Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 10   1 december 2019 tot en met 5 januari 2020

LIEF EN LEED

Overleden
6 november is Thea Blommaert uit Rotterdam op 58 jarige leeftijd overleden. Teraardebestelling op de St.Barbara Begraafplaats te Zierikzee.

18 november is overleden Sjaak Vos uit Zierikzee op 74 jarige leeftijd.

KERSTMARKT

U bent van harte welkom op onze gezellige kerstmarkt op zaterdag 14 december van
10.00 – 16.00 uur.
Zoekt u nog een kadootje voor de Kerst, er is van alles te koop.
Of zin in een lekkere vers gebakken oliebol, een broodje of soep.

We verwelkomen u graag.

GEZINSVIERING
Op 24 december om 18.00 u is er een gezinsviering in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Afgelopen september was het thema 'Jij bent een engel' en ook voor de kerstgezinsviering blijven we bij de engel met als thema 'Vrede is dichtbij'. Kinderkoor Eigen-Wijs is natuurlijk ook weer van de partij met traditionele en nieuwe kerstliedjes.

Vorig jaar was de kerk prachtig versierd als een heuse stal. Wat zal het dit jaar worden... kom kijken, zingen, luisteren en meebidden op 24 december om 18.00 u.

CARITAS COLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND

                   Zierikzee       Burgh                 Totaal                                  

20 Okt.    €    85,90         € 105,95              €191,85   voor eigen activiteiten Caritas

10 Nov.   € 102,82         € 123,30 (3/11)    € 226,12 voor Regio project “Vrienden van Emergis”


Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar!

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

A G E N D A

Zondag           1 december
Zierikzee         09.15 uur         Viering van W. en C.   W. Hacking
m.m.v. Willibrorduskoor
collecte voor Adventsviering
                                                   Daan, Mariëtte en Wilfried Boonman;  Thea Blommaert; Sjaak Vos

Dinsdag          3 december
Zierikzee         09.30 uur         KBO Koffieochtend

Vrijdag          6 december
Zierikzee         19.00 uur         Eucharistieviering       pastoor Van Hees

Zondag           8 december

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       H. Buijssen   m.m.v. Willibrorduskoor
koffie en thee na de viering

Lydia Rombouts-Valk; Thea Blommaert; Sjaak Vos

Zaterdag        14 december
Zierikzee         10.00 uur         Kerstmarkt in en rond de R.K. Parochie

Zondag           15 december

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       pastoor Van Hees
                                               overleden ouders Van Tiggelhoven-v.d. Heuvel; Annie Gudde;  Piet van Maanen;
                                               Thea Blommaert; Sjaak Vos

                        16.00 uur         Vesperviering             pastoor Van Hees
                                               koffie en thee na de viering
Woensdag      18 december
Zierikzee         17.00 uur         Adventsviering voor senioren pastoor Van Hees

Donderdag    19 december
Zierikzee         10.30 uur         Boeteviering               pastoor Van Hees

Zaterdag        21 december
Zierikzee         09.00 uur         Eritrese Gemeenschap

Zondag           22 december
Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.        Liturgiegroep     m.m.v. Willibrorduskoor
                                               Thea Blommaert;  Sjaak Vos

Dinsdag          24 december
Zierikzee         18.00 uur         Gezinsviering             pastoor Van Hees   m.m.v. kinderkoor Eigen-Wijs

Zierikzee         19.30 uur         Volkskerstzang in de Nieuwe Kerk m.m.v. Harmonie Kunst en Eer en Waisisi
                                               voorganger J. van Langevelde
                                               thema: “op de kleintjes letten”
Haamstede      20.00 uur         Viering W. en C.        E. Visser                   

Zierikzee         20.30 uur         Eucharistieviering       pastoor Van Hees m.m.v. Willibrorduskoor
                                               Henk ten Rouwelaar;  Daan, Mariëtte en Wilfried Boonman
                                               Voor de leden en overleden leden van het zangkoor


Woensdag      25 december
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       H. Buijssen   m.m.v. Willibrorduskoor
                                               Corrie Blommaert;  Hubert Kouijzer;
                                            Johannes Wansink, Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders;  Joseph van Velthoven

Zondag           29 december
Zierikzee         09.15 uur         Viering W. en C.        W. Hacking   m.m.v. Willibrorduskoor
Sjaak Vos
Haamstede      11.00 uur         Eucharistieviering       pater Ton Bun

Woensdag      1 januari
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       pastoor Van Hees  m.m.v. Willibrorduskoor

Vrijdag          3 januari

Zierikzee         19.00 uur         Eucharistieviering      pastoor Van Hees

Zondag           5 januari

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       pastoor Van Hees

                                               nade viering nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum

VOLKSKERSTZANG

Op zaterdagavond 24 december in de Nieuwe Kerk te Zierikzee, aanvang 19.30 uur.
Thema: “op de kleintjes letten”. Voorganger ds. Jan van Langevelde.

Muzikale medewerking door het koor Waisisi en de Kon.Harmonie Kunst en Eer.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op 5 januari na de viering van 9.15 uur bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een drankje.Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld elkaar een goed 2020 toe te wensen.

Laten we er met velen gebruik van maken.

BEDANKT

Bij deze alle bezorgers bedankt voor de bezorging van het parochienieuws in het afgelopen jaar. Zonder u/jullie zouden we niet het hele eiland van nieuws kunnen voorzien.

We doen weer graag een beroep op u in het nieuwe jaar 2020.

Nogmaals dank! Tevens fijne feestdagen en een hoopvol nieuw jaar toegewenst.

O. L. V. op Zee kerk         HAAMSTEDE
In de winter gesloten. Vanaf Palmzondag 5 april 2020 weer open.

Wel geopend op:
Kerstavond 24 december viering met veel kerstliedjes. Aanvang 20.00 uur. Medewerking vocaal ensemble “De Westhoekzangers”

Zondag 29 december 11.00 uur eucharistieviering. Koor nog onbekend. Voorganger pater Ton Bun.

KBO KOFFIEOCHTEND

Op dinsdag 3 december staat Sint weer een beetje in de belangselling. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar met een sint-lekkernij. U bent van harte welkom.

Op woensdag 4 december bent u welkom in het Tonnenmagazijn voor een gezellige maaltijd en inloopmiddag voor een praatje en/of een spelletje.

De maaltijd begint om 12.00 uur en vanaf ca. 13.30 uur kan er ook koersbal gespeeld worden._________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 11 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 5 januari achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.