Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

_________________________________________________________________________

NUMMER 1 29 januari 2023 tot en met 2 april 2023

LIEF EN LEED

Door het H. Doopsel op 8 januari in de parochie opgenomen: Babette Lestraden.

Overleden: op 24 januari Helena Antonia Alberdina Blommaert, op 87-jarige leeftijd.

HERDENKING WATERSNOODRAMP

De Stuurgroep Kerk & Overheid organiseert namens de kerken op Schouwen-Duiveland een herdenking rond de Watersnoodramp van 1 februari 1953, 70 jaar geleden. Tijdens deze herdenking wordt met woorden, liederen en gebeden stilgestaan bij de intense ervaringen van wanhoop, verdriet en gemis die de Watersnood en de jaren erna teweegbrachten en nog steeds doen. Daarbij zullen ook woorden van hoop op een leefbare toekomst gedeeld worden.

Datum: vrijdagavond 3 februari 2023.

Locatie: Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Inloop: 19.00 uur.

Aanvang: 19.30 uur; einde 20.30 uur.

CARITAS

Op woensdag 14 december j.l. was het weer tijd voor de jaarlijkse adventsviering. Zo’n 50 parochianen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, die zij begin december ontvangen hadden. In een steenkoude kerk, zoveel mogelijk voorzien van dekentjes, werden zij met warmte ontvangen door pastoraal medewerkster Alida van Veldhoven, die de viering verzorgde. Met ondersteuning van de koorleden werd het toch een mooie adventsviering. Na de viering werd iedereen ontvangen in het parochiecentrum voor een lekker warm kopje koffie of thee met een sneetje kerststol. Op deze manier werd het een gezellig samenzijn; er werd nog een kort kerstverhaal voorgelezen en nadien werd bekend gemaakt dat de collecte het mooie bedrag van € 185,- had opgebracht voor de voedselbank. Er was nog een leuke kerstattentie van de KBO en na het volgende kopje koffie/thee werd het weer tijd om huiswaarts te gaan.

Caritas kern Schouwen-Duiveland

A G E N D A
Zondag 29 januari
Zierikzee 09.15 uur W en C viering - N. Polet m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf; Fam. van Velthoven-Vermue; Annie Schaap; Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinders en ouders;
Marijke v.d. Borght-Horsten
na de viering is er koffie en thee.
Donderdag 2 februari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Vrijdag 3 februari
Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering Th. de Deckere
Zondag 5 februari
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering Th. de Deckere m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf; ouders Praet-van Velthoven en kinderen; Annie Schaap
Dinsdag 7 februari
Zierikzee 09.30 uur KBO koffieochtend
Donderdag 9 februari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Vrijdag 10 februari
Zierikzee 18.00 uur KBO stamppotavond
Zondag 12 februari
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - R. Mangnus m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf
na de viering koffie en thee
Woensdag 15 februari
Zierikzee 13.30 uur Spel-/Ontmoetingsmiddag
Donderdag 16 februari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Zondag 19 februari
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Marijn Hoogerwerf
Woensdag 22 februari
Zierikzee19.00 uur Viering van W en C - R. Mangnus
Donderdag 23 februari
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
10.00 uur Viering W en C - N. Polet
Vrijdag 24 februari
Zierikzee 13.30 uur KBO klaverjassen
Zondag 26 februari
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - N. Polet m.m.v. Willibrorduskoor
Ouders Verkaart-van Tiggelhoven; Anneke Berrevoets-Verkaart; Fam. van Velthoven-Vermunt; Johannes Wansink, Elisabeth
Wansink-Tuinders en ouders
Donderdag 2 maart
Haamstede 09.30 uur Lauden Liturgiegroep
Vrijdag 3 maart
Zierikzee 19.00 uur Eucharistieviering - Th. de Deckere
Zondag 5 maart
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering - H. Akkermans m.m.v. Willibrorduskoor
ouders Praet-van Velthoven en kinderen

Dinsdag 7 maart
Zierikzee 09.30 uur KBO koffieochtend
Donderdag 9 maart
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Zondag 12 maart
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - G. Kok
na de viering koffie en thee
Woensdag 15 maart
Zierikzee13.30 uur Spel-/Ontmoetingsmiddag
Donderdag 16 maart
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Zondag 19 maart
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Dinsdag 21 maart
Zierikzee 19.30 uur KBO seniorencafé
Donderdag 23 maart
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
Zondag 26 maart
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C- G.Kok
Fam. van Velthoven-Vermunt; Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinders en ouders
Donderdag 30 maart
Haamstede 09.30 uur Lauden - Liturgiegroep
10.00 uur Viering van W en C - N. Polet
Vrijdag 31 maart
Zierikzee 19.00 uur - eucharistieviering - T. de Deckere
Zondag 2 april
Zierikzee 09.15 uur Viering van W en C - N. Polet
ouders Praet-van Velthoven en kinderen

KERSTMARKT
Wat was het weer een fijne kerstmarkt dit jaar. De gemoedelijke sfeer, de informele praatjes en de leuke ontmoetingen zorgden mede voor dit fijne gevoel. Binnen in het parochiecentrum konden we genieten van koffie met wat lekkers of een broodje met soep. Maar er waren ook leuke kaarten te koop en loten voor de boodschappenmanden of voor de mooie quilt die aan de muur hing.
Daarbij kon je even opwarmen als je net uit de koude kerk kwam.
De sfeer in de kerk was het tegenovergestelde van koud. De mensen gaven hun geld gul uit aan kerstspulletjes, wensen, Kika, bloemstukjes, boeken of “vintage”. Buiten deed de geur van glühwein, vermengd met de geur van brandend hout uit de vuurkorf en de geur van net gebakken oliebollen je verlangen naar meer. Kortom het was een geslaagd feest. Pastoor Fons van Hees kon er niet bij zijn, maar hij wilde toch graag de lootjes trekken, dus zijn wij naar hem toe gegaan. Hij trok de lootjes van Peter en Hester Praet en van Anita van Putten die de winnaars werden van de boodschappenmanden.
De mooie quilt ging naar Tiny Kieboom en de troostprijs naar Marian Bouwman.
‘s Morgens had hij in het hospice via de app al filmpjes gekregen van onze kerstmarkt en we zijn hem natuurlijk ook oliebollen gaan brengen. Zo was hij er toch een beetje bij. De kasbeheerder Jan Versaevel had ook een goede dag. Niet alleen door de lekkernijen, maar doordat we ons tekort op de begroting konden verkleinen met maar liefst € 1.725,40.
Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers van deze kerstmarkt bedanken voor hun inzet, maar ook voor hun donaties. Heel veel van de onkosten zijn door henzelf betaald. Toppie!! Wij zijn dan ook zeer trots op onze vrijwilligers.
Erik Steegmans

GEZAMENLIJKE DIENST VAN EENHEIDSZONDAG
In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen kwamen we vanuit de verschillende kerken in Zierikzee samen naar de Nieuwe Kerk. Het thema: “doe goed, zoek recht” was aangereikt door christenen uit Minnesota, Amerika. Als gevolg van onrecht en geweld in eigen land zijn miljoenen mensen op de vlucht. Daaronder zijn veel christenen, die ook in ons land terecht zijn gekomen op zoek naar een veilige plek. Christenmeisjes uit Eritrea en Oekraïne vertelden in deze dienst iets over hun (kerkelijk) leven. Er was een symbolische bloemschikking gemaakt, waarin de witte tulpen symbool stonden voor het gebed dat alle christenen met elkaar verbindt.
Er was een gelegenheidskoor samengesteld uit leden van de verschillende kerken o.l.v. Willie den Hollander. De hoop werd uitgesproken dat de eenheid tussen christenen uit allerlei kerken en landen ook na dit samenzijn door zal klinken.
____________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 2 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 2 april 2023 achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl