GEZINSVIERING

Op 24 december om 18.00 u is er een gezinsviering in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Afgelopen september was het thema 'Jij bent een engel' en ook voor de kerstgezinsviering blijven we bij de engel met als thema 'Vrede is dichtbij'. Kinderkoor Eigen-Wijs is natuurlijk ook weer van de partij met traditionele en nieuwe kerstliedjes.

Vorig jaar was de kerk prachtig versierd als een heuse stal. Wat zal het dit jaar worden......kom kijken, zingen, luisteren en meebidden op 24 december om 18.00 u.

LIEF EN LEED

Overleden
6 november is Thea Blommaert uit Rotterdam op 58 jarige leeftijd overleden. Teraardebestelling op de St.Barbara Begraafplaats te Zierikzee.

18 november is overleden Sjaak Vos uit Zierikzee op 74 jarige leeftijd.

KERSTMARKT

U bent van harte welkom op onze gezellige kerstmarkt op zaterdag 14 december van 10.00 – 16.00 uur.
Zoekt u nog een kadootje voor de Kerst? Er is van alles te koop.
Ook als u zin hebt in een lekkere vers gebakken oliebol, een broodje of soep.

We verwelkomen u graag.

VOLKSKERSTZANG

Op zaterdagavond 24 december in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, aanvang 19.30 uur.
Thema: “op de kleintjes letten”. Voorganger ds. Jan van Langevelde.

Muzikale medewerking door het koor Waisisi en de Kon.Harmonie Kunst en Eer.

EENHEIDSZONDAG

Op 19 januari in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, aanvang 10.00 uur.
Thema: “zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” naar Handelingen 28 vers 2.
Ooit leed Paulus met zijn volgelingen schipbreuk op Malta.
Dit thema roept ons niet alleen op tot buitengewoon vriendelijk zijn, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij.
Die uitdaging past goed bij de Week van gebed voor de Eenheid.
De teksten zijn samengesteld door de christenen op Malta.

Voorgangers zijn ds. Freek Schipper en pastor Alida van Veldhoven.

Muzikale medewerking wordt verleend door het r.k.Willibrorduskoor o.l.v. Wim Boer.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op 5 januari na de viering van 9.15 uur bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een drankje.Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld elkaar een goed 2020 toe te wensen.

Laten we er met velen gebruik van maken.

BEDANKT

Bij dezen alle bezorgers bedankt voor de bezorging van het parochienieuws in het afgelopen jaar. Zonder u/jullie zouden we niet het hele eiland van nieuws kunnen voorzien.
We doen weer graag een beroep op u in het nieuwe jaar 2020.

Nogmaals dank, fijne feestdagen en een hoopvol nieuw jaar toegewenst.

O. L. V. op Zee kerk BURGH-HAAMSTEDE

Onze kerk in Haamstede is gedurende de wintermaanden gesloten en vanaf Palmzondag 5 april 2020 weer open.

Uitzondering:
Op kerstavond 24 december is er een viering met veel kerstliedjes.
Aanvang 20 00 uur.
Medewerking vocaal ensemble “De Westhoekzangers”

Op zondag 29 december om 11.00 uur is er een eucharistieviering.
Het is nog niet bekend welk koor medewerking verleent aan de dienst.
Voorganger is pater Ton Bun.

In onze O.L.V. op Zee kerk is veel samenzang. Soms zijn er koren. Het woord van welkom is in het Duits.
Hebt u suggesties? Deze zijn van harte welkom.

Meer informatie:
Op het informatiebord buitenkant kerk
In de brochure binnen in de kerk
www.damiaanparochie.nl
Facebook: Toeristenkerk Haamstede
telefoon +31 6 10326921
e-mail: hennysoeter43@gmail.com

KBO KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 3 december staat Sint weer een beetje in de belangstelling. Onze bezoekers die ochtend hebben hun best gedaan op een klein gedichtje en degene waar het voor bestemd is mag dat dan zelf voorlezen. Iedere keer staan we versteld wat een prachtige rijmpjes er uit de mouw geschud worden. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar met een sint-lekkernij en ook als u niet gedicht hebt bent u van harte welkom.

Op woensdag 4 december ben u welkom in het Tonnenmagazijn voor een gezellige maaltijd en inloopmiddag voor een praatje en/of een spelletje. De maaltijd begint om 12.00 uur en vanaf ca. 13.30 uur kan er ook koersbal gespeeld worden.

CARITAS

Tijdens de kerstmarkt op 14 december a.s. zal de Caritas ook weer present zijn met een boekenmarkt. Op deze zaterdag kunt u lekker rondneuzen tussen alle boeken en is er vast iets van uw gading bij. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u ons vinden in de Willibrorduskerk. Ook kunt u een kaarsje opsteken met een gedachte of wens. Opbrengst is voor een project in Niger.

ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Zoals eerder vermeld is de adventsviering voor senioren op woensdag 18 december om 16.30 uur. Pastoor F. van Hees zal voorgaan in de eucharistieviering. Aansluitend hebben wij een gezellig samenzijn in het parochiecentrum.

70 jaar en oudere parochianen ontvangen voor 7 december een uitnodiging en graag willen we het antwoordstrookje retour uiterlijk zaterdag 14 december.

Draagt u de Caritas een warm hart toe dan vragen wij u een kleine bijdrage zodat wij deze middag en andere aktiviteiten kunnen blijven doen. Bankrekening: NL52 RABO 0143582399 t.n.v Caritaskern Schouwen Duiveland.


CARITAS COLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND:

               Zierikzee          Burgh                   Totaal                           

20 Okt.    €    85,90         € 105,95              €191,85   voor eigen activiteiten Caritas

10 Nov.   € 102,82          € 123,30 (3/11)    € 226,12 voor Regio project “Vrienden van Emergis”

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

KLOOSTERWELLE WINTERRETRAITE

Vier keer per jaar vindt in en rond de dorpskerk van Noordwelle een retraite plaats. Op woensdag 4 december bent u van harte welkom op onze Winterretraite. Van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds kunt u genieten van de stilte van de polder en inspiratie opdoen door de spiritualiteit van Kloosterwelle. We beginnen om 8 uur met een ochtendgebed, om 12 uur roept de klok van de Corneliuskerk op tot het middaggebed en om 18 uur vieren we de vesper.

Na het ontbijt en een kennismakingsronde trekken we de polder in en worden we stil bij een pontje. In de stilte van ruim 4 uur valt het middaggebed en de lunch, een muzikale meditatie en een tweede natuurwandeling. Halverwege de tweede wandeling wordt de stilte verbroken. Ervaringen van de stilte in de natuur, de kerk en tijdens de muzikale meditatie delen we met elkaar tijdens een middaggesprek.

Om 5 uur sluiten gasten van buiten aan bij de retraitegroep voor het meditatief zingen, de vesper en de kloostermaaltijd. Als de gasten vertrokken zijn, kijken we samen terug op de dag. Tientallen mensen hebben de weldaad van een Kloosterwelle retraite al ervaren. Hun reacties zijn positief. Iedereen is van harte welkom ongeacht zijn/haar (religieuze) achtergrond. Wilt u zelf de ervaring maken zonder klok, mobieltje en in een voorgegeven ritme en rust een dag te beleven? Kijk dan op onze website www.kloosterwelle.nl. voor meer informatie en aanmelding.