LIEF EN LEED

Overleden

Op 14 augustus is overleden Cor Stoel uit Zonnemaire, hij werd 81 jaar.

VESPERVIERINGEN

Op de zondagen 17 september en 15 oktober zijn er om 16.00 uur vespervieringen in Zierikzee.

GROTE SCHOONMAAK

De grote schoonmaak staat gepland op woensdag 27 september. We zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet via theabl@zeelandnet.nl of  c.duinhouwer2@kpnplanet.nl

Thea en Rian


GEZINSVIERING

Op 1 oktober is er weer een gezinsviering met als thema Franciscus / dieren. Aanvang 10.00 uur. Zie voor meer info facebookpagina 'gezinsviering h. willibrorduskerk zierikzee'


GELOOFSVORMING MET VOLWASSENEN

Dinsdag 10 oktober    “De verloren zoon”, een inleiding en bespreking van het beroemde schilderij van Rembrandt door vicaris Paul Verbeek  De schrijver/theoloog Henry Nouwen heeft in zijn boek “Eindelijk thuis” op een bijzondere wijze gekeken naar het schilderij De verloren zoon. Zijn gedachten en bespiegelingen vormen de basis voor deze middag. Van 14-16.00 uur in het Parochiecentrum.


RADIOUITZENDING

Op 15 oktober zal de eucharistieviering in de Willibrorduskerk om 9.15 uur uitgezonden worden door radio Schouwen-Duiveland.


KRANSLEGGING ALLERZIELEN

Op zondag 29 oktober is de jaarlijkse kranslegging op onze begraafplaats St. Barbara. Na de viering van 9.15 uur lopen we in stille tocht naar het kerkhof, waar een korte bijeenkomst zal zijn met gebed en zang. Daarna is er voor iedereen de mogelijkheid het graf van geliefden te bezoeken en een roos, geschonken door de Caritas, op het graf te leggen. Na afloop gaan we terug naar het parochiecentrum om nog even na te praten onder het drinken van een kopje koffie of thee. Is het lopen naar de begraafplaats te ver voor U, dan kunt U voor vervoer contact opnemen met Henny Verkaart, tel. 414106


TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN

Wisselend waren de bezoekersaantallen deze keer. Soms heel weinig (misschien was het slechte weer een oorzaak) en soms was er redelijk veel belangstelling, 316 bezoekers in totaal bezochten onze kerk. Veel kaarsjes werden er aangestoken en soms diepgaande gesprekken gevoerd. Maar ook oud-Zierikzeeënaren die vertelden van vroeger, hoe het toen was, in welke kerkbank ze zaten en het fijn vonden nog eens terug te komen in hun voormalige parochiekerk. Even een rustpunt in toeristisch Zierikzee.

Dank aan alle suppoosten, want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.


TERUGBLIK MARIA TEN HEMELOPNEMING


Zondag 13 augustus vierden we in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede het feest van Maria ten Hemelopneming. Het Willibrordus koor uit Zierikzee onder leiding van Kees van de Wouw zong de mooie mis van de Heilige Geest. Pastor Verdaasdonk, nog steeds goed bij stem, zong de voorbede “Groter dan ons Hart” samen met het koor en soms ook met alle  kerkgangers. Het is altijd weer een genot om naar deze voorbede te luisteren en ook soms mee te zingen. Na de viering was er koffie voor de kerkgangers (waarbij Veronika assistentie kreeg van ons nieuw werkgroep lid Gerda den Hartog) en daarna een stille tocht naar het informatiebord in de duinen, waar vroeger de kapel van Onze Lieve Vrouwe op Zee heeft gestaan. Een mooie viering met dank aan allen.

CARITAS                                       

Caritas collectes Schouwen-Duiveland:

            Zierikzee         Haamstede         Totaal

2 juli:    € 152,05         €141,45               € 293,50 voor diaconale projecten bisdom

6 aug. :  € 82,90          € 81,60                € 164,50 voor pastorale zorg gevangenis

De caritascollecte van 1 oktober is voor financiering van de Adventsviering voor ouderen. Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen. Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 

Hartelijke dank voor Uw steun.

Caritaskern commissie

Schouwen-Duiveland


BEDANKJE

Zeer aangenaam verrast wil ik jullie bedanken voor de gift van  € 180,00 voor de diaconiepot van de gevangenis in Middelburg en Hoogvliet. Ook uiteraard namens de gedetineerden een bedankje. Ik zal er voor zorgen dat het geld een goede bestemming krijgt.

Ineke van de Par, aalmoezenier


KBO

Koffieochtenden

Op de dinsdagen 3 oktober en 7 november in het parochiecentrum in Zierikzee van 9.30 - 12.00 uur en op woensdag 11 oktober in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven om 10.00 uur.

Klaverjasavonden

Na het succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer maandelijks klaverjassen. We starten op 22 september om 19.30 u in het parochiecentrum te Zierikzee. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij Henny, tel 414106. Kosten voor deze avond € 3,50. De volgende klaverjasdata zijn op 20 oktober, 17 november, 12 januari, 23 februari , 23 maart en de slotavond is op 11 mei 2018.

Wandelen

Onze wandelgroep loopt iedere twee weken weer een mooie nieuwe wandeling. Als u eens mee wilt lopen, dan dat kan weer op donderdagmiddag 21 september. De start is om 13.30 uur bij de Schelphoek. De volgende wandelingen zijn op 5 en 19 oktober en 2 november. Meer informatie bij Nico, tel 414229.

Opera

Een van onze leden heeft een prachtige collectie opera’s op dvd. Die kunnen we in een groepje belangstellenden bekijken. Meer informatie bij Els, tel 413931.

Computeren

Tijdens de eerste computermiddag had Dick het druk met het beantwoorden van de verschillende vragen en het schakelen van laptop naar tablet, naar smartphone. In Brouwershaven kunnen KBO-leden terecht tijdens de koffieochtenden, in Zierikzee kunt u weer terecht op woensdagmiddag 20 september tussen 13.30 en 15.30 uur op de Willibrordusschool. Op 4 oktober gaan we tijdens de computermiddag speciaal aandacht besteden aan facebook. We laten u dan een en ander zien en u kunt dan hierover natuurlijk vragen stellen.

Seizoensopening

Op zaterdag 30 september kunt u genieten van een prachtige muzikale middag in de Nieuwe Kerk. De verschillende ouderenbonden vieren dan het nieuwe seizoen met een optreden van het Fanfarekorps der Genie en de coverband Make my day. Kaarten voor dit evenement kunt u verkrijgen bij Henny tel 414106 of aan de kassa die middag. Kosten € 5,00 inclusief een consumptie. Aanvang 14.00 uur.

Dat gaat naar Den Bosch toe….

Op 7 oktober kunt u met de bus mee naar Den Bosch. Voor KBO-leden kost dit reisje €16,50, niet-leden kunnen mee voor € 21,50. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het Hatfieldpark, we zijn daar om 19.00 uur weer terug. Aanmelden kan bij Els, tel 413931.

U ziet: meer dan genoeg redenen om lid te worden van de KBO!


OECUMENE Samen vieren in de Westhoek

Vredeswandeling

Tijdens de Vredesweek wordt op 16 september weer de Vredeswandeling gehouden. We beginnen in de RK Onze Lieve Vrouwe op Zee Kerk in Burgh Haamstede om 10.00 uur met een kort morgengebed waarna we om 10.25 uur naar Burgh wandelen, liefst in het wit gekleed. Daar drinken we nog koffie. Meer informatie bij Marijke Wessel tel 461407.

Lezing

Over 500 jaar Reformatie op zaterdag 7 oktober van 10.00 - 12.00 uur in het parochiecentrum. Pastoor van Hees zal een lezing houden over 500 jaar Reformatie en de houding hierin van de R.K. kerk. Leden van de parochiekerncommissie, de werkgroep Haamstede en leden van de protestantse kerkenraden van Samen Vieren worden hierbij uitgenodigd. Ook u als geïnteresseerde bent van harte welkom. De zaal is om 9.30 uur open en er zal koffie, thee en na afloop soep en een broodje worden aangeboden. Opgave in verband met de catering graag vóór 28 september bij Marijke Wessel tel. 461407 of wesse342@kpnmail.nl


VOOR UW AGENDA

Cantatevesper in de Gasthuiskerk op 15 oktober om 16.30 uur. Te horen zal zijn: cantate BWV 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” en van Joh. Brahms “Warum ist das Licht gegeben dem Muhseligen”. Met medewerking van koor “Luscinia” onder leiding van Wim Boer.

Lezing “euthanasie” en “voltooid leven”

Op zondag 15 oktober om 14.30 uur zal Marinus van den Berg deze lezing verzorgen in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk. In de media en politiek keren deze thema’s steeds terug. Telkens blijkt hoe moeilijk de vragen rondom leven en dood zijn. In gezinnen en families komt het aan de orde, wij kunnen er niet omheen. Hoe kunnen wij daar gewetensvol mee omgaan? Voor de toegang wordt een vrije gift gevraagd. Hartelijk welkom!