Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.


NUMMER 1     5 januari tot en met 2 februari 2020


LEZING
Graag nodigen wij u uit voor een publiekslezing door Leo Fijen met als titel “Als God renoveert”, op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal vanaf 19.30 uur. Leo Fijen is door het Sint Franciscuscentrum gevraagd deze lezing te houden in het kader van het voorprogramma op de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert', 24 en 25 maart 2020.

Voor wie
Deze publiekslezing is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Van harte welkom.

Wanneer en waar
De avond wordt gehouden op 15 januari 2020 in de H. Antoniuskathedraal – Sint Janstraat 8 te Breda van 19.30 tot 21.30 uur.

Over de inleider
Naast bekende tv-presentator is Leo Fijen directeur van Adveniat. Hij is de uitgever van het boek 'Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei', de Nederlandse vertaling van 'Divine renovation. From a Maintenance to a Missional Parish' van de Canadese priester James Mallon.

Parochievernieuwing en mensen in contact brengen met Jezus Christus

Het thema van de parochievernieuwing ligt Leo Fijen nauw aan het hart. Zelf is hij vrijwilliger in de parochiekern van Sint Maarten in Maartensdijk. Deze geloofsgemeenschap behoort de HH. Maria en Marthaparochie in Baarn.

In verschillende publicaties zoals 'Het wonder van Maartensdijk' beschrijft hij hoe een kleine gemeenschap leeft met God (2001). In 'Het wonder van Maartensdijk gaat verder' staan 80 verhalen van mensen over geloven van mensen in een vitale dorpskerk (2008) en 'Succesverhalen in de Kerk' (2018) getuigt hij van zijn geloof in de vitaliteit van parochies.

In de geloofsgesprekken op zondagmorgen laat hij zien hoe mensen hun geloof verwoorden. Ook hierdoor brengt hij de verborgen dynamiek van ons geloof aan het licht.

In zijn lezing illustreert Leo Fijen aan de hand van concrete voorbeelden hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.


Programma

19.00 uur Ontvangst

19.30 uur Lezing door Leo Fijen

20.15 uur Pauze

20.30 uur Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek

21.15 uur Afsluitend bidden we het Avondgebed

21.30 uur Einde van de avond


Aanmelden en kosten

U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/publiekslezing-als-god-renoveert-door-leo-fijen

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Mogen wij u vragen om te helpen aan deze activiteit bekendheid te geven?

Graag ontmoeten wij u op woensdagavond 15 januari 2020 in Breda.

Met vriendelijke groet,

Drs. Ben Hartmann

Directeur Sint Franciscuscentrum


NIEUWJAARSRECEPTIE

Op 5 januari na de viering van 9.15 uur bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een drankje.
Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld elkaar een goed 2020 toe te wensen. Laten we er met velen gebruik van maken.


AGENDA

O. L. V. op Zee kerk te Burgh haamstede is in de winter gesloten en vanaf Palmzondag 5 april 2020 weer open.

Zondag           5 januari

Zierikzee        09.15 uur      Eucharistieviering      pastoor Van Hees
                                               Na de viering nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum.
                                               Franciscus Vermunt; Familie Van Velthoven-Vermunt; Ingrid en Sjaak Vos


Dinsdag          7 januari
Zierikzee        09.30 uur        KBO koffieochtend


Zondag           12 januari
Zierikzee        09.15 uur      Viering W. en C.        R. Stobbelaar   m.m.v. Willibrorduskoor
                                               Collecte voor Caritas
                                               Jan en Riet Bij de Vaate
                                               Ingrid en Sjaak Vos

Zaterdag        18 januari

Zierikzee        09.30 uur        Eritrese Gemeenschap

                        16.00 uur        Musis Sacrum -   Concert Luscinia - Koor en orkest
                                                  Met koorwerken van J.D. Zelenka, J.S. Bach en F. Mendelssohn
                                                Dirigent Wim Boer

                                                    Lezing Mendelssohn door Mar van der Veer
                                                     in de Gasthuiskerk  Havenpark te Zierikzee

Zondag           19 januari

Zierikzee        10.00 uur        Oecumenische   viering in de Nieuwe Kerk A. van Veldhoven ds. Freek Schipper
                                              m.m.v. Willibrorduskoor o.l.v. Wim Boer

16.00 uur        Vesper pastoor Van Hees

Maandag        20 januari
Zierikzee        13.30 uur        Klusmiddag

Vrijdag          24 januari
Zierikzee        19.30 uur        KBO klaverjasavond

Zondag           26 januari
Zierikzee        09.15 uur        Eucharistieviering      H. Buijssen    m.m.v. Willibrorduskoor
                                                 Ouders Verkaart-Van Tiggelhoven; Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinders
                                        en ouders; Tineke v.d. Helm-v.d. Stap; Ingrid en Sjaak Vos

Zondag           2 februari
Zierikzee        09.15 uur        Eucharistieviering      pastoor Van Hees   m.m.v Willibrorduskoor
                                              Collecte voor Caritas
                                              Ingrid en Sjaak Vos
                                              na de viering koffie drinken

______________________________________________________________________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 2 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op
2 februari achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.