Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 - 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 5              2 juni tot en met 7 juli 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________

LIEF EN LEED
Overleden op 2 mei Annie Gudde uit Zierikzee, 91 jaar.

OPEN KERKDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS
Vanaf 9 juli t/m 20 augustus staan elke dinsdag de kerkdeuren van onze Willibrorduskerk weer open om gasten te ontvangen voor een praatje, een kaarsje aan te steken of een religieus cadeautje te kopen. Samen met een groepje suppoosten hopen we op vele bezoekers en mooie gesprekken.

OPROEP/VRAAG

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1 keer in de maand op de maandagmiddag tussen 13:30 uur en 16:30 uur kleine klusjes willen doen in en om de kerk. Te denken valt dan aan klein tuinonderhoud, schilderwerk, rommel van de zolder halen enz.
Is dit iets voor jou?

Op maandagmiddag 17 juni komen we om 13:30 uur voor de 1e keer bij elkaar in het parochiecentrum. Jullie zijn van harte welkom.

Erik Steegmans
Cees van Egmond

EERSTE COMMUNIE

Op 16 juni aanstaande doen acht kinderen uit Schouwen-Duiveland hun eerste communie in de Heilige Willibrorduskerk te Zierikzee.
Zij zijn al volop enthousiast bezig met de voorbereidingen en kijken erg uit naar deze voor hen zo bijzondere dag.
De kinderen zijn: Sophia van Poppel, Milan van Grunsven, Noor Vermunt, Thomas Berrevoets, Nicole Skubiszynska, Kinga Bielous en Samual en Isaac Nnorom. De presentatieviering was op 26 mei.

TAIZÉ VIERING

De Taizé viering in Haamstede van 23 juni komt te vervallen.


A G E N D A   

Zondag           2 juni
Zierikzee         09.15 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees
                                               m.m.v.Willibrorduskoor

                                               Collecte voor de Zondag van de Diakonie Bisdom Breda.
                                               Catharina v.d. Helm-Stap
                                               Annie Gudde
                                               Overleden ouders Gudde-Van Velthoven en zussen
Haamstede      11.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees
                                               m.m.v. Afrikakoor
                                               Collecte voor Palabana Kinderdorp Zambia

Dinsdag           4 juni

Zierikzee         09.30-12 u. Koffieochtend KBO

Zondag           9 juni
Zierikzee         10.00 uur Gezinsviering             Liturgiegroep
                                               m.m.v. kinderkoor Eigenwijs
                                               koffie in het parochiecentrum
                                               Corrie Blommaert
                                               Daan, Mariette en Wilfried Boonman
                                               Annie Gudde
Haamstede      11.00 uur Eucharistieviering       T. Bun
                                               Samenzang
                                               uit dankbaarheid 25-jarig huwelijk


Zaterdag        15 juni
Zierikzee         09-13 uur Eritrese Gemeenschap

Zondag           16 juni
Zierikzee         11.00 uur Eucharistieviering       Pastoor Van Hees
                                               Eerste Heilige Communie

                                               Rumoldus Binck
Jan en Riet Bij de Vaate
Hubert Kouijzer
Annie Gudde

Haamstede      11.00 uur Viering W. en C.        Liturgiegroep
                                               Samenzang

Maandag 17 juni
Zierikzee         13.30 uur Klusjesmiddag in het Parochiecentrum


Dinsdag          19 juni
Zierikzee         13.30 uur Inloopmiddag KBO/Caritas/PKC


Zondag           23 juni
Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.        Liturgiegroep
                                               m.m.v. Willibrorduskoor
Johannes Wansink
                                               Elisabeth Wansink-Tuinder en ouders

Haamstede      11.00 uur Viering W. en C.        G. Verlijsdonk
                                               Samenzang

Zierikzee         16.00 uur Vesperviering             Pastoor Van Hees


Woensdag      26 juni
Heinkenszand 14.00 uur 25 jarig jubileum KBO Zeeland


Zondag           30 juni
Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.        R. Stobbelaar
                                               Ouders Verkaart-Van Tiggelhoven

Haamstede      11.00 uur Viering W. en C.        Noela Polet


Donderdag    4 juli
Zierikzee         10.00 uur Kerkdienst Willibrordusschool


Zondag           7 juli
Zierikzee         09.15 uur Viering W. en C.          R. Stobbelaar
                                               m.m.v.Willibrorduskoor
                                               Collecte voor eigen activiteiten van de Caritas.

                                               Pastoor Verdaasdonk

Haamstede       11.00 uur Viering W. en C.          R. Stobbelaar

20 JUNI – SACRAMENTSDAG
Sacramentsdag is in onze Kerk het hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

In onze H. Pater Damiaanparochie vieren we Sacramentsdag op donderdag 20 juni om 19.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes met uitstelling van het Heilig Sacrament en aanbidding, het bidden van het Rozenhoedje en het kerkelijk avondgebed (Vespers). Het is een viering die ons helpt om – in stille aandacht - onze verbinding met Christus te verdiepen.


OPBRENGST VASTENACTIE 2019

Het thema van dit jaar was: schoon water verandert alles.

Het doel van de projecten was o.a. het aanbrengen van putten, pompen en opslagtanks voor water in diverse landen t.w. Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesie

Vooral door uw gulle bijdragen en natuurlijk ook mede door de hulp van alle bezorgers, die de zakjes bezorgden en een week later weer ophaalden, bracht deze actie het mooie bedag op van € 2622,70. Inclusief de bijdrage van de Willibrordusschool.
Ook langs deze weg wil ik de leerlingen van de Willibrordusschool heel hartelijk bedanken voor het sparen via de spaardoosjes. Jullie brachten samen het prachtige bedrag van 385,34 bij elkaar. Petje af voor jullie enthousiasme en inzet.


KBO KOFFIEOCHTEND OP 4 JUNI

Op deze ochtend staat er niets op het programma, dus kan er gewoon vanaf half 10 tot 11 uur lekker gekletst worden onder het genot van koffie en/of thee. In de maanden juli en augustus gaan we op reces om er dinsdag 3september a.s. Weer fris en fruitig, na een zonnige zomer, tegen aan te gaan.

U bent allen van harte welkom in het parochiecentrum.


25 JARIG JUBILEUM KBO ZEELAND

Op woensdag 26 juni is het feest in de Stenge in Heinkenszand. Aanvang 14.00 uur. Voorafgaand aan deze aktiviteit gaan we met onze eigen afdeling een wandeling maken in de omgeving van Heinkenszand, gevolgd door een gezellige picknick. We vertrekken dan om 10.30 uur vanaf de Mosselboomgaard. U kunt zich hiervoor opgeven bij Kees Verkaart, mail : kverkaart@gmail.com, tel. 06 51478446. Voor de chauffeurs en de picknick vragen we een bijdrage van € 5, --. Graag zien we uw aanmelding tegemoet!

__________________________________________________________________________________________________________________________________   
Parochiële Mededelingen nr. 6 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 7 juli achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06.