Parochiële mededelingen

Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee telefoon 0111-417505

www.rkschouwenduiveland.nl willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op

dinsdag- en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur

NUMMER 2 4 februari t/m 4 maart 2018

Kerkbalans 2018

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u. De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochiekern. Om ook in de toekomst ons kerkgebouw in Zierikzee te kunnen behouden, is een renovatie van het dak noodzakelijk. Een grote ingreep die dit jaar wordt gerealiseerd. Om dit te bekostigen kunnen wij niet zonder uw financiële steun! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen blijven maken. Bij uw parochieblad ontvangt u een brief en acceptgiro. We rekenen weer op u.

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kasbeheerder, Jan Versaevel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 23997336 of e-mail jcmver@zeelandnet.nl

Caritascollecte

Op 4 februari is de Caritascollecte bestemd voor de Wouwse stichting “Wees een Lach”. Kinderen uit tehuizen of het SOS kinderdorp in Oost-Europa zullen, tijdens het bezoek van Wees een Lach, 2 weken lang mogen spelen, knutselen, dansen, feesten, ijsjes eten en gek doen. Ze staan dan in het middelpunt van de belangstelling en krijgen aandacht en waardering. Het project wordt georganiseerd door Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers.

Vesperviering

Op zondag 18 februari is er om 16.00 uur weer een vesperviering.

Gezinsviering

Op zondag 4 maart is er een gezinsviering om 10.00 uur.

A G E N D A

Zondag 4 februari

Zierikzee 9.15 uur           Eucharistieviering Pastoor van Hees

                                           Caritascollecte voor Stichting “Wees een lach” voor kinderen uit tehuizen

                                           of het SOS kinderdorp in Oost-Europa

                                          voor onze lieve Ingrid

Haamstede 11.00 uur    Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

Dinsdag 6 februari

Zierikzee 9.30 uur           KBO koffieochtend

Donderdag 8 februari

Zierikzee 14-17 uur        inloop- of huiskamermiddag

Zondag 11 februari

Zierikzee 9.15 uur          Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

                                          Rumoldus Binck; Corrie Vermue; voor onze lieve Ingrid

Haamstede 11.00 uur   Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

Woensdag 14 februari Aswoensdag

Zierikzee 19.00 uur       Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

Donderdag 15 februari inloop- of huiskamermiddag

Zaterdag 17 februari

Zierikzee 9.00 uur         dienst Eritrese gemeenschap

Zondag 18 februari

Zierikzee 9.15 uur        Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

                                        voor onze lieve Ingrid;  Johannes Wansink en Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders

16.00 uur                       Vesper met aanbidding  (Pastoor van Hees)

Haamstede 11.00 uur  Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

Donderdag 22 februari

Zierikzee 14-17 uur      inloop- of huiskamermiddag

Vrijdag 23 februari

Zierikzee 19.30 uur      KBO klaverjasavond

Zondag 25 februari

Zierikzee 9.15 uur       Woord en Communieviering Liturgiegroep

                                       voor onze lieve Ingrid; Michel Verkaart

Haamstede 11.00 uur Woord en Communieviering Liturgiegroep

Donderdag 1 maart

Zierikzee 14-17 uur     inloop- of huiskamermiddag

Vrijdag 2 maart            Eerste vrijdag van de maand

Zierikzee 19.00 uur     Eucharistieviering Pastoor van Hees

Zondag 4 maart

Zierikzee 10.00 uur    Gezinsviering Liturgiegroep

                                      Caritascollecte ter ondersteuning van de Vastenactie

                                     voor onze lieve Ingrid; Cor Stoel

Haamstede 11.00 uur Eucharistieviering Pastor Verdaasdonk

Kalendernieuws

Op 6 februari gedenkt de kerk de Heilige Dorothea die rond het jaar 304 de marteldood stierf in Turkije. Zij is de patrones van fruit- en bloemkwekers.

Op 6 februari 1933 gaf het Armbestuur toestemming voor het aanbrengen van een radio in het Liefdehuis St.Cornelia. In 1929 had moeder overste een dergelijk aanbod nog afgewezen.

A.V.

Begraafplaats

Belangrijk bericht voor rechthebbenden en gebruikers van de St.Barbara begraafplaats te Zierikzee:

Op 22 augustus 2017 is door het Parochiekernbestuur van onze parochie een nieuwe tekst vastgesteld van het begraafplaatsreglement. Ingevolge art. 9 lid 4b van dit reglement moeten bovengenoemde belanghebbenden hiervan in kennis gesteld worden en heeft voor zover mogelijk eenieder een persoonlijk schrijven daaromtrent ontvangen, te weten brief nr.17.041. Mocht u tot bovengenoemde groep behoren en heeft u deze brief niet ontvangen dan verzoek ik u contact hierover op te nemen met de administratie van de begraafplaats, telefonisch bij de heren N. Baart tel. 414229 of L.van der Hark, tel. 412261. Of schriftelijk naar: administrateur van de St. Barbara Begraafplaats, p/a Oude Haven 45, 4301 JK Zierikzee

SAMEN VIEREN in de Westhoek

Op Aswoensdag 14 februari, het begin van de 40-dagen vastentijd, starten wij met de oecumenische Aswoensdagviering in de PKN Corneliuskerk in Noordwelle. Voorgangers zijn ds. Piter Goodijk en Marijke van Reenen, aanvang 19.30 uur.

Parochiële Mededelingen nr. 3 2018 liggen

(onvoorziene omstandigheden voorbehouden)

op 4 maart achter in de kerken.

Aanleveren kopij bij Marijke Clarijs

clarijs@zeelandnet.nl tel 450460