Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.


NUMMER 6

7 juli tot en met 1 september 2019EERSTE COMMUNIE
Op 16 juni jl. was er een bijzondere viering voor de 8 communicanten die voor het eerst ter communie mochten gaan. De kinderen zagen er prachtig uit en deden heel erg hun best om alles goed te laten verlopen. De kerk was mooi versierd, het koor L esprit zong de sterren van de hemel, veel familie van de kinderen in de kerk, Al met al een dag om fijn op terug te kijken. Pastoor Fons en juf Ine dank voor jullie inzet!
We wensen Samuel, Isaac, Kinga, Milan, Nicole, Sophia, Noor en Thomas en lang en gelukkig leven toe.


60-JARIG JUBILEUM

Op zondag 14 juli vieren wij om 11.00 uur in een feestelijke eucharistieviering het 60-jarig jubileum van Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk te Haamstede.

Wij nodigen u van harte uit om dit met ons mee te komen vieren.

Na de viering is er ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Ter ere van het 60-jarige bestaan van de kerk in Haamstede zingt het Willibrorduskoor in de kerk in Haamstede. Daardoor is er in Zierikzee geen koor en geen organist.

Na de viering in Zierikzee wordt er op deze dag geen koffie/thee geschonken in het parochiecetrum in verband met de feestelijke viering in Haamstede.


OPEN KERKDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS
Vanaf 9 juli t/m 20 augustus staan elke dinsdag de kerkdeuren van onze Willibrorduskerk weer open om gasten te ontvangen voor een praatje, een kaarsje aan te steken of een religieus cadeautje te kopen. Samen met een groepje suppoosten hopen we op vele bezoekers en mooie gesprekken.

A G E N D A             

Zondag           7 juli
Zierikzee 09.15 uur Viering W. en C.          R. Stobbelaar
                                               m.m.v. Willibrorduskoor
                                               Collecte voor eigen activiteiten van de                                                             Caritas.

                                               Pastoor Verdaasdonk
                                               Ad Jongmans
Haamstede       11.00 uur Viering W. en C.          R. Stobbelaar

                                               Samenzang
                                               Collecte voor eigen activiteiten van de                                                            Caritas.

Donderdag     11 juli

Zierikzee         19.00 uur Avondgebed in Gasthuiskerk


Zondag           14 juli

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering        Pastoor Van Hees
                                               Geen koor en geen organist.

                                               In verband met de feestelijke viering in Haamstede is er na afloop GEEN koffie/thee in                                                parochiecetrum.

                                               Corrie Blommaert
                                               Overleden ouders Van Velthoven-Rombouts en kinderen.

                                               Ad Jongmans
                                               Corrie Vermuë -Van Stee en overleden familieleden

Haamstede       11.00 uur Feestelijke Eucharistieviering         Pastoor Van Hees en vicaris Verbeek
m.m.v. Willibrorduskoor o.l.v.   Kees van der Wouw jr.

                                               Na de viering drankje en een hapje.

Woensdag       17 juli
Zierikzee         14.00 uur Inloopmiddag KBO/Caritas/PKC

Zaterdag        20 juli

Zierikzee         09.00 uur Eritrese Gemeenschap Pastoor Van Hees


Zondag           21 juli

Zierikzee         09.15 uur Eucahristieviering H. Buijssen

                                               m.m.v. Willibrorduskoor

                                          Ad Jongmans

Haamstede       11.00 uur Viering W. en C. N. Polet

Samenzang

Donderdag     25 juli

Zierikzee         19.00 uur Avondgebed in de Gasthuiskerk.

Zaterdag        27 juli

Zierikzee         17.30 uur KBO mosselmaaltijd in parochiecentrum.

Zondag           28 juli

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.          W. Hacking

                                               m.m.v. Willibroduskoor

                                               Lydia Rombouts-Valk
                                               Overleden ouders De Winter

                        13.30 uur Doopviering                Pastoor Van Hees

                                               Loek en Leon van Bruggen en Marika Sewekyniak

Haamstede       11.00 uur Eucharistieviering        Snijders

                                               Samenzang

Zondag           4 augustus

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.          E. Bornhijm

                                               m.m.v. Willibroduskoor

                                               Collecte voor KEBENE Children Home in Kenya. Een project voor opvang van straat- en weeskinderen                                                Mombasa

Haamstede       11.00 uur Viering W. en C.          .E. Bornhijm

                                               Samenzang

Donderdag     8 augustus

Zierikzee         19.00 uur Avondgebed in de Gasthuiskerk.

Zondag           11 augustus

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.          W. Hacking

                                               m.m.v. Willibrorduskoor

                                               Daan, Mariette en Wilfried Boonman  

Na de viering koffie/thee in het parochiecentrum.

Zaterdag        17 augustus

Zierikzee         09.00 uur Eritrese Gemeenschap Pastoor Van Hees


Zondag           18 augustus

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering        H. Buijssen

                                               m.m.v. Willibrorduskoor

                                               Johannes Wansink;  Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders;

Corrie Vermuë-Van Stee en overleden familieleden.

Haamstede       11.00 uur Viering W. en C.          Liturgiegroep

                                               Samenzang


Woensdag       21 augustus

Zierikzee         14.00 uur         Inloopmiddag KBO/Caristas/PKC


Donderdag     22 augustus

Zierikzee         19.00 uur         Avondgebed in de Gasthuiskerk


Zondag           25 augustus

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering        Pastoor Van Hees

                                               m.m.v. Willibrorduskoor

                                               Overleden ouders Kouijzer-Gilden;  Overleden ouders Kwaak-Bakker

Haamstede       11.00 uur Eucharistieviering        Pastoor Van Hees

                                               Samenzang


Dinsdag          27 augustus

Zierikzee         19.30 uur         KBO Seniorencafe in het parochiecentrum.


Zondag           1 september

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C Liturgiegroep

Samenzang                                                                                                               
Parochiële Mededelingen nr. 7 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 1 september achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer
via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.