Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op dinsdag en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 2    31 januari tot en met 7 maart 2021

IN MEMORIAM BART LEIJDEKKER

Op de leeftijd van 77 jaar is op 10 januari 2021 in Borrendamme Bartholomeus Johannes Maria (Bart) Leijdekker, echtgenoot van Anneke Leijdekker-Hoogerwerf, overleden. Op 7 januari heeft hij nog de ziekenzegening ontvangen.

Bescheiden en tevreden met kleine dingen was hij een man met een sterke sociale instelling. Behalve de zorg en de liefde voor zijn gezin gaf hij ook veel aandacht aan de vrijwillige brandweer, aan de katholieke vakbond, aan de parochiële Caritas en aan het bestuur van de basisschool St. Willibrordus. Ook was hij lid van de gemeenteraad namens (toen nog) de KVP. Dat zijn inzet niet onopgemerkt bleef blijkt uit het gegeven dat hij niet alleen een koninklijke onderscheiding kreeg, maar ook de Pro Ecclesia.

Wij zullen hem met dankbaarheid in onze herinnering bewaren als een aimabele, hulpvaardige man, die zijn talenten heeft ingezet om zijn leven inhoud en kleur te geven, ten bate van veel mensen die zijn levenspad hebben gekruist. Mag hij nu in vrede rusten bij God. En wij vragen de hemelse Vader dat hij troost en bemoediging mag geven aan al zijn dierbaren.

WEL OF NIET VACCINEREN TEGEN COVID-19, WAT ZEGT DE KATHOLIEKE LEER?

Algemeen welzijn

In december heeft kardinaal Eijk, arts en specialist op het gebied van medisch-ethische zaken, op een aantal belangrijke vragen duidelijk antwoord gegeven. Hij wijst op het algemeen welzijn, dat een belangrijk principe is in de sociale leer van de Kerk. Waar veel mensen zich tegenover overheidsmaatregelen beroepen op hun individuele vrijheid wordt “het algemeen welzijn gemakkelijk uit het oog verloren”, schrijft de kardinaal.
In de sociale leer gaat het bij algemeen welzijn “niet over een algemeen belang van de staat waaraan de individuele leden van de samenleving eventueel opgeofferd kunnen of moeten worden.” Het algemeen welzijn heeft uiteindelijk het persoonlijk welzijn van alle leden van de samenleving tot doel. Met het oog op dat algemeen welzijn “mag en zelfs moet” de overheid vanuit haar specifieke verantwoordelijkheid dwingende maatregelen opleggen “als dat nodig is om de gezondheid van alle leden van de samenleving te beschermen.”

Vaccinatieplicht?

Dat betekent echter niet dat de overheid mensen kan dwingen zich te laten vaccineren, aldus de kardinaal. Vaccinatie betekent een ingreep in de integriteit van het lichaam van de menselijke persoon en daarvoor moet deze toestemming geven. De overheid mag (en moet) wel de bevolking zoveel mogelijk voorlichten over de vaccins en het belang van vaccinatie om daarmee zoveel mogelijk mensen te stimuleren om zich te laten inenten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt een vaccinatiegraad van ruim 95% zodat een groepsimmuniteit wordt bereikt die een goede bescherming tegen besmetting met het coronavirus geeft voor alle leden van de samenleving - ook voor degenen die zich niet hebben laten inenten. Indien iemand die niet is ingeënt toch besmet raakt, kan dat niet leiden tot een epidemie. Daarom is het niet nodig mensen te verplichten om zich te laten inenten.

Is vaccineren nodig?

De kardinaal is stellig dat het coronavirus alleen kan worden gestopt door middel van vaccinatie. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en begiftigd met een wil en verstand, heeft de mens een verantwoordelijkheid die hij ook waar moet maken.

Kardinaal Eijk raadt daarom vaccinatie aan, en wel “in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijk persoon centraal staat.” En dit om een duidelijke reden. “Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde.”

AFTRAP WERELDJONGERENDAGEN 2023 IN DE HUISKAMER

Het bisdom Breda organiseert zondag 31 januari een eerste ‘live’ ontmoeting voor jongeren uit heel Nederland om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen 2023. De ontmoeting, WJD@home, zal via beeldscherm plaatsvinden.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen (WJD) staan pas gepland in de zomer van 2023 in het Portugese Lissabon. In de jaren dat er geen Wereldjongerendagen zijn ergens op de wereld, komen de jongeren per bisdom samen. Dit jaar is alles vanwege de coronacrisis anders. Alleen het bisdom Breda en het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseren een WJD@home.

Keuzejaren in een mensenleven

Of de deelnemers van WJD@home naar Lissabon toe gaan, zal voor velen een vraagteken zijn. Desalniettemin vindt de organisatie het belangrijk om eind deze maand alle Nederlandse en Belgische jongeren van 16-30 jaar uit te nodigen voor de ‘aftrap’.

Brechje Loenen, een van de organisatoren, legt uit: “Jongeren leven, studeren en wonen in een omgeving die niet tot nauwelijks gelovig is. Dan heb je het echt heel hard nodig om andere katholieke jongeren te ontmoeten. Daarbij zijn dit meestal keuzejaren in een mensenleven: geloof ik in Jezus, of niet? Volg ik de katholieke Kerk, of niet? In deze periode is het belangrijk om gelegenheden te hebben om de Heer en zijn Kerk te ontmoeten.”

In de ontmoetingszaal

Aanvankelijk was het idee om een deel van de jongeren in de ontmoetingszaal van het bisdomskantoor te ontvangen. Via een zoommeeting op een groot beeldscherm zouden zij contact hebben met de andere deelnemers. Vanwege de verlengde lockdown zullen daar nu alleen bisschop Jan Liesen en pastor Jochem van Velthoven aanwezig zijn.

Liesen zal een inleiding geven op het WJD-jaarthema van 2021. Pastor Jochem van Velthoven, actief in jeugd- en jongerenwerk van het Bredase bisdom, zal een presentatie geven over de WJD in Lissabon.

Sta op!

De thema’s van deze dagen zijn wereldwijd bepaald en met elkaar verbonden. “In Afrika hebben ze hetzelfde thema als wij in Nederland. Dat is de kracht van een wereldwijde Kerk”, zegt Loenen.

In 2020 was het thema: ‘Jongeman, ik zeg je sta op!’ (Lucas 7, 14) Dit jaar, 2021, is het: ‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ (Handelingen 26, 16). De WJD 2022 zijn doorgeschoven naar 2023 en heeft als thema ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39).

Vitaliteit en enthousiasme

“Met de keuze van de thema’s wil de paus jongeren uitnodigen om ‘op te staan’ en te reageren op de oproep van de Heer om het goede nieuws te verspreiden. Net zoals Maria dat deed”, legt Loenen uit.

“Het pad dat de Heilige Vader aangeeft komt uit de exhortatie ‘Cristus Vivit’, vervolgt ze. “Daarin citeert de Paus uit Lucas 7, 14 waarin hij jonge mensen aanmoedigt om zich te laten raken door de kracht van de opgestane Heer en om zo ‘je innerlijke vitaliteit, je dromen, enthousiasme, optimisme en vrijgevigheid’ weer terug te krijgen.”

“Al ben je thuis de enige die gelovig is, je weet dat je absoluut niet alleen bent, maar deel uitmaakt van een springlevende en jonge Kerk!” ~Brechje Loenen

Of en hoe er een vervolg op WJD@home komt, is nog onbekend. Als corona het toelaat hoopt het bisdom Breda, los van de WJD, een jongerenweekend in oktober te organiseren.

A G E N D A

Zondag           31 januari

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                      R. Mangnus
m.m.v. W. Boer en Cantors

Marijke v.d. Borght; Bart Leijdekker; Elly van Velthuijzen

Zondag           7 februari

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                      Van Veldhoven
m.m.v. W. Boer en Cantors

Bart Leijdekker; Fam. Vermunt-Van Velthoven; Elly van Velthuijzen;
Ouders Kouijzer-Gilden;  Hubert Kouijzer

Zondag           14 februari

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                      W. Hacking
m.m.v. W. Boer en Cantors
Bart Leijdekker; Elly van Velthuijzen

Woensdag       17 februari

Zierikzee         19.00 uur Aswoensdag                            Th. de Deckere

Zondag           21 februari

Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering                    Bisschop Liesen

m.m.v. W. Boer en Cantors

Bart Leijdekker; Elly van Velthuijzen; Johannes Wansink en
Elisabeth Wansink-Tuinder  en ouders

Zondag           28 februari

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                      Stobbelaar

m.m.v. W. Boer en Cantors
Bart Leijdekker

Zondag           7 maart

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.                      Liturgiegroep

m.m.v. W. Boer en Cantors


____________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 3 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 7 maart 2021 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06