellige avonden van het seniorencafé van de KBO; De mosselmaaltijd van de KBO; De adventsmaaltijd voor onze senioren van de Caritas;

Daarnaast missen we natuurlijk het gezang van ons koor tijdens de vieringen, hoewel Rina en Peter het heel goed opvangen.

Gelukkig zijn er ook genoeg lichtpunten:

Het aantal kerkgangers dat in deze tijd toch de weg naar de kerk weet te vinden; Het klusteam en de Barbara-Boys die hun klussen, op gepaste afstand, toch maar voor elkaar weten te krijgen; De grote groep vrijwilligers die zich onverminderd in blijft zetten voor onze kerk en niet krimpt, maar juist groeit; Dat er na onze oproep van ruim een week geleden, vanwege het tekort van € 19.000,-- op onze begroting, inmiddels al ruim € 3.000,-- op onze rekening werd gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Ik begon dit woordje over het in het zonnetje zetten van vrijwilligers. Een vrijwilliger wil ik hier speciaal noemen. Jarenlang heeft deze vrijwilliger zich ingezet op tal van terreinen binnen onze parochie. Maar wat mij het meest is bijgebleven is zijn tomeloze inzet op het kerkhof en bij het bouwen van de kerststal in de kerk. Wij willen als parochie kern commissie dan ook met veel genoegen de Willibrordmedaille uitreiken aan Jan Rentmeester.

Ook wil ik onze gastvrouw sinds de uitbraak van het coronavirus bedanken voor haar inzet. Ook is zij bereid gevonden om tot de kostergroep toe te treden. Zo komt de vrouwelijk touch terug in deze groep: secretaresse van de PKC Jacolien de Meij.

KERSTGEZINSVIERING

Op 24 december om 16.30 uur vieren we graag onze kerstgezinsviering waarin Alida van Velthoven voor zal gaan. Met hoeveel personen we in de kerk mogen, of er van tevoren opgegeven moet worden...het is allemaal nog onzeker. Houd daarom onze facebookpagina in de gaten: gezinsviering H. Willibrorduskerk Zierikzee. De werkgroep is in ieder geval druk bezig geweest om weer een mooie viering in elkaar te zetten. We hopen dan ook om met velen het kerstfeest te kunnen vieren.

CECILIAFEEST 2020

Het Ceciliafeest van 15 november kon niet doorgaan vanwege de helaas bekende omstandigheden.

Maar omdat het zangkoor dit jaar 5 jubilarissen heeft zouden wij toch iets willen doen.
Dus zaterdag 14 november zou het koor bijeen komen om de jubilarissen toch even in het zonnetje te zetten, maar op het laatste moment kon ook dit niet doorgaan. Ik had U via de parochiële mededelingen een wat uitgebreider verslag beloofd, maar er is niet veel te melden. Maar omdat niet ieder parochiaan naar de kerk kan gaan, ontvangen of lezen zij niet deze mededelingen. Dus breng ik U via het parochie nieuwsblad op de hoogte wie de vijf jubilarissen zijn.

Leny Kouijzer – Welleman 20 jaar koorlid.

Ineke van de Waart van Velthoven 40 jaar koorlid
Johan van de Waart 45 jaar koorlid.
Gerda Verkaart – Leijdekker 50 jaar koorlid.
Joop Kouijzer maar liefst 65 jaar koorlid.

De jubilarissen zullen op een ander tijdstip de bij behorende medailles ontvangen.

Hopelijk is volgend jaar alles weer normaal en mag het koor weer een Ceciliafeest vieren.

Peter Verkaart - Secretaris zangkoor

VOEDSELINZAMELING


Heel veel dank namens de Caritaswerkgroep voor het voedsel dat ingezameld is voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Het is belangrijk dat we de voedselbank blijven steunen met giften:

Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01

Zonder steun van de kerken kunnen zij de armste onder ons niet blijven steunen!

CARITAS ADVENTSVIERING

Zoals bekend gaat de jaarlijkse adventsviering voor senioren niet door. De H. Eucharistieviering op woensdag 16 december om 16.30 uur gaat wel door. Normaal gesproken kregen de parochianen hiervoor een uitnodiging toegestuurd met de kerstwens die u jaarlijks ontving. Gezien de huidige omstandigheden vragen wij u zich voor deze dienst aan te melden. De eerste 30 personen die zich opgeven kunnen de dienst bijwonen; we begrijpen dat het voor iedereen heel moeilijk is maar we vragen uw begrip omdat de regels gehandhaafd dienen te worden. Aanmelden kan bij Caritaslid Jacolien de Meij: tel. Nr. 06-29310123 of per mail: jdemeij@zeelandnet.nl.

KBO

Van het KBO front is er geen nieuws te melden, jammer genoeg.

                                     

O.L.V. op Zee kerk Burgh Haamstede

Kerstavond 24 december eucharistieviering met veel kerstliedjes. Aanvang 20 00 uur. Medewerking Elvira Vos- Simons organist en wisselende cantors. Voorganger pater Ton Bun.

Aanmelden: Henny Wichgers-Soeter tel. : 06 10326921 of e-mail hennysoeter43@gmail.com

Zondag 27 december 11.00 uur viering. Aandacht voor de Heilige Familie en speciaal voor Maria de spil van het gezin.

Facebook: toeristenkerk Haamstede

www.damiaanparochie.nl


Volkskerstzangdienst – maar dan anders

Met veel volk bijeen komen in de Nieuwe Kerk om samen uit volle borst bekende kerstliederen te zingen – dat zit er dit jaar niet in. Toch willen we als Platform voor de Kerken de liederen wel laten klinken.

Op het ogenblik is een werkgroep druk bezig met de voorbereiding van een korte film. Daarin zullen musici van Kunst en Eer samen met kinderen van de J.L. de Jongeschool en kinderkoor Sjaloom zorgen dat er thuis genoten en meegezongen kan worden. Op allerlei bekende locaties zullen muziek, kerstevangelie, overdenking, mini-interview en gebed worden opgenomen.

De muzikale film zal te bekijken zijn op www.kerkomroep.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

Een verrassende kerstzangdienst gewenst – volgend jaar hopelijk weer met heel veel volk bij elkaar!