Parochiële mededelingen van de Heilige Pater Damiaanparochie

Parochiekern Schouwen-Duiveland

Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee

tel.: 0111 41 75 05

www.rkschouwenduiveland.nl

e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl

Het parochiesecretariaat aan de Mosselstraat 4 is geopend

op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

NUMMER 71 september tot en met 27 oktober 2019

LIEF EN LEED

Gedoopt:

28 juli is door het H. Doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen,

Luuk en Leon van Bruggen uit Oosterland.

En Marika Seweryniak uit Zierikzee.

Ziekenzalving:

6 juli hebben dhr. en mevr. Praet wonende in zorgcentrum De Wieken te Zierikzee de ziekenzalving ontvangen.

En op 25 juli Joseph van Velthoven uit Zierikzee.

Overleden:

31 juli is overleden Joseph van Velthoven uit Zierikzee, 82 jaar.

13 augustus is overleden Anne-Marie Willemse-Valk uit Zierikzee, 63 jaar.

OPEN MONUMENTENDAG

Op zaterdag 14 september staan de kerkdeuren van de Willibrorduskerk van 10.00-16.30 uur wijd open i.v.m. de open monumentendag om bezoekers te ontvangen. De landelijke opening vindt dit jaar plaats in Zierikzee.

Van 13.30-14.30 uur is er een mini-concert door ons eigen Willibrorduskoor, dit maal o.l.v. Marien Stouten.

U komt toch ook luisteren? U bent van hartelijk welkom!

GEZINSVIERING

Zondag 29 september om 10.00 uur is er weer een gezinsviering in Zierikzee. Iedereen is van harte welkom, opa's en oma's neem gerust uw (klein)kinderen mee! We gaan er weer een mooie viering van maken samen met het kinderkoor Eigen Wijs. En natuurlijk is er na afloop koffie/thee of fris. Graag tot ziens op 29 september.


A G E N D A
Zondag 1 september
Zierikzee 09.15 uur Viering van W. en C. Liturgiegroep m.m.v. Willibrorduskoor
Ad Jongmans, Joseph van Velthoven, Anne-Marie Willemse.
Haamstede 11.00 uur Viering van W. en C. Liturgiegroep - Orgelspel door Elvira Vos-Simons

Dinsdag 3 september
Zierikzee 09.30 uur KBO koffieochtend

Donderdag 5 september
Zierikzee 09.00 uur Openingsviering Sint Willibrordusschool (Pastoor Van Hees)

Vrijdag 6 september
Zierikzee 19.00 uur Eerste Vrijdag Eucharistieviering (Pastoor Van Hees)

Zondag 8 september
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering (Pastoor Van Hees) m.m.v. Willibrorduskoor
Lydia Rombouts-Valk, Ad Jongmans, Tineke v.d. Helm-v.d. Stap, Adri de Jonge, Joseph van Velthoven, Anne-Marie Willemse.
collecte voor hulpaanvragen Caritas
Haamstede 11.00 uur Eucharistieviering (H. Buijssen) met orgelspel door Elvira Vos-Simons

Zaterdag14 september
Zierikzee 10.00-16.30 uur Open monumentendag
13.30-14.30 uur monumentenconcert

Zondag15 september
Zierikzee: geen viering in Zierikzee, maar om 10.00 uur in Vlissingen
Haamstede: geen viering in Haamstede, maar om 10.00 uur in Vlissingen

Zierikzee: 16.00 uur Vesperviering (Pastoor Van Hees)
na de viering koffie/thee in parochiecentrum

Maandag 16 september
Zierikzee 13.30 uur klussenmiddag

Woensdag 18 september
Zierikzee 14-16.30 uur Inloopmiddag KBO/Caristas/PKC

Vrijdag 20 september
Zierikzee 19.30 uur KBO klaverjasavond

Zaterdag21 september
Zierikzee 09.00-13.00 uur Eritrese Gemeenschap

Zondag 22 september
Zierikzee 09.15 uur Eucharistieviering m.m.v. Willibrorduskoor (Pastoor Van Hees)
Overleden ouders Van Tiggelhoven-v.d. Heuvel, Joke Kouijzer-Van Velthoven, Joseph van Velthoven, Johannes Wansink,
Elisabeth Wansink-Tuinders en ouders, Anne-Marie Willemse.

Haamstede11.00 uur Eucharistieviering (Pastoor Van Hees)
Cantate Domino uit Middelburg

Zondag 29 september
Zierikzee 10.00 uur Gezinsviering Liturgiegroep m.m.v. kinderkoor Eigen Wijs
Anne-Marie Willemse.
Haamstede 11.00 uur Viering W. en C. (Y. van Spaandonk) mmv vocaal ensemble uit de Westhoek
Haamstede 19.30 uur Oecumenische Taize viering in RK Onze Lieve Vrouwe kerk (Pastoor Van Hees)

Dinsdag 1 oktober
Zierikzee 09.30-12 u. KBO koffieochtend

Zaterdag 5 oktober
Zierikzee 09.00-13.00 Eritrese Gemeenschap

Zondag 6 oktober
Zierikzee 09.15 uur Eucharistievieirng (Pastoor Van Hees) m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede11.00 uur Viering W. en C. Liturgiegroep - samenzang

Zondag 13 oktober
Zierikzee 9.15 uur geen viering in Zierikzee, maar wel om 10.00 in Heinkenszand
Haamstede 11.00 uur geen viering in Haamstede, maar wel om 10.00 uur in Heinkenszand

Woensdag 16 oktober
Zierikzee 14-16.30 u. Inloopmiddag KBO/Caritas/PKC

Vrijdag 18 oktober
Zierikzee 19.30 uur KBO klaverjasavond

Zondag 20 oktober
Zierikzee 09.15 uurEucharistieviering (H. Buijssen) m.m.v. Willibrorduskoor
Haamstede 11.00 uur Viering W. en C. (J. Heezemans) - samenzang

Zierikzee 16.00 uur Vesperviering Pastoor Van Hees
na de viering koffie/thee in parochiecentrum

Maandag 21 oktober
Zierikzee 13.30-16.30 u. Klussenmiddag

Zondag 27 oktober
Zierikzee 09.15 uur Viering W. en C. - Liturgiegroep

CARITAS COLLECTES 2019 SCHOUWEN-DUIVELAND
                Zierikzee        Burgh          Totaal
5 mei .....€ 131,35 ........€ 76,45 ....... € 207,80 voor kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika
2 juni .....€ 124,75 ........€ 914,90 ......€ 1039,65 voor Palabana kinderdorp Zambia
7 juli ......€ 49,80 ...........€ 64,60 ........€ 114,40 voor eigen activiteiten Caritas
4 aug. ....€ 60,25 ...........€ 138,02 ........€ 198,27 voor Kebene Children Home Kenya

De collectes zijn overgemaakt aan de goede doelen.
Verdere uitgaven:
- postzegels voor Vastenactie: € 67,-;
- Living Bread Foundation: € 30,-,
- kaarten en bloemen: € 20,-.

Collecte 6 september zal zijn voor hulp aanvragen Caritas en collecte 13 oktober voor eigen activiteiten Caritas
Collecte 3 november voor het regio project “Vrienden van Emergis”.

Activiteiten Caritas:
- 3 november: kranslegging kerkhof voor Allerzielen
- 17 november: wereld armen dag, voedselinzameling voor voedselbank.

Uw steun aan Caritas kunt u overmaken op: bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun,
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland


BEZOEKGROEP
Regelmatig gaan een aantal dames (en 1 heer) op bezoek bij parochianen die in het ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn, of gewoon bij mensen op bezoek die behoefte hebben aan een gesprekje. Mocht u iemand kennen of weten die dit op prijs stelt, laat het de bezoekgroep dan weten. Als contactpersoon kunt u benaderen : H.Verkaart, tel. 414106 of per mail : hmverkaart@zeelandnet.nl

EUCHARISTIEVIERING VOOR SPAANS SPREKENDE PAROCHIANEN
Spaans sprekenden, hun families, vrienden en belangstellenden uit alle parochies in Zeeland, worden van harte uitgenodigd voor deze tweetalige Eucharistievieringen.
(Los hispanohablantes, sus familias, amigos y personas interesadas de todas las parroquias de Zelanda están cordialmente invitados a estas celebraciones eucaristicas bilingües).

De eerste Eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 29 september 2019 om 15.00 uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk aan de Lombardstraat in Middelburg.
…..............................................................................................................................
Parochiële mededelingen nr. 7 liggen (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) op 27 oktober achter in de kerken. Aanleveren kopij bij Rudy de Maaijer
via e-mail: maayer@zeelandnet.nl of tel: 06 12 45 04 06