Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.


NUMMER 10   6 december 2020 tot en met 10 januari 2021AANMELDEN VOOR KERKDIENSTEN

Als mensen zich op willen geven voor het bijwonen van een kerkdienst in Zierikzee graag aanmelden bij Erik Steegmans, tel. 0111 41 39 31of voor de kerstdienst in Haamstede bij Henny Wichgers tel. 06 10 32 69 21.

GEEN VESPERVIERINGEN EN OP 1e VRIJDAG

In december en januari zijn er geen vespervieringen. Ook de viering op de eerste vrijdag in januari kan geen doorgang vinden.

PLATFORM VOOR DE KERKEN

Op kerstavond in groten getale bijeen komen in de Nieuwe Kerk te Zierikzee om samen bekende kerstliederen te zingen zit er dit jaar niet in. Toch willen we als Platform voor Kerken de liederen wel laten klinken. De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding van een korte film. Daarin zullen musici van Kunst en Eer samen met kinderen van de J.L.de Jongeschool en kinderkoor Sjaloom zorgen dat er thuis genoten en meegezongen kan worden. Op allerlei bekende locaties worden muziek, kerstevangelie, overdenking, mini-interview en gebed opgenomen. De muzikale film zal vanaf 24 december te bekijken zijn op www.kerkomroep en via You Tube (o.a. via het kanaal van de Thomaskerk).

Op kerstavond is dit ook te beluisteren via radio Schouwen-Duiveland. Een verrassende kerstzangdienst gewenst en volgend jaar hopelijk weer met velen samen in de Nieuwe Kerk!

Voedselbank Schouwen-Duiveland:
NL75 RABO 0118 1804 01

De voedselbank heeft het moeilijk, daarom blijft er achter in de kerk een doos staan, waarin u voedsel en toiletartikelen kunt doen. Leden van de Caritas werkgroep zorgen dat het op de juiste plaats komt!


Helaas dit jaar GEEN KERSTMARKT en GEEN HERDERSTOCHT

A G E N D A

Zondag           6 december

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering                    Th. de Deckere

                                               m.m.v. W. Boer en cantors

                                               1e collecte: eigen kerk

                                               2e collecte: Caritas voor Adventsviering voor ouderen

                                               Henny v.d. Hark; Lydia Rombouts-Valk

na viering koffie in parochiecentrum

Donderdag      10 december

Haamstede       08.40 uur         Lauden                                    Th. de Deckere

                            09.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere

Zaterdag         12 december   

Zierikzee geen kerstmarkt

Zondag           13 december
Zierikzee         09.15 uur Viering van W en C                  G. Kok
                                               m.m.v. W. Boer en cantors
                                               Collecte voor caritas
                                               Annie Gudde; Henny v.d. Hark; Piet van Maanen


Woensdag       16 december

Zierikzee         16.30 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere

                                                    Adventsviering voor ouderen
                                   

                                              
Zondag           20 december  

Zierikzee         09.15 uur Viering van W en C                 Liturgiegroep
                                               m.m.v. W. Boer en cantors
                                               Henny v.d. Hark
                                               Na de viering is er koffie in het   Parochiecentrum

Donderdag      24 december

Zierikzee         16.30 uur         Gezinsviering                 A. v. Veldhoven (te volgen via livestream)

Zierikzee         21.00 uur Nachtmis                                 W. Hacking   (gaat niet door)

                                               m.m.v. W. Boer en cantors
                                               Ad Jongmans; overleden ouders Van Velthoven-Rombouts en kinderen; Daan, Mariëtte en Wilfried                                                 Boonman; Voor de leden en overleden leden van het zangkoor

Haamstede       20.00 uur Eucharistieviering                    Pater Bun (gaat niet door)

vrijdag 25 december

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering                    Pater Bun
                                               m.m.v. W. Boer en cantors
                                               Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinder; Hubert Kouijzer; Marijke v.d. Borght

Haamstede 11.00 uur Eurcharistieviering              Pater Bun


zondag 27 december

Zierikzee 09.15 uur R. Stobbelaar-Viering van W&C (W. Boer en Cantors)

Donderdag      31 december
Zierikzee         19.00 uur         Viering van W en G                 Liturgiegroep

Zaterdag         2 januari
Zierikzee         09.00 uur         Viering Eritrese gemeenschap             

Zondag           3 januari

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere   

                                                    m.m.v. W. Boer en cantors

                                                    Fam. Vermunt - v. Velthoven

Zondag           10 januari

Zierikzee         09.15 uur Viering van W en C                       Liturgiegroep
                                               m.m.v. W. Boer en cantors

                                               Jan en Riet Bij de Vaate; Franciscus Vermunt


ADVENTSACTIE
Delen smaakt naar meer.

Er wordt geld ingezameld voor projecten in Congo, Nicaragua en de West Bank. We moeten de vicieuze cirkel doorbreken van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Steun deze projecten voor gezond en gevarieerd voedsel! Wilt u deze actie steunen? Dan kan dit door geld over te maken op:

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

CARITAS

We hebben uw giften hard nodig, ook als u nu niet in de kerk kunt komen!         Graag uw steun voor Caritas op bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99        t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

VOEDSELINZAMELING

Heel veel dank namens de Caritaswerkgroep voor het voedsel dat ingezameld is voor de Voedselbank Schouwen-Duiveland. Het is belangrijk dat we de voedselbank blijven steunen met giften:

Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01

Zonder steun van de kerken kunnen zij de armsten onder ons niet blijven steunen!

KERSTGEZINSVIERING
Op 24 december om 16.30 uur vieren we de kerstgezinsviering waarin Alida van Velthoven voor zal gaan. Hoeveel personen er in de kerk mogen? Moet er van tevoren aangemeld worden? Het is allemaal nog onzeker. Houd daarom onze facebookpagina in de gaten: gezinsviering H. Willibrorduskerk Zierikzee. De werkgroep is in ieder geval alweer druk bezig een mooie viering in elkaar te zetten. We hopen dan ook met velen het kerstfeest te kunnen vieren.

Als mensen zich op willen geven voor het bijwonen van deze kerkdienst, graag aanmelden bij Erik Steegmans, tel. 0111 41 39 31

CARITAS: ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Zoals bekend gaat de jaarlijkse adventsviering voor senioren niet door. De H. Eucharistieviering op woensdag 16 december om 16.30 uur gaat wel door. Normaal gesproken kregen de parochianen hiervoor een uitnodiging toegestuurd tezamen met de kerstwens die u jaarlijks ontving. Gezien de huidige omstandigheden vragen wij u zich voor deze dienst aan te melden. De eerste 30 personen die zich opgeven kunnen de dienst bijwonen; we begrijpen dat het voor iedereen moeilijk is, maar we vragen uw begrip, omdat de regels gehandhaafd dienen te worden. Aanmelden kan bij Caritaslid Jacolien de Meij: tel.nr. 06-29310123 of per mail: jdemeij@zeelandnet.nl.

========================================================================================================

Parochiële mededelingen nr. 1 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden)

uiterlijk op 10 januari achter in de kerken.

Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06