Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

telefoon 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 8    20 oktober tot en met 10 november 2019


LIEF EN LEED
Doop
Op 10 november om 12.00 uur is de doopviering van Aurelia Centkowska uit Zierikzee door pastor Alida van Veldhoven.

Overleden
10 september is op 85 jarige leeftijd overleden Paulus Marie Joannes Zimmerman.

KRANSLEGGING
Zondag 27 oktober a.s. zal de kranslegging plaats vinden op de begraafplaats St. Barbara te Zierikzee.Het is inmiddels gewoonte geworden dat wij na de viering vanuit de kerk gezamenlijk vertrekken naar de begraafplaats aan de Grachtweg.

Na een korte plechtigheid daar kunt u een roos op het graf van uw geliefde overledenen leggen.
Na afloop gaan wij, als u kunt, terug naar het Parochiecentrum waar de koffie en thee klaar staat.

WILLIBRORDZONDAG
Zondag 10 november vieren wij het feest van de patroon van onze kerk St. Willibrord. Wij doen dat in een bijzondere viering die als thema heeft “Draagt elkaars lasten”. De liturgie is zorgvuldig samengesteld uit aansprekende teksten en liederen. Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.

Na de viering is er in het Parochiecentrum, zoals gebruikelijk op dit feest, een aangeklede kop koffie of thee. Iedereen is van harte welkom in deze viering en daarna in het Parochiecentrum.

A G E N D A             

Zondag           20 oktober
Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering       H. Buijssen   m.m.v. Willibrorduskoor
                                                    Collecte: voor eigen activiteiten Caritas
                                                    Annie Gudde en de familie Cobanovic-Dilber


Haamstede      11.00 uur         Viering W. en C.        J. Heezemans
                                                    samenzang

Zierikzee         16.00 uur         Vesperviering             Pastoor Van Hees
                                                   na viering koffie/thee in parochiecentrum

Maandag       21 oktober
Zierikzee         13.30               Klussenmiddag

Woensdag      23 oktober
Zierikzee         19.00 uur Rozenhoedje


Zondag           27 oktober
Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.        Liturgiegroep  Kranslegging St. Barbara
                                               Nadien koffie/thee in parochiecentrum
                                               Lydia Rombouts-Valk, Daan, Mariëtte en Wilfried Boonman

Haamstede      11.00 uur Viering W. en C.        Liturgiegroep

Woensdag      30 oktober Zierikzee         19.00 uur         Rozenhoedje

Vrijdag          1 november   Geen viering

zaterdag        2 november
Zierikzee         19.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees m.m.v. Willibrorduskoor
                                            Overleden ouders Van Velthoven-Rombouts en kinderen.
                                          Ad Jongmans

Zondag           3 november
Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.        Liturgiegroep
                                               Collecte voor regioproject
                                               Joseph van Velthoven

Haamstede      11.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees m.m.v. L'Esprit

Dinsdag          5 november

Zierikzee         9.30- 12.00 KBO koffieochtend

Zondag           10 november Willibrorduszondag

Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.        Alida van Veldhoven
                                                Annie Gudde; Hubert Kouijzer;  Joseph van Velthoven
                                                Na de viering is er een 'aangeklede' kop koffie en thee

Zierikzee         12.00 uur Doopviering van        Alida van Veldhoven

HERDERSTOCHT 2019

Wij houden op maandag 23 december 2019 onze jaarlijkse herderstocht.
Deze tocht van ca. 9 km lopen wij op Schouwen-Duiveland.

Aanvang: 19.00 uur
Vertrekplaats: Mosselboomgaard bij de kerk
Kosten: € 3,50 per persoon

Opgeven bij: Wim Doeswijk tel: 0111-414108 of  Johnny Verkaart tel: 0111-407632 of e-mail: Herderstocht@hotmail.com

AFSLUITING TOERISTENSEIZOEN HAAMSTEDE

Op 3 november is in Haamstede een feestelijke eucharistieviering met medewerking van L'Esprit uit Goes. Dit om het toeristenseizoen 2019 af te sluiten.

LITURGISCHE MUZIEK UIT OOST EN WEST

Op vrijdagavond 25 oktober a.s. om 20.00 uur komen Russisch Orthodoxe en Gregoriaanse koorzang samen in de Blasiuskerk in Heinkenszand.

Het Middelburgs Kamerkoor brengt de Vespers van de bekende Russische componist Sergej Rachmaninov en het Gregoriaans Mannenkoor Sint Caecilia wisselt deze Russisch orthodoxe gezangen af met eeuwenoude gregoriaanse gezangen.

Beide koren staan onder leiding van dirigent Christian Blaha.

De Vespers van Sergej Rachmaninov (1873-1943), ook wel bekend als het Avondgebed, geldt als een hoogtepunt van de Russisch orthodoxe koortraditie. De componist schreef dit werk in 1915, in slechts twee weken tijd, en zag het zelf als een van zijn beste werken. Hij smelt hier, met overrompelend effect, orkestrale klankbeelden samen met eeuwenoude liturgische melodieën.

Het Middelburgs Kamerkoor voert tien delen in de Engelstalige versie van dit veelstemmige werk uit. De vruchten van deze Oost Europese liturgische traditie worden contrasterend becommentarieerd door de eeuwenoude eenstemmige liturgische gezangen uit West-Europa: het Gregoriaans.

U bent van harte welkom in de Blasiuskerk in Heinkenszand.

Toegang gratis.

_________________________________________________________________
Parochiële mededelingen nr. 9 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 10 november achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.