LIEF EN LEED

Overleden

Henk ten Rouwelaar uit Zierikzee, 59 jaar.


CARITAS ADVENTSVIERING

Op woensdag 13 december is de jaarlijkse adventsviering voor de oudere parochianen. Iedereen is van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Eucharistieviering om 16.30 uur in onze Willibrorduskerk in Zierikzee. De collecte tijdens deze viering is voor parochianen die wel een extraatje kunnen gebruiken in deze dure maand.

Het samenzijn en de maaltijd is voor de oudere parochianen die daar inmiddels een uitnodiging voor ontvingen. Tot en met 8 december kunt u het daarvoor bestemde strookje inleveren op de bekende adressen.


KERSTMARKT

Welkom op de kerstmarkt op zaterdag 16 december van 10.00 - 16.00 uur. Er is weer van alles te koop en te eten en te drinken, dus hopen we velen van u weer te mogen begroeten.

Als u voor de verkoop nog tweedehands kerstspullen heeft dan kunt u deze inleveren op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur in het secretariaat.

De Caritas staat hier weer met verkoop van tweedehands boeken (opbrengst voor Caritas) en ook met verkoop van kaarsjes en papieren kerstballen om vurige wensen te noteren (opbrengst voor de adventsactie).


VESPERVIERINGEN

Op de zondagen 17 december en 21 januari zijn er om 16.00 uur vespervieringen in de Willibrorduskerk.


HERDERSTOCHT

Wij lopen op zaterdag 23 december onze jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van ca. 8 km lopen we op Schouwen-Duiveland. Vertrekplaats Mosselboomgaard om 19.00 uur. Meedoen kost € 3,50 p.p. en opgeven kan bij Janine Doeswijk tel. 414108 of bij J. Verkaart, tel. 416112. Of via Herderstocht@hotmail.com


VOLKSKERSTZANG

Op zondag 24 december is er om 19.30 uur een volkskerstzang in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het thema is “Het kerstkind wordt thuis bezorgd”, voorganger is ds. Freek Schipper. Met medewerking van Koninklijke Harmonie “Kunst en Eer” met zang van Petra Warnar. Deze kerstzang wordt rechtstreeks uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland.


kerstkind

CARITAS INLOOPMIDDAG

Na een geslaagde primeur vorig jaar is besloten een vervolg te geven aan de inloopmiddag op 2e Kerstdag. Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen, dus van jong tot ouder, van harte welkom in het parochiecentrum voor een kop koffie, een gesprekje, kerstliedjes en/of spelletjes. Aanmelden is niet nodig, we zien u graag verschijnen.


CARITAS COLLECTES

Zierikzee Haamstede Totaal

1 oktober € 125,81 € 64,95 € 190,76 voor adventsviering ouderen

4 november € 266,70 -- € 266,70 voor regioproject Palabana kinderdorp

Op 24 september € 70,-- in envelopje ontvangen voor adventsviering ouderen.

Caritas heeft € 150,00 ontvangen van loterij Paaskaars op Willibrordzondag, opbrengst boekenkast € 71,--.

De Caritascollecte van 7 januari is bestemd voor eigen activiteiten van de Caritas. Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen.

Veel dank voor de vele kerstkaarten en postzegels voor het gevangenispastoraat van Ineke van de Par. Wij zorgen ervoor dat ze bij Ineke komen. Zij geeft deze aan de gevangenen, zodat zij met de feestdagen ook een kaart naar huis of vrienden kunnen sturen.

Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99.

Hartelijke dank voor Uw steun.

Caritaskern commissie Schouwen-Duiveland


NIEUWJAARSRECEPTIE

Na de viering van zondag 7 januari van 9.15 uur bent u hartelijk welkom voor koffie en een drankje in het parochiecentrum en om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen.


GROTE SCHOONMAAK

Zoals bekend bij velen kon de grote schoonmaak in september geen doorgang vinden omdat er mogelijk toen geen stroom was. We gaan het opnieuw proberen en wel op woensdag 17 januari. Iedereen heeft dan de drukte van de feestdagen achter de rug en gaan we er met frisse moed weer tegenaan. Mensen waarvan wij het e-mailadres hebben krijgen tegen die tijd uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging.

Wij wensen u allen hele goede feestdagen toe en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groet,

Thea Blommaert en Rian Duinhouwer


CECILIAVIERING

Op zondag 19 november werd de feestelijke viering voorgegaan door Pastoor F. van Hees waarbij het koor de mis “The Prince of Peace“ van Lloyd Webber zong en na de communie het mooie lied van Thoma Tallis het “If Ye Love Me”. Daarna werden de jubilarissen door pastoor van Hees gevraagd om naar het altaar te komen, te weten: Mevr. Rina van Maanen-Bouwman 40 jaar koorlid en Mevr. Wilma van Hout – Bär 10 jaar koorlid
Pastoor van Hees prees hen voor de fijne samenwerking en inzet voor het koor en overhandigde aan de jubilarissen, ook namens de parochiekerncommissie, een mooie kaars. Hierna volgde een spontaan applaus en werden de jubilarissen gefeliciteerd door de aanwezige parochianen.
Aansluitend een samenkomen in het parochiecentrum waarbij ook de kinderen en familie van de jubilarissen waren en pastoor van Hees en pastor Verdaasdonk en een afvaardiging van de parochiekerncommissie aanwezig zijn.
De voorzitter van het koor, Johan van de Waart, had weer een mooi openingswoord waarbij hij de jubilarissen lovende woorden toesprak en de toepasselijke onderscheiding opspeldde voor 40 jaar koorlid van Rina van Maanen de gouden medaille en oorkonde van de Sint Gregorius Vereniging. Wilma van Hout kreeg een mooie bos bloemen voor 10 jaar koorlid.
Na de koffie en de borrel was er de traditionele verloting en een sfeervolle lunch. Ook al wordt het koor wat kleiner, de sfeer blijft uitstekend goed, en het was nog lang gezellig onder elkaar. We kijken terug op een zeer geslaagde Ceciliazondag.

Peter Verkaart

secretaris Willibrorduskoor


SAMEN VIEREN in de Westhoek

Aan het begin van de Week voor de Eenheid van de Christenen zal op zondag 21 januari in de Pelgrimskerk, Platboslaan in Burgh Haamstede om 10.00 uur een oecumenische viering gehouden worden. Voorgangers zijn ds. Bertie Boersma en Marijke Wessel m.m.v. Willemien Lemkes. U bent van harte welkom in deze dienst. Na de viering wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.


GEEN VIERING

Op zondag 21 januari is er geen viering in Zierikzee i.v.m. de viering van Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk, aanvang 10.00 uur.

Er is wel een viering op zaterdag 20 januari om 17.00 uur in Haamstede.


EENHEIDSZONDAG

Op zondag 21 januari vieren we de Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk, aanvang 10.00 uur. Het thema is: “Recht door zee!” uit Exodus 15:1-21. De kerken uit het Caribisch Gebied hebben de liturgie aangereikt. Voorgangers zijn ds. Piet de Graaf, ds. Freek Schipper en pastoraal werker Wiel Hacking. Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting. Rechtstreekse uitzending door radio Schouwen-Duiveland. Hartelijk welkom!


VOOR UW AGENDA

Vrijdag 8 december om 20.15 uur in de Nieuwe Kerk: kerstconcert van Trijntje Oosterhuis. Isabel Provoost, bekend van de The Voice of Holland, zal hier ook optreden.

Zaterdag 16 december om 16.00 én 20.00 uur in de Nieuwe Kerk: Weihnachtsoratorium BWV 248 van Bach door koor “Luscinia” en Barokorkest Florilegium Musicum. Een concert in 2 delen: matineeconcert om 16.00 uur cantate 1 en 2 en avondconcert om 20.00 uur cantate 3 t/m 6. Voor meer informatie: www.lusciniaconsort.nl

Woensdag 20 december om 20.15 uur in de Nieuwe Kerk: optreden Kiev Koor.

Vrijdag 22 december om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk: Christmas Carols

Woensdag 31 januari om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk: herdenking 1953 Watersnoodramp 65 jaar geleden. Er is muziek, verhalen over de ramp, gebed en samenzang. Diverse voorgangers werken hierin samen. De kerk is open vanaf 19.00 uur.WOORDJE WILLIBRORDZONDAG

Op de feestdag van de Heilige Willibrord kijken we altijd naar onze eigen vrijwilligers in onze kerk. Ook dit jaar hebben we dat weer gedaan. Dan valt het op dat het aantal vrijwilligers behoorlijk stabiel blijft, maar dat nieuwe aanwas hierin niet erg groot is. Eigenlijk zou je alle vrijwilligers willen bedanken met een kleinigheid, maar dan zou deze bijeenkomst wel heel erg lang duren. Dus beperken we ons tot maar een paar en misschien moeten we het komende jaar maar weer eens een feest geven voor alle vrijwilligers.

Twee mensen hebben dit jaar te kennen gegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de Parochiekern Commissie. Als eerste Erika van Leeuwen. Zij heeft zich vele jaren als secretaresse ingezet voor onze parochie. Ook buiten deze werkzaamheden kon je altijd een beroep op haar doen. Omdat Erika duidelijk heeft aangegeven geen Willibrordmedaille te willen, bedankt de PKC haar op gepaste wijze voor haar inzet. Jacolien de Meij heeft haar taken overgenomen en is inmiddels ook al bij velen een bekend gezicht.

Een tweede persoon die gemeend heeft haar taak neer te moeten leggen is Henny Wichgers. Henny draait ook al jaren mee als vrijwilligster in onze parochie. Vele voorgangers heeft zij zien komen en met vele heeft zij nog contact. Henny was het lid van de PKC met de meeste rondvragen. Die waren ook allemaal heel belangrijk en de moeite waard om te bespreken. Het behandelen hiervan ging wel af van de nazit. Aangezien Henny al een Willibrordmedaille heeft, krijgt zij nu een bloemetje en nemen we als PKC ook van haar nog op gepaste wijze afscheid. Nico van de Berg uit Haamstede is haar opgevolgd.

Inmiddels zijn er, zo ver ik terug kan gaan, al sinds 1990 minstens 83 medailles uitgereikt. Als je in 1990 een medaille hebt gehad heeft het geen zin om er een aantal jaren later nog een te geven aan iemand die het eigenlijk wel verdient. We hebben dus besloten om vanaf volgend jaar niet persé de Willibrordmedaille uit te reiken, maar dat kan ook een ander aardigheidje zijn.

Dit jaar willen wij toch nog iemand een medaille geven en wel iemand die vooral in Haamstede heel veel werk heeft verricht aan de gebouwen, en dit heeft gedaan met bijzonder veel toewijding. Geen klus was hem te veel. Hij heeft die toewijding niet alleen voor zijn kerk, maar ook voor zijn vrouw. Hij kwam haar zelfs ophalen op de fiets in Zierikzee als wij hier ’s avonds vergaderden. Mijn pet af voor zoveel toewijding, Ben Wichgers.

Erik Steegmans


KBO

Koffieochtend

Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar (2 januari) is er de gebruikelijke koffieochtend in het parochiecentrum waar we het jaar beginnen met elkaar een gezond en liefdevol nieuwjaar te wensen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Voor iedereen staat de deur van harte open.

Goud van oud

Op donderdag 25 januari staat het jaarlijks muziekfeest in Kraaijestein in Burgh-Haamsede op het programma. Hiervoor zijn nog wat kaarten beschikbaar en u kunt zich nog opgeven bij H. Verkaart tel. 414106 of per mail: hmverkaart@zeelandnet.nl Bij opgave graag naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden.

10-jarig jubileum

Zoals u ongetwijfeld al gelezen hebt bestaat onze KBO afdeling Schouwen Duiveland

op 10 maart 10 jaar. Dit heugelijke feit moet natuurlijk gevierd worden. Onze leden hebben bij het laatste magazine via onze nieuwsbrief een uitnodiging ontvangen met daarbij het verzoek aan te geven of u daar wel of niet bij aanwezig wilt zijn. Aanmelden graag bij K. Verkaart, Caustraat 18 a, tel. 06-51478446 of per mail: kverkaart@gmail.com


BEDANKJE

Alle bezorgers hartelijk dank voor het rondbrengen van het parochienieuws en voor allen goede kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar gewenst!