Nederland is helemaal in de ban van het corona (corvid19)-virus. Ouderen, wij dus, vormen de meest kwetsbare groep.

Er zijn door de regering allerhande maatregelen genomen en oproepen gedaan.

Activiteiten waar veel mensen samenkomen zijn afgelast.

KBO-Zeeland heeft diverse vergaderingen geannuleerd.

Vandaar dat ook wij alle activiteiten tot nader order op schorten.

Dus de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart gaat niet door.

Misschien is er bij het verschijnen van de volgende Blik op de Regio al een nieuwe datum bekend, maar ook dit is onzeker.

We weten niet hoe alles zich zal ontwikkelen.

Maar een oproep aan u allen: houd contact met elkaar.

Bel elkaar eens, zodat het virus onder ons in ieder geval geen extra eenzaamheid-slachtoffers maakt.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

De gegevens vindt u in iedere Blik op de Regio.

Vriendelijke groet

Namens het bestuur van KBO Schouwen Duiveland

Els Steegmans


onder voorbehoud:


Koffieochtend 7 april

Op deze 1e dinsdag van de maand april wordt er tijdens het koffieuurtje ook weer gewerkt aan een mooi paasstuk. Ieder die zich daar voor opgeeft maakt onder leiding van Dien Hanse een mooi bloemstuk dat het prachtig zal doen tijdens Pasen. Kosten € 8,-Zelf meenemen: klein, niet te ondiep schaaltje en evt, een snoeischaartje. Opgeven bij K. Verkaart, mail: kverkaart@gmail.com.


KBO Slotavond Klaverjassen

Op vrijdag 17 april is alweer de laatste klaverjasavond van dit seizoen. We gaan er nog een keertje gezellig tegenaan en hopen op een leuke opkomst. Inleg €3,50 , koffie/thee gratis. Opgeven en indien nodig afmelden bij H.Verkaart, tel. 06-15276350 of per mail: hmverkaart@zeelandnet.nl.