Parochiekern Schouwen-Duiveland
Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee
tel.: 0111 41 75 05
www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl
Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 9 - 8 november tot en met 6 december 2020


GEEN KERSTMARKT
Helaas geen kerstmarkt dit jaar.
Het is in deze coronatijd niet verstandig om met veel mensen bij elkaar te komen.
Jammer, maar het is even niet anders.
Veiligheid en gezondheid gaan deze keer toch echt voor.
Hopelijk volgend jaar een extra gezellige markt.


GEEN HERDERSTOCHT
Ook de jaarlijkse herderstocht kan helaas geen doorgang vinden.
Beter voorzichtig zijn dan ziek te worden.
Maar hopelijk kunnen volgend jaar de wandelschoenen weer aan.


ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN
Op woensdag 16 december a.s. zou de jaarlijkse adventsviering voor senioren plaatsvinden. Gezien de omstandigheden zult u begrijpen dat dit, hoe spijtig ook, geen doorgang kan vinden. Zoals het er nu uit ziet, willen we de eucharistieviering om 16.30 uur wel laten doorgaan, zodat u toch de sfeer van advent met elkaar nog een beetje kunt beleven. Te zijner tijd hoort u nog of, wanneer en bij wie u zich kunt aanmelden voor de viering (een en ander in verband met het maximum aantal bezoekers in de kerk).
Caritaskern Schouwen Duiveland.

A G E N D A


Zondag 8 november
Zierikzee 09.15 uur Willibrordzondag Th. de Deckere
m.m.v. W. Boer en cantors
Collecte voor caritas

Familie Van Velthoven-Vermunt; Hubert Kouijzer; Familie Cobanovic; Familie Dilber; Familie Stanojcic; Jan Verton
na afloop van de viering is er koffie in het parochiecentrum

Zierikzee 16.00 uur Vesper Th. de Deckere
m.m.v. W. Boer

Donderdag 12 november
Haamstede 08.40 uur Lauden Th. de Deckere
09.00 uur Eucharistieviering Th. de Deckere

Zondag15 november
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering Th. de Deckere
m.m.v. W. Boer en cantors

Casper Kock

Zondag 22 november
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C
m.m.v. W. Boer en cantors

Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders

Donderdag 26 november
Haamstede 08.40 uur Lauden Th. de Deckere
09.00 uur Eucharistieviering Th. de Deckere

Zondag 29 november
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C W. Hacking
m.m.v. W. Boer en cantors

Ouders Verkaart- Van Tiggelhoven; Daan, Mariëtte en Wilfried Boonman

Zierikzee 16.00 uur Vesper Th. de Deckere
m.m.v. W. Boer

Donderdag 3 december
Haamstede 08.40 uur Lauden Th. de Deckere
09.00 uur Eucharistieviering Th. de Deckere

Vrijdag 4 december
Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering Th. de Deckere

Zondag 6 december
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering Th. de Deckere
m.m.v. W. Boer en cantors
1e collecte: eigen kerk
2e collecte: Caritas voor Adventsviering

Lydia Rombouts-Valk

na de viering is er koffie in het parochiecentrum

CECILIAFEEST 15 NOVEMBER 2020
Het traditionele Ceciliafeest gaat dit jaar niet door vanwege de omstandigheden. Wel zal het koor op zaterdagavond 14 november bijeen komen in het parochiecentrum, om elkaar zomaar weer eens te ontmoeten.
Voorzitter Johan van de Waart en vice voorzitter Leny Kouijzer-Welleman zullen de jubilarissen toespreken.
De jubilarissen dit jaar zijn.
Mevr. L. Kouijzer – Welleman 20 jaar koorlid.
Mevr. I. van de Waart – van Velthoven 40 jaar koorlid.
Dhr. J. van de Waart 45 jaar koorlid.
Mevr. G. Verkaart – Leijdekker 50 jaar koorlid.
Dhr. J. Kouijzer 65 jaar koorlid.
Een uitgebreider verslag komt in het volgende parochienieuws.
Peter Verkaart

CARITAS
We hebben uw giften hard nodig, ook als u nu niet in de kerk kunt komen! Graag uw steun op bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK
Zolang pater Thaddy de Deckere in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede verblijft, zal hij elke donderdagmorgen om 8.40 uur de lauden bidden. Aansluitend is er dan om 9.00 uur ook een eucharistieviering.
Vaak zijn wij op donderdagmorgen verrast weer nieuwe mensen te kunnen verwelkomen die hun weg naar onze kerk hebben gevonden. Misschien bent u ook nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom, zowel voor de lauden als voor de eucharistieviering. Wilt u de lauden meebidden? Laat het even weten, dan zorgt Henny Wichgers voor de tekst van het morgengebed. Telefoon: 06 10326921 of mail: hennysoeter43@gmail.com

____________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 10 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 6 december achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06