Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 8    11 oktober tot en met 8 november 2020

LIEF EN LEED

In Memoriam: Piet Warrens

Petrus Adrianus Warrens, weduwnaar van Anna Pauwels, geboren op 17 september 1919, groeide op in Paal, Zeeuws Vlaanderen. Om reden van werk verhuisde hij met zijn vrouw en hun drie dochters naar Yerseke en later naar Zierikzee. Hij stierf op 20 augustus jl.      De uitvaart vanuit de H. Willibrord kerk in Zierikzee vond plaats op 27 augustus, waarna crematie in Goes. Hij was diep gelovig en zeer betrokken bij het kerkelijk gebeuren.       Een typische uitspraak van hem waaruit zijn geloof sprak was: “Alles komt goed”.      Moge hij rusten in vrede.

OVERLEDENEN VAN HET AFGELOPEN JAAR
Thea Blommaert 58 jaar                         Jan Vos 73 jaar
Marijke v.d. Borght 79 jaar                     Henk Dubelaar 76 jaar
Johanna Zwietering 76 jaar                     Jaquelina Flikweert 61 jaar
Cornelis Holty 92 jaar                            Gerardus Sebel 71 jaar
Petrus Warrens 100 jaar

KRANSLEGGING
Zondag 27 oktober a.s. zal de kranslegging plaats vinden op de begraafplaats St. Barbara   te Zierikzee.
Het is inmiddels gewoonte geworden dat wij na de viering vanuit de kerk gezamenlijk vertrekken naar de begraafplaats aan de Grachtweg. Na een korte plechtigheid daar, kunt   u een roos op het graf van uw geliefde overledene(n) leggen.
Na afloop bent u welkom in het Parochiecentrum, waar de koffie en thee klaar staat.

ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN

Woensdag 16 december a.s. zou de jaarlijkse adventsviering voor senioren plaatsvinden. Gezien de omstandigheden zult u begrijpen dat dit geen doorgang kan vinden, hoe spijtig ook. Zoals het er nu uit ziet willen we de H. Eucharistieviering op woensdag 16 december om 16.30 uur wel laten doorgaan, zodat u de sfeer van advent met elkaar toch een beetje kunt beleven. Te zijner tijd hoort u wanneer en bij wie u zich kunt aanmelden voor de viering, dit in verband met het maximum aantal bezoekers in de kerk.

Caritaskern Schouwen Duiveland

A G E N D A

Donderdag      15 oktober
Haamstede       08.40 uur         Lauden                                    Th. de Deckere
Haamstede       09.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere

Zondag           18 oktober
Zierikzee         09.15 uur         Viering W en C                        W. Hacking
                                               Johannes Wansink, Elisabeth
                                               Wansink-Tuinder en ouders
                                               Gerard Sebel
                                               Fam. Van Velthoven-Vermunt

Haamstede       11.00 uur         Viering W en C                        J. Heezemans

Zierikzee         16.00 uur         Vesper                                    Th. de Deckere

Maandag        19 oktober
Zierikzee         13.30 uur         Klusmiddag

Woensdag       21 oktober

Zierikzee         14.00 uur         KBO inloopmiddag

Donderdag      22 oktober

Haamstede       08.40 uur         Lauden                                    Th. de Deckere
Haamstede       09.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere

Zondag           25 oktober     wintertijd

Zierikzee         09.15 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere
                                               Annie Gudde
                                               Daan, Mariëtte en Wilfried Boonman

Haamstede       11.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere   laatste viering van het seizoen

Donderdag      29 oktober

Haamstede       08.40 uur         Lauden                                    Th. de Deckere
Haamstede       09.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere

Zondag           1 november     Allerheiligen

Zierikzee         09.15 uur         Viering W en C                        Liturgiegroep
                                                1e collecte: eigen kerk
                                               2e collecte: caritas voor regioproject “Vrienden van Emergis”
                                               Aansluitend kranslegging op de begraafplaats en hierna koffie in het parochiecentrum.
                                               Fam. Van Velthoven-Vermunt; Ad Jongmans; overleden ouders Van Velthoven-Rombouts en                                                 kinderen; Marijke v.d. Borght

Maandag        2 november     Allerzielen

Zierikzee         19.00 uur         Viering W en C                        W. Hacking

Dinsdag          3 november

Zierikzee         09.30 uur         KBO koffieochtend

Donderdag      5 november

Haamstede       08.40 uur         Lauden                                    Th. de Deckere
Haamstede       09.00 uur         Eucharistieviering                    Th. de Deckere          

Vrijdag           6 november

Zierikzee         19.00 uur         Eucharistieviering                    ?

Zaterdag        7 november
Zierikzee         09.00 uur         Eritrese gemeenschap

Zondag           8 november
Zierikzee         09.15 uur         Willibrordzondag                     Th. de Deckere
                                               Collecte voor caritas

                                               Fam. Van Velthoven-Vermunt
                                               Hubert Kouijzer
                                              

Zierikzee         16.00 uur         Vesper ?

willibrorduszondag

Op 8 november 2020 vieren we Willibrordzondag. Voor onze katholieke gemeenschap op Schouwen-Duiveland altijd een bijzondere viering. Een vaste groep parochianen stelt met de voorganger van dienst een feestelijk viering samen en het koor zingt nog mooier dan anders. Na de dienst is het altijd een drukke, gezellige bedoening bij het gezamenlijk koffie drinken. Na de koffie (of thee) komen er nog andere drankjes op tafel en er zijn hapjes.

Door middel van het uitreiken van de Willibrordmedaille en een bloemetje of, als je deze medaille al eerder kreeg, een kleine attentie worden op deze dag altijd enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege hun bijzondere inzet voor onze parochie. Dat zal dit jaar anders moeten, denken we. We hoopten, na de versoepelingen in juni, dat het misschien wel op zelfde wijze zou kunnen. HELAAS.

Zoals het er nu naar uitziet mogen we niet in grote getale naar de kerk komen en na de dienst dus ook niet met z’n allen gezellig koffie drinken. Het in het zonnetje zetten van vrijwilligers wordt dan een stuk minder feestelijk en misschien dat we dit op een andere manier moeten doen.

Vorig jaar tijdens de Willibrordviering beloofde ik de vrijwilligers een feestavond! Door corona kon deze jammer genoeg niet doorgaan. Maar wat in het vat zit…!

Wij, als Parochie Kern Commissie, houden moed. Wij geloven er in dat we alles in de zomerperiode van 2021 kunnen inhalen met z’n allen. We steken er elke week een kaarsje voor aan. Dus dat moet goed komen.

Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers die zich, zeker in deze tijd, blijven inzetten voor onze kerk, bedanken voor hun niet aflatende inzet. Zoals pastoor Verdaasdonk zei en pastoor Van Hees zegt: “samen maken we onze parochiegemeenschap”. Als we ons zo blijven inzetten blijft de verbondenheid en kunnen we in 2021 een mooie, feestelijke en druk bezochte Willibrordviering én feestavond tegemoet zien.
Erik Steegmans

CARITAS
We hebben uw giften hard nodig, ook als u nu niet in de kerk kunt komen!
U steunt de Caritas via bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99                       t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.


___________________________________________________________

Parochiële mededelingen nr. 9 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uiterlijk op 8 november achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel. 06 12 45 04 06