LIEF EN LEED

Gedoopt: Op 14 april is in Haamstede Sophie Krassenburg gedoopt.

Overleden:
Op 17 maart is overleden Lidy van Tiggelhoven-Lodewijk uit Zierikzee, 82 jaar.
Op 1 april is overleden Elisabeth Kohschulte, 98 jaar, geboren te Zierikzee, overleden te Zwolle.
Op 12 april is overleden Catharina van der Helm-van der Stap, 67 jaar, geboren in De Lier, overleden in Dreischor.


VESPERVIERING

De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In enkele protestantse kerken wordt de term “vespers” gebruikt als aanduiding voor een avonddienst. Ook sommige religieuze bijeenkomsten voor comtemplatie en meditatie in de avond worden aangeduid met “vespers”.
Op zondag 19 mei om 16.00 uur is er een vesperviering door pastoor Van Hees.

Caritas collectes 2019 Zierikzee

6 januari € 130,25 voor eigen activiteiten Caritas

3 februari € 94,74 voor stichting vakantiehuis Thuredrith voor vakantie erg zieke kinderen

3 maart € 71,56 voor ondersteuning Vastenactie

7 april € 107,08 voor hospice Kaaskenshuis

Voor Foundation “Living Bread” is overgemaakt € 30,-.

Inzameling voor voedselbank Breda, om mee te geven voor de Chrisma mis, was een groot succes. We hebben 2 boodschappentassen en een doos vol met houdbare levensmiddelen om mee te geven aan Jacolien de Meij en Henny Wichgers, die onze kern zullen vertegenwoordigen.

Collecte 5 mei zal zijn voor Kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika.

Collecte 2 juni zal in Zierikzee zijn voor Diakonie Bisdom Breda en in Haamstede (Afrika mis) voor Palabana kinderdorp.

Uw steun aan Caritas kunt u overmaken op: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun,

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.


Eenvoud als kenmerk van het wareVorig jaar overleed pastoor A. Verdaasdonk. Deze pastoor zal aan de vergetelheid worden onttrokken. De parochianen hebben, met financiële hulp van een Duitse weldoener, een bedrag bijeen gebracht om plaquettes met zijn beeltenis te laten maken. Op palmzondag, 14 april 2019, werd in de toeristenkerk in Haamstede een eerste plaquette onthuld en een week later, met Pasen, in het parochiecentrum in Zierikzee een tweede.

,,Het was een echte pastoor, waarmee ik bedoel een zielenherder. Aanvankelijk ging hij op de fiets bij alle parochianen op het eiland langs. Later had hij wel een brommertje, maar een auto reed hij nooit. Hij had aandacht voor ieder individu, gezond of ziek, trouwe kerkganger of niet. Ook zijn preken waren bijzonder verzorgd”, vertelt pastoor Fons van Hees. Hij werkt sinds 2013 voor de Damiaanparochie, met negen kernen op Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. ,,Na zijn zestigjarig ambtsjubileum in 2016 ging de gezondheid van pastoor Verdaasdonk achteruit. Hij was toen al zesentachtig, maar nog altijd actief binnen de parochie, ook als voorganger in Eucharistievieringen.”

Pastoor Verdaasdonk maakte er geen geheim van dat hij Zierikzee op de landkaart moest opzoeken, toen het Bisdom Breda beschikte dat dit zijn standplaats werd. Hij was als pater van de Heilige Harten opgeleid tot missionaris en hij heeft zestien jaar gediend in Mozambique. Niet bepaald in de gemakkelijkste tijd, want er ontketende zich daar vanaf 1963 een reusachtige strijd rond de-kolonialisering. ,,Hij heeft er beslist zwarte sneeuw gezien”, vertelt Van Hees. Na terugkeer had Verdaasdonk een jaar nodig voor herstel. Hij trok op met een collega die in Angola was in een tijd van doodslag en geweld. Vervolgens was hij vijf jaar werkzaam als secretaris van een overste in Brabant. Schouwen-Duiveland noemde hij een klein missiegebied. Het aantal kerkgangers liep er al jaren terug, maar hij wist het tij te keren. Van Hees: ,,Het is toch een wonder dat ondanks alles wat zich in de kerk heeft voorgedaan er nog steeds mensen door Jezus worden aangesproken en in onze parochie actief zijn?”

,,Verdaasdonk was een bescheiden man, rustig en met een verfijnd gevoel voor humor. Hij leidde de parochie door moeilijke jaren van vernieuwing en democratisering. Het was ook een biddende man, denk ik. En sober... op het armoedige af. Ik dacht weleens, is dat nou nodig.” De pastoor zweeg niet over zaken die in katholieke kring lastig liggen. De Zierikzeesche Nieuwsbode kopte in 1995 boven een interview rond zijn formele pensionering: ‘Onze parochie wordt door vrouwen gedragen’. En er staat in te lezen: ,,Pastoor Verdaasdonk vindt het een treurige toestand dat priesters die zich niet aan de celibaatsbelofte konden houden en trouwden hun taak niet meer mogen uitoefenen. Het zou een verrijking voor de kerk zijn als ze op hun post terug konden keren. Vrouwen die een priester huwden werden op die manier ook weer opzij geschoven en dat is geen goede zaak.”

Een plaquette op initiatief van parochianen is één, denk ik. Maar als parochianen het bisdom op weten te porren om van de pastoor een levensschets te maken en getuigen te raadplegen, dan kan Verdaasdonk ‘Dienaar Gods’ worden genoemd en een procedurestapje in Rome verder ‘eerbiedwaardig’. Voor een zaligverklaring is dan nog slechts een wonder nodig...

Artikel van José Baars uit de PZC van 13 april 2019.
José Baars schrijft wekelijks over religie en kerken in Zeeland. Kijk voor haar blog op pzc.nl/monnekenwerk.


Een bijzondere viering in de O. L. V. op Zee kerk te Haamstede.

Het Duitse koor “Leuchtfeuer” komt 26 mei onze viering van 11.00 uur opluisteren.

Zij zullen vooral Taizee liederen zingen.

Het belooft een heel mooie viering te worden, dus allen

VAN HARTE WELKOM


KBO

Seniorencafe.

Dinsdagavond 30 april a.s. verwachten we weer een leuke opkomst voor de presentatie over ons bijenvolkje. Heeft u ook enthousiast meegeteld op 13 en 14 april j.l. Hoe het met het aantal bijen in ons land gesteld is? Veel mensen hebben een beetje angst voor de bij maar tegelijkertijd weten we hoe belangrijk deze insecten zijn in onze natuur. Wilt u graag meer over dit interessante onderwerp horen kom dan gezellig aanschuiven in ons parochiecentrum op dinsdag 30 april om 19.30 uur.

Iedereen is welkom.

Koffieochtend.

De gebruikelijke gezellige koffieochtend in het parochiecentrum is weer op dinsdag 7 mei. Inloop vanaf 9.30 uur en u wordt begroet met een kopje koffie/thee.

Inloop/computermiddag.

Op woensdag 15 mei a.s. bent u welkom in het parochiecentrum vanaf 14.00 uur voor een praatje en/of vraagje.