Parochiële mededelingen

Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee telefoon 0111-417505

www.rkschouwenduiveland.nl willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op

dinsdag- en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur

NUMMER 12 2 december 2018 t/m 6 januari 2019

Kerstmarkt

Op zaterdag 15 december is weer de jaarlijkse kerstmarkt in en rond de kerk van 10-16 uur met o.a. boekenverkoop vanuit de Caritas, verkoop van kerststukken, sieraden, kaarsen e.d. Een aantal goede doelen zoals Dorcas, Rode Kruis, Kika, Parkinson e.a. staan er met een kraam. We hopen op veel bezoekers, dat maakt zo’n dag extra gezellig! Hartelijk welkom!

Caritas Adventsviering

Op woensdag 19 december begint om 16.30 de heilige Mis voor de jaarlijkse adventsviering voor ouderen m.m.v. het Willibrorduskoor. Voorganger is pastoor van Hees. Daarna gezellig samenzijn in het parochiecentrum.

Herderstocht

Op zondag 23 december is de jaarlijkse herderstocht, een tocht van ca.9 km over Schouwen-Duiveland. Vertrek om 19.00 uur bij de Mosselboomgaard. Opgeven kan bij Janine Doeswijk tel.414108 of bij Johnny Verkaart tel.416112 of per mail herderstocht@hotmail.com

Kosten 3,50 euro, aanmelden voor 21 december.

Vieringen Haamstede

Op kerstavond 24 december is er om 20.00 uur een feestelijke viering met als voorganger Pastor Ton Bun. Het koor “Canto ad Mare” zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

Op zondag 30 december is er om 11.00 uur een viering van woord en communie, het koor “l’Esprit” uit Goes zal de muziek verzorgen. Voorganger is pastoraal werker Ed Visser.

Kerstgezinsviering

Op kerstavond 24 december is er om 18.00 uur een kerstgezinsviering in Zierikzee met als voorganger Pastoor van Hees m.m.v. kinderkoor “Eigen Wijs”. Thema is “Een lichtje voor elkaar”.

Nieuwjaarsreceptie

Na de viering van zondag 6 januari (Driekoningen) bent u hartelijk welkom in het parochiecentrum voor koffie en een drankje om elkaar alle goeds en gezondheid te wensen voor het nieuwe jaar.

A G E N D A (L) = Latijnse gezangen, (N) = Nederlandse gezangen

Zondag 2 december 1e zondag van Advent

Zierikzee 9.15 uur Viering van W en C (L) Pastor W. Hacking

2e collecte voor Caritas ter ondersteuning Adventsviering voor ouderen

Daan, Mariette en Wilfried Boonman; voor onze lieve Ingrid

Dinsdag 4 december

Zierikzee 9.30-12.00 uur KBO koffieochtend

Donderdag 6 december

Zierikzee 14-17 uur inloopmiddag

Vrijdag 7 december Eerste vrijdag van de maand

Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor van Hees

Zondag 9 december 2e zondag van Advent

Zierikzee 9.15 uur Viering van W en C(N) Liturgiegroep

Koffiedrinken na de viering

voor onze lieve Ingrid

Donderdag 13 december

Zierikzee 14-17 uur inloopmiddag

Zaterdag 15 december

Zierikzee 10 - 16 uur Kerstmarkt in en rond de kerk

Zondag 16 december 3e zondag van Advent

Zierikzee 9.15 uur Eucharistieviering(L) Pastoor van Hees

overleden ouders van Tiggelhoven-v.d.Heuvel; voor onze lieve Ingrid

16.00 uur Vesperviering Pastoor van Hees

Woensdag 19 december

Zierikzee 16.30 uur Eucharistieviering(N) Pastoor van Hees

Adventsviering voor ouderen

Donderdag 20 december

Zierikzee 14-17 uur inloopmiddag

Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering(L) Pastoor van Hees: Boeteviering

Zaterdag 22 december

Zierikzee 9 – 14 uur viering Eritrese Gemeenschap

Zondag 23 december 4e zondag van Advent

Zierikzee 9.15 uur Eucharistieviering(N) Pastoor van Hees

Rumoldus Binck

19.00 uur Vertrek Herderstocht van Mosselboomgaard

Maandag 24 december Kerstavond

Zierikzee 18.00 uur Eucharistieviering (N) Pastoor van Hees

Kerstgezinsviering m.m.v. kinderkoor “Eigen Wijs”. Thema is “Een lichtje voor elkaar”

20.30 uur Viering van W en C (L) Pastor W.Hacking: Kerstnachtviering

Henk ten Rouwelaar; overleden ouders van Velthoven-Rombouts en kinderen; Daan, Mariette en Wilfried Boonman; Cor Stoel

Haamstede 20.00 uur Eucharistieviering Pastor T. Bun

m.m.v. koor “Canto ad Mare” o.l.v. Mevr. Vos-Simons

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag

Zierikzee 9.15 uur Eucharistieviering(L) Pastor Buijssen

Johannes Wansink en Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders; Hubert Kouijzer; Mien Blommaert-den Dekker;

Mevr. Corrie Vermue-van Stee

Woensdag 26 december 2e Kerstdag Geen vieringen

Zondag 30 december

Zierikzee 9.15 uur Eucharistieviering(N) Pastoor van Hees

Haamstede 11.00 uur Viering van W en C pastoraal werker E.Visser m.m.v. koor “l’Esprit”

Maandag 31 december Oudjaar

Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering(L) Pastor Buijssen

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag Geen vieringen

Zondag 6 januari Driekoningen

Zierikzee 9.15 uur Eucharistieviering(N) Pastoor van Hees

Nieuwjaarsreceptie na de viering

2e collecte voor eigen activiteiten Caritas

Franciscus Vermunt


Kerst in de Nieuwe Kerk

Zaterdag15 december: Adventsconcert met Marien Stouten en het Zeeuws Projectkoor. Aanvang 15.00 en 19.30 uur.

Vrijdag 21 december: Christmas Carols. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 24 december: Volkskerstzang m.m.v. Koninklijke Harmonie Kunst en Eer en zang van Liesbeth Franken. Aanvang 19.30 uur

Bezoekgroep

Zoals u wellicht bekend is bezoekt een aan­tal dames en een heer parochianen die graag een bezoekje ontvangen vanuit onze kerk/caritas gemeenschap. Van deze en gene horen wij wel of er iemand ziek is of in het ziekenhuis/zorghotel ligt maar wij, van de bezoekgroep, willen u nog eens onder de aandacht brengen dat het belangrijk is dat ook van u te horen. Ook mensen die gewoon behoefte hebben aan een praatje of met vragen zitten kunnen een beroep doen op onze bezoekgroep. Voor een eerste con­tact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.

Jubilea

Na de mooie viering van Ceciliazondag op 25 november kregen twee jubilarissen Mevr. R. de Spirt 35 jaar koorlid en Dhr. H. Koper 20 jaar koorlid uit handen van Pastoor van Hees, nadat hij hun met lovende woorden had toegesproken namens de parochiekerncommissie een mooie kaars aangeboden. Na de viering was er in het parochiecentrum een gezellige receptie waarbij de voorzitter Dhr. J. van de Waart de jubilarissen toesprak en Mevr. R. de Spirt een Erediploma met de bijpassende gouden broche mocht ontvangen van de St. Gregoriusvereniging. Dhr. H. Koper kreeg een mooi boeket bloemen. Voor een uitgebreider verslag zie Parochienieuws van 17 januari 2019.

Peter Verkaart

Plaquettes Pastoor Verdaasdonk

Na vele weken van intens overleg zijn we nu zover: er is een kunstenaar gevonden (Rainer Aepfelbach uit Kirchen) die bereid is om twee mooie bronzen plaquettes te maken van onze geliefde pastoor Ton Verdaasdonk, zowel voor Zierikzee alsook voor Haamstede. Helaas is het bestaande budget niet geheel toereikend. Daarom willen we nogmaals een beroep op u doen. Na de kerstviering op 24 december zal er in Haamstede een deurcollecte gehouden worden om het tekort aan te zuiveren. Ook in Zierikzee zal men gedurende enkele weken een beroep op uw vrijgevigheid doen. Het kunstwerk zal een prominente plaats krijgen in het parochiecentrum en in Haamstede in het portaal van de Onze Lieve Vrouw op Zee kerk.

Gerarduskalender

“Elke dag een beetje spirit!” Deze scheurkalender, uitgebracht door klooster Wittem, kunt u kopen bij Mevr.Luijben-den Boer, Rijksweg 16 , 4307 LG Oosterland tel. 643390

Parochiële Mededelingen nr. 1 2019 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 6 januari achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer maayer@zeelandnet.nl 06 1245 0406