Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 - 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

NUMMER 3              24 maart tot en met 28 april 2019

=========================================================================================

LIEF EN LEED

Overleden op 25 februari Wim de Kok uit Bruinisse, 87 jaar.

Overleden op 8 maart Hennie Gilden-van Geesbergen uit Kapelle, 84 jaar.


ONZE LIEVE VROUW OP ZEE KERK HAAMSTEDE
Nog even en de winterstop is weer voorbij.
Zondag 14 april is de eerste zondag van ons nieuwe seizoen.

Dit wordt een feestelijke viering met medewerking van het herenkoor uit Heinkenszand.

Pastoor Van Hees is voorganger en het belooft een mooie viering te worden met o.a. palmwijding, doop van Sophie Boot en de onthulling van de plaquette pastor Verdaasdonk.

Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 21 April zal pastoraal werker Ed Visser voorganger zijn en komt Elvira Vos-Simons met haar koor de paasviering muzikaal ondersteunen. Ook dit belooft een mooie viering te worden.

Voor verdere informatie zie “kerkdiensten in de regio” van ParochieNieuws.


SCHOONMAAK 2019

Woensdag 6 maart j.l. heeft de kerk weer een heerlijke schoonmaakbeurt ondergaan. Dit dankzij een enthousiaste groep parochianen! Onze pastoor Fons van Hees schoof tijdens de lunch aan, wat erg op prijs werd gesteld. Fons, fijn dat je in ons midden was!
Iedereen super bedankt voor de werkzaamheden die zijn verricht.

Thea & Rian

JUBILEUM
Dinsdag 23 april is Paul Verbeek 25 jaar priester.

A G E N D A   

Zondag           24 maart
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering        Pastor H. Buijssen
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           Johannes Wansink
                                                           Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders
                                                           André van den Berge

                                                           Willibrodus de Kok
                                                           Henny Gilden
                                                           Lidy van Tiggelhoven

Maandag        25 maart
Zierikzee         14.00 uur         Ledenvergadering KBO in het parochiecentrum

Zondag           31 maart         Zomertijd!

Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.          R. Stobbelaar
m.m.v. Willibrorduskoor
                                                           André van den Berge
                                                            Willibrodus de Kok
                                                            Henny Gilden
                                                            Lidy van Tiggelhoven

Dinsdag           2 april
Zierikzee         9.30 – 12 u.      Koffieochtend KBO

Donderdag 4 april

Zierikzee         14 – 16.30 u.    KBO infomiddag

Zondag           7 april

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering        Pastor H. Buijssen

m.m.v. Willibrorduskoor
Collecte voor hospice Kaaskenshuis
                                                           Willibrodus de Kok
                                                           Henny Gilden
                                                           Lidy van Tiggelhoven
Donderdag      11 april
Zierikzee         10.30 uur         Boeteviering                Pastoor Van Hees
m.m.v. Willibrorduskoor

Zondag           14 april Palmzondag!
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering        Pastoor Van Hees

                                                           Rumoldus Binck
                                                           Overleden ouders van Tiggelhoven-v.d. Heuvel                             
                                                           Willibrodus de Kok
                                                           Henny Gilden
                                                           Lidy van Tiggelhoven

Haamstede       11.00 uur         Viering Haamstede      Pastoor Van Hees
Feestelijke viering m.m.v. herenkoor uit Heinkenszand.
onthulling van de plaquette van pastoor Verdaasdonk.
Doopviering van Sophie Krassenburg

Na afloop ontmoeting en koffie.
Woensdag       17 april
                                               Inloopmiddag KBO/Caritas/PKC

Zierikzee        18 april           Witte Donderdag

                        09.15 uur         Lauden in Parochiecentrum                             
Vrijdag           19 april           Goede Vrijdag

09.15 uur         Lauden in Parochiecentrum
Zierikzee         15.00 uur         Kruiswegviering

Zaterdag 20 april

Zierikzee         09.15 uur         Lauden in Parochiecentrum

Zondag           21 april Eerste Paasdag!
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering        Pastoor Van Hees
                                                           Henk ten Rouwelaar
                                                           Corrie Blommaert
                                                           Hubert Kouijzer
                                                           Pastoor Verdaasdonk
                                                           Johannes Wansink, Elisabeth Wansink- Tuinder en ouders
                                                           overleden ouders De Winter-Ars
                                                           Henny Gilden
                                                           Lidy van Tiggelhoven
onthulling van de plaquette van pastoor Verdaasdonk.
Na afloop wordt er koffie geschonken in het parochiecentrum

Haamstede       11.00 uur Paasviering                  Pastoraal werker Ed Visser
m.m.v. het koor van Elvira Vos-Simons
Vrijdag 26 april
Zierikzee 19.30 uur KBO klaverjasavond

Zondag           28 april

Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.          Litergiegroep


SCHOOLPROGRAMMA VASTENACTIE 2019

De Willibrordusschool in Zierikzee werd ook dit jaar weer bezocht door een groep kinderen, zo'n 25 in totaal en enkele begeleiders, die een musical opvoerden met het thema van de vastenactie van dit jaar. Quinty, de hoofdrolspeelster ontmoet in een droom de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht; elk in een ander werelddeel. Ze ontdekt hoe mooi en fascinerend de schepping in elkaar steekt en stelt vast dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Met toneel, dans en muziek roepen ze de kinderen op om in beweging te komen voor het water project van deze vastenactie.

Voor de vakantie kregen de kinderen een spaardoosje mee dat ze voor de Pasen op school weer zullen inleveren. Op deze manier worden de kinderen enthousiast gemaakt om op hun manier een steentje bij te dragen. De musical was een groot succes.

Werkgroep vastenactie.
Kern Caritas Schouwen-Duiveland.


VASTENACTIE 2019: WATER VERANDERT ALLES

Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het oplossen van waterproblemen in gemeenschappen. We steunen o.a. waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterput vlakbij een school gebouwd wordt, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles! Ook dit jaar wil onze Willibrordusparochie op Schouwen-Duiveland van harte meewerken aan dit jaarlijkse project. De vastenzakjes worden in de week van 1 t/m 8 april bij u in de bus gedaan en de week daarop, dus van 8 t/m 13 april, bij u opgehaald. Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking en alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep vastenactie

Kern Caritas Schouwen-Duiveland.


ONTHULLING VAN DE PLAQUETTES VAN PASTOOR VERDAASDONK

We willen dat doen op 14 april in Haamstede na de dienst van Palm Pasen en in Zierikzee een week later op 21 april na de dienst van 1e Paasdag. Er zal ook een kopje koffie geschonken worden.

________________________________________________________________________________________________________________________________   

Parochiële Mededelingen nr. 4 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 28 april achter in de kerken.
Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.