Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 - 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 4             28 april tot en met 2 juni 2019LIEF EN LEED
Gedoopt
Op 14 april is in Haamstede Sophie Krassenburg gedoopt.

Overleden:
Op 17 maart is overleden Lidy van Tiggelhoven-Lodewijk uit Zierikzee, 82 jaar.
Op 1 april is overleden Elisabeth Kohschulte, 98 jaar, geboren te Zierikzee, overleden te Zwolle.
De ziekenzalving is toegediend aan Catharina v.d.Helm-v.d.Stap uit Dreischor op 11 april.
Op 12 april is overleden Catharina van der Helm-van der Stap, 67 jaar, geboren in De Lier, overleden in Dreischor.

Ziekenzalving

De ziekenzalving is toegediend aan Annie Gudde uit Zierikzee op 13 april.


VESPERVIERING
De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In enkele protestantse kerken wordt de term “vespers” gebruikt als aanduiding voor een avonddienst. Ook sommige religieuze bijeenkomsten voor comtemplatie en meditatie in de avond worden aangeduid met “vespers”.
Op zondag 19 mei om 16.00 uur is er een vesperviering door pastoor Van Hees.


A G E N D A
Zondag          28 april
Zierikzee         09.15 uur         Viering W. & C.        Liturgiegroep
Lidy van Tiggelhoven; Daan, Mariette en Wilfried Boonman; Catharina v.d. Helm-Stap

Dinsdag          30 april Zierikzee         19.30 uur         KBO Seniorencafe in het parochiecentrum


Vrijdag 3 mei              
                        19.00 uur Eucharitieviering        Pastoor Van Hees


Zondag           5 mei  
Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees
m.m.v. Willibrorduskoor
collecte voor Kinderfonds 'Mama's in Zuid-Afrika'
Intentie voor een 60 jarig huwelijksjubileum
Catharina v.d. Helm-Stap

Haamstede      11.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees
m.m.v. gitarist Marinus Vreeke

Dinsdag          7 mei                Zierikzee         09.30 – 12 u.   Koffieochtend KBO

Zondag          12 mei

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       Pastoor Van Hees   m.m.v. Willibrorduskoor

Catharina v.d. Helm-Stap

Haamstede      11.00 uur Viering van W. & C. J. Heezemans samenzang o.l.v. Elvira Vos

Woensdag      15 mei            Zierikzee Inloopmiddag KBO/Caritas/PKC

Zaterdag        18 mei

Zierikzee         09.00 uur         Eritrese Gemeenschap
Sluiting 13.00 uur
's-Heerenhoek 18.30 uur Vormselviering          Vicaris W. Wiertz

Zondag           19 mei
Zierikzee         09.15 uur         Viering van W. & C. Liturgiegroep m.m.v. Wilibrorduskoor
Cor Stoel; Catharina v.d. Helm-Stap
Na afloop is er koffiedrinken in het parochiecentrum

Haamstede 11.00 uur         Viering van W. & C. Y. van Spaandonk samenzang o.l.v. Elvira Vos


Zierikzee         16.00 uur         Vesperviering             Pastoor Van Hees

Zondag           26 mei

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       Pastoor Van Hees m.m.v. Willibrorduskoor

                                                    Presentatie Eerste H. Communie

Johannes Wansink, Elisabeth Wansink Tuinder en ouders; Catharina v.d. Helm-Stap

Haamstede 11.00 uur         Viering W. & C.        G. Verlijsdonk   m.m.v. Leuchtfeuerkoor uit Duitsland

Zondag           2 juni

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       Pastoor Van Hees    m.m.v.Willibrorduskoor

Catharina v.d. Helm-Stap

Haamstede      11.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees


CARITAS

Caritas collectes 2019 Schouwen-Duiveland: Zierikzee                                  

6 januari       € 130,25 voor eigen activiteiten Caritas.

3 februari     €    94,74 voor stichting vakantiehuis Thuredrith voor vakantie erg zieke kinderen.

3 maart         €    71,56 voor ondersteuning Vastenactie.

7 april € 107,08 voor hospice Kaaskenshuis.

Voor Foundation “Living Bread” is overgemaakt € 30,-.

Inzameling voor voedselbank Breda, om mee te geven voor de Chrisma mis, was een groot succes. We hebben 2 boodschappentassen en een doos vol met houdbare levensmiddelen om mee te geven aan Jacolien de Meij en Henny Wichgers, die onze kern zullen vertegenwoordigen.

Collecte 5 mei zal zijn voor Kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika.

Collecte 2 juni zal in Zierikzee zijn voor Diakonie Bisdom Breda en in Haamstede (Afrika mis) voor Palabana kinderdorp.

Uw steun aan Caritas kunt u overmaken op: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun, Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.


EEN BIJZONDERE VIERING IN DE O.L.V. OP ZEE KERK TE HAAMSTEDE

Het Duitse koor “Leuchtfeuer” komt 26 mei onze viering van 11.00 uur opluisteren.

Zij zullen vooral Taizee liederen zingen. Het belooft een heel mooie viering te worden, dus allen VAN HARTE WELKOM

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Parochiële Mededelingen nr. 4 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 2 juni achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.