LIEF EN LEED

Door het doopsel is op 28 oktober ThomasBuitendijk uit Goes in de RK. Parochie opgenomen

Overleden

Op 31oktober is Henk van Aken uit Zierikzee overleden, hij werd 80 jaar.


VESPERVIERING

Op zondag16 december is er om 16.00 uur weer een vesperviering in Zierikzee.


TERUGBLIK WILLIBRORDZONDAG

Een zondag (4 november) waarop we onze patroonheilige herdenken en ook altijdstilstaan bij onze eigen parochie. Het was een mooie viering, waarin ons koor weer fantastisch de muzikale ondersteuning verzorgde. Aan het eind van de viering kreeg Wim Doeswijk uit handen van pastoor Van Hees een Diocesaneonderscheiding. Wim is al 43 jaar ononderbroken misdienaar/acoliet. Een vrijwilliger om trots op te zijn.

Tijdens het gezellig samenzijn na de viering werden we op gebak getrakteerd door de familie Doeswijk. Vlak voordat we iets anders gaan drinken (de dames van de koffieploeg verzorgen ditaltijd uitstekend) probeer ik het afgelopen jaar nog even kort samen te vatten.

Dit jaar moesten we afscheid nemen van onze geliefde pastoor Verdaasdonk. Op 7 april is hij naar zijn laatste rustplaats in Breda gebracht. Een aantal vrijwilligers is bezig om samen met de PKC een gedenkteken te realiseren in Haamstede en Zierikzee. Er zijn al vergevorderde ideeën, maar de werkgroep heeft samen met de PKC nog even tijd nodig.Het aantal kerkgangers neemt af. De inkomsten worden minder en de uitgaven hoger. We moeten behoorlijk in de buidel tasten om de gebouwen te onderhouden. Komende jaren worden de huizen van pastoor Van Hees en de familie Hilgers gerenoveerd en ook aan het dak van onze kerk worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zal onze spaarpot noodzakelijk worden aangesproken.

De Kerstmarkt was vorig jaar gezellig en druk bezocht, daar hopen we dit jaar op 15 december natuurlijk ook weer op. In mei was er een positieve algemene parochiekerncommissie vergadering.

Het feest in september, voor de vrijwilligers van onze parochie, was heel geslaagd. Onze pastoor Van Hees kreeg daar plotseling vier paters die hem tijdelijk ondersteunden en ook de fiets van pa werd opgeknapt.

Over opknappen gesproken: de tuin is opgeknapt en we hebben wat meer ruimte gekregen om de fietsen weg te zetten, zonder dat ons dit geld heeft gekost, enkel wat tuin.

Maar wat ik persoonlijk het belangrijkst vind is, dat we nog steeds kunnen rekenen op veel vrijwilligers die veel inzet tonen en extra bijspringen als dat nodig is of taken overnemen als een ander even niet kan.

Nu ik wat meer mijn gezicht kan laten zien hier in het parochiecentrum valt me op hoeveel parochianen zo maar even binnen lopen. Gezellig en het zorgt voor verbondenheid.

Mijn dank weer aan eenieder die er voor zorgt dat onze kerk niet zomaar een dak boven wat hoofden is; dit waren de woorden van pastoor Verdaasdonk. Daar bedoelde hij niet alleen de vrijwilligers mee, maar ook alle mensen die deze kerk bezoeken. Samen kunnen we er een thuis van maken. Laten we daar samen met onze familie wat vaker op visite gaan.

Erik Steegmans


KERSTMARKTHartelijk welkom op onze jaarlijkse kerstmarkt op zaterdag 15 december in en rond de Willibrorduskerk van 10-16 uur. We hebben weer een gevarieerd aanbod met van alles wat. Een aantal goede doelen, zoals Dorcas, Rode Kruis, Kika, Parkinson, het Blindeninstituut en kraampjes waarvan de opbrengst is voor Afrika, Tibet en voor Roemenië. Ook de KBO zal aanwezig zijn met een stand.

Vanuit de Caritas is er een boekenverkoop en kan er een kaarsje aangestoken worden voor een project voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Tevens verkoop van sieraden, mooie kerststukken, leuke (zelfgemaakte) cadeautjes, babbelaars, zelfgemaakte (kerst)kaarten, kaarsen, 2e hands kerstspullen en nog veel meer. Tevens verloting van gevulde boodschappenmanden. Voor de lekkere trek: koffie/thee met iets lekkers, oliebollen, palingbrood, hamburgers, glühwein, soep en broodjes. We proberen er met zijn allen weer een heel gezellige dag van te maken, wat zeker gaat lukken.

We hopen op veel bezoekers, dat maakt zo’n dag extra gezellig! Hartelijk welkom!


CARITAS

Adventsviering

De jaarlijkse adventsviering voor de senioren op woensdag 19 december begint om 16.30 uur met een heilige Mis in de Willibrorduskerk. Voorganger is pastoor van Hees en ons Ceciliakoor verzorgt het muzikale gedeelte. Daarna ontmoeten we elkaar in het parochiecentrum voor een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd. Parochianen van 68 jaar en ouder hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de maaltijd. Voor de Heilige Mis is iedereen van harte uitgenodigd. Tussen 7 december en 14 december kunt u het antwoordstrookje inleveren bij de genoemde adressen. Zorg dat u op tijd bent met inleveren want we zijn gebonden aan een bepaald aantal plaatsen.

Bezoekgroep

Zoals u wellicht bekend is bezoekt een aantal dames en heer parochianen die graag een bezoekje ontvangen vanuit onze kerk/caritas gemeenschap. Van deze en gene horen wij wel of er iemand ziek is of in het ziekenhuis/zorghotel ligt maar wij, van de bezoekgroep, willen u nog eens onder de aandacht brengen dat het belangrijk is dat van u te horen. Ook mensen die gewoon behoefte hebben aan een praatje of met vragen zitten kunnen een beroep doen op onze bezoekgroep. Voor een eerste contact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.

Opbrengst caritascollectes

Zierikzee Haamstede Totaal

30 sept. € 50,10 € 41,50 € 91,60 voor Caritas activiteiten

14 okt. € 84,70 € 40,30 € 125,00 voor Caritas activiteiten

14 okt. € 266,08 € 139,50 € 405,58 deurcollecte voor Sulawesi

4 nov. € 243,75 ------- € 243,75 voor Palabana kinderdorp Zambia

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen.

2 dec.: Caritascollecte ter ondersteuning voor de adventsviering en maaltijd voor ouderen.

15 dec.: op de kerstmarkt zullen weer kaarsjes worden verkocht voor de Adventsactie, dit jaar een project voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Burkina Faso.

Uw steun voor de Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland


VIERINGEN HAAMSTEDE

Onze kerk is gedurende de winter gesloten.

Op kerstavond 24 december zal er om 20.00 uur wel een feestelijke viering zijn. De kerststal staat klaar en een kwartier van te voren zullen we bekende kerstliederen zingen in onze sfeervolle kerk. U kunt meezingen: ga rechts vooraan in de kerk zitten of staan en zing samen met het koor de mooie kerstliederen. Pastor Ton Bun, voor velen onder u een bekende naam, zal in deze eucharistieviering voorgaan. Elvira Vos-Simons zal met haar koor Canto ad Mare de viering feestelijk verzorgen. Na de viering zal onze werkgroep de kerkgangers verrassen met een kleine attentie.

Zondag 30 december zal er wederom een viering zijn. Dan zal het koor L’Esprit uit Goes de muzikale uitvoering op zich nemen. Afgelopen zomer waren zij ook al te gast in onze kerk. Velen hebben toen van dit koor genoten. In deze viering is pastoraal werker Ed Visser de voorganger. Ook hij is in het verleden al verschillende keren bij ons geweest. Hij brengt zijn eigen acoliet mee. Na de viering is er koffie met een oudejaarstraktatie en kunnen we even over het afgelopen jaar filosoferen. Iedereen van harte welkom tijdens deze twee vieringen. Daarna zijn we weer dicht en vanaf Palmzondag (14 april 2019 ) zal de kerk weer elke zondag om 11.00 uur open zijn.


HERDERSTOCHT

Op zondag 23 december houden we onze jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van ongeveer 9 km lopen we op Schouwen-Duiveland. Vertrekplaats Mosselboomgaard om 19.00 uur. Opgeven bij Janine Doeswijk, tel 414108 of Johnny Verkaart, tel 416112. Of per mail herderstocht@hotmail.com Kosten € 3,50 p.p. Aanmelden vóór 21 december.


KERSTGEZINSVIERING

Op maandag 24 december (kerstavond) is er om 18.00 uur een kerstgezinsviering in de Willibrorduskerk met als voorganger Pastoor van Hees. Het kinderkoor “Eigen Wijs” zingt mee en het thema is “Een lichtje voor elkaar”.


VOLKSKERSTZANG IN DE NIEUWE KERK

Traditie is deze kerstzang op maandag 24 december intussen al lang geworden met medewerking van de Koninklijke Harmonie Kunst & Eer en zang van Liesbeth Franken. Voorganger is ds. Piet de Graaf. Deze kerstzang wordt georganiseerd door het Platform van de verschillende kerken in Zierikzee en wordt uitgezonden via radio Schouwen-Duiveland. Aanvang 19.30 uur.


NIEUWJAARSRECEPTIE

Na de viering op 6 januari (Driekoningen) om 9.15 uur bent u zeer welkom in het parochiecentrum om elkaar alle goeds toe te wensen en met elkaar het glas te heffen op een hopelijk gezegend 2019.


ZONDAG VAN DE EENHEID

Op zondag 20 januari vieren we in Zierikzee de zondag van de Eenheid. Dit is al jaren een zeer goed bezochte viering en een fijne samenwerking met de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen in Zierikzee. De teksten voor de liturgie zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. De concrete Bijbelse oproep heeft de blik gericht op recht en onrecht. Zoek het recht en niets anders dan het recht. De viering is om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Voorgangers zijn ds. Piet de Graaf, ds. Freek Schipper en namens de RK. Parochie Erik Steegmans. Het RK Willibrorduskoor onder leiding van Wim Boer zal de gezangen verzorgen. Er is kindernevendienst en crèche. En na afloop koffie/thee met ontmoeting. Laten we er samen iets moois van maken!

Er is op deze zondag géén viering in de Willibrorduskerk.


KBO

Koffieochtend

De eerste activiteit in 2019 is de koffieochtend op dinsdag 8 januari met daaraan gekoppeld de nieuwjaarsreceptie. Zoals gewoonlijk bent u vanaf 9.30 uur welkom in het Parochiecentrum, waar wij elkaar alle goeds en gezondheid kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Voor uw KBO-agenda:

Dinsdag 4 december: Sinterklaas-koffieochtend

Donderdag 6 december: inloopmiddag/computeren

Woensdag 12 december: koffieochtend Brouwershaven

Dinsdag 8 januari: koffieochtend met nieuwjaarsreceptie

Woensdag 9 januari: koffieochtend in Brouwershaven

Vrijdag 18 januari: klaverjassen om 19.30 in het parochiecentrum

Donderdag 24 januari: Goud van Oud in Burgh-Haamstede


VOOR UW AGENDA

Donderdag 29 november: thema-avond over schepping en evolutie, op het grensvlak van geloof en wetenschap. Door ds. Freek Schipper, aanvang19.30 uur in de Thomaskerk.

Zaterdag15 december: Advent concert met Marien Stouten en het Zeeuws Projectkoor, aanvang 15.00 en 19.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Vrijdag 21 december: Christmas Carols, aanvang 20.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Woensdag 23 januari: zal Marinus van den Berg, verpleeghuispastor, een bezoek brengen aan de Thomaskerk in Zierikzee. Hij zal ingaan op de vragen die gaan over “meegaan tot het einde” en “aan de grens van ons leven”. Vragen die met het levenstestament te maken hebben. Dat wordt een zeer boeiende avond. Aanvang: 19.30 uur.


WISSELING VAN DE WACHT

Met ingang van het nieuwe jaar ga ik stoppen met het redactiewerk van het Parochienieuws. Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt om het regiodeel Schouwen-Duiveland gevuld te krijgen met interessante informatie betreffende onze parochiekern.

Inmiddels hebben we Rudy de Maaijer bereid gevonden om mijn taak over te nemen, in het colofon staan zijn contactgegevens.

Vriendelijke groet, Marijke Clarijs


BEDANKJE

Bijna aan het eind van het jaar wenst de redactie van het Parochienieuws u allen een vredig kerstfeest en een hoopvol 2019. Tevens onze dank aan alle bezorgers die afgelopen jaar weer klaar stonden om het parochienieuws te bezorgen.