Informatie parochie
Parochiekern H. Willibrordus

Postbus 265
4300 AG Zierikzee
TEL.: 0111-417505
www.rkschouwenduiveland.nl
rekeningnr.: NL25RABO0375102485

t.n.v. Parochiebestuur

H. Willibrordus, Noordgouwe

Het Parochiesecretariaat is op dinsdag en donderdag
geopend van 9.30-11.30 uur 
in juli en augustus alleen op donderdag     
Kerkdiensten te Zierikzee:

zondag om 09.15 uur

Adres Parochiekerk   Hoge Molenstraat 86 te Zierikzee       tel.: 0111-417505

Parkeergelegenheid    Mosselboomgaard

 

Kerkdiensten te Haamstede:

zondag om 11.00 uur

Adres kerk:                 Serooskerkseweg 2 te Haamstede    tel.: 0111-651766

De kerk beschikt over een eigen parkeerterrein.

contactadres:              P. Remijn, Brabersweg 6, 4328 NN Burgh-Haamstede

                                                     tel.: 0111-651587
            piet.remijn.brabers@gmail.com

 

Eerst aanspreekbare pastor voor de Parochie:

pastoor F. van Hees

Mosselstraat 2

4301 JN Zierikzee                          tel.: 0111-720565

avanhees@zeelandnet.nl

Emeritus pastor            A. Verdaasdonk

Regenboogstraat 14

4301 BT Zierikzee                          tel. 0111-420785


bestuur Parochiekerncommisie

 


voorzitter                     H.A.C. (Erik) Steegmans                              tel.: 0111-413931            
                                    eriksteegmans@prisma-scholen.nl


secretaris                      J.J.H. de Meij - de Bruijn (Jacolien)            tel.: 0111-420388

                                       jdemeij@zeelandnet.nl

 

penningmeester            J.C.M. (Jan) Versaevel                                tel.: 06-23997336

                                      mailto: jcmver@zeelandnet.nl
  

leden                            * D. (Diana)Huibregtse-Taskam                 tel. 0111-671641

                                         e-mail: ledijema@xs4all.nl

                                      * N.J. ( Nico ) van den Berg  

                                        E-mail:  nicovdb@zeelandnet.nl               tel. 0111-658765   Mobiel 06-53419196                     
                           
                               *  C. A. van Egmond                           
   tel. 0111-416815
                                         e-mail: ankiecees@zeelandnet.nl 

 

Webbeheerder          www.rkschouwenduiveland.nl
                                      Janneke Versaevel                                        
tel.: 06-42264882     
                                     
 jversaevel@zeelandnet.nl


Kerkledenadm.       Jan en Janneke Versaevel                                 telefoon 06-42264882

                                   jversaevel@zeelandnet.nl


Pastoraal Centrum

Zusterstraat 4, 4461 JA Goes

Tel.: 0113-218610         pastorteam@zeelandnet.nl

http://www.rkmiddenzeeland.nl/

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

pastores:

Pastor W. Hacking        tel.: 0617:598152

                        wielhacking@gmail.com

Pastor J. Heezemans     tel.: 06-44024841

                         jmaheezemans@xs4all.nl

Parochiefonds

Jaarlijks wordt de actie “kerkbalans” gehouden om de financiële balans van de parochie
in evenwicht te kunnen houden. contactpersoon: Jan Versaevel  tel.:06-23997336

 jcmvers@zeelandnet.nl
Bijdragen kunnen worden gestort op NL63INGB0001285785
t.n.v. Parochiefonds, H. Willibrordus, Donkereweg 18, 4317 AN Noordgouwe

 

Parochiecentrum

Adres:             Mosselstraat 4, 4301 JN Zierikzee          tel.: 0111-417505

Beheerder:    J. Vermunt, Hoge Molenstraat 49, 
                       4301 KB Zierikzee                                tel.: 0111-416181

Voor elk gebruik van Parochiecentrum én kerk dient men zich in verbinding te stellen met
M.Clarijs                                              tel.: 0111-450460    clarijs@zeelandnet.nl


Ook voor het huren van Parochiecentrum en/of kerk is M. Clarijs de contactpersoon.

De sleutels van het Parochiecentrum kunnen afgehaald worden: op zondag/maandag/dinsdag bij:

J. Vermunt, Hoge Molenstraat 49            tel.: 0111-416181

 op woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag bij

fam. Doeswijk, ’t Vrije 44 Zierikzee         tel.: 0111-420039
                                                                            doeswijkjj@zeelandnet.nl


ParochieNieuws

Redactie: M.Clarijs                                                         tel.: 0111-450460 
                                                                                       clarijs@zeelandnet.nl


Parochiële Mededelingen

Marijke Clarijs                                                                 tel.: 0111-450460

                                                                                        clarijs@zeelandnet.nl

                                                                                                                    

Willibrordusschool

Hoge Molenstraat 41, 4301 KB  Zierikzee                 tel.: 0111-450165

Directeur:        N.Mulder                                          

                                                                        willibrordus@prisma-scholen.nl

 

Begraafplaats

R.K. begraafplaats onder bescherming van de H. Barbara., gelegen aan de Grachtweg  te Zierikzee
Beheerder:                 P. Verkaart                                    tel.: 0111-415685

                                                                        peterpaula@zeelandnet.nl

Administratie:   N. Baart                                      tel.: 0111-414229

                                                                        niba@zeelandnet.nl

Bediening der sacramenten

Doopsel

contactpersoon: T. Kieboom                                           tel.: 0111-415238

                                                                         tinykieboom@kpnplanet.nl

Eerste H. Communie

contactpersoon: F. van Velthoven                                   tel.: 0111-414874

                                                                        fvelthoven@zeelandnet.nl

Vormsel

contactpersoon: D.Huijbregtse                                       tel.: 0111-671641

                                                                        mailto:ledijema@xs4all.nlHuwelijk

Huwelijk
contactpersoon: D.Berrevoets-Verkaart                         tel.: 0111-415670

                                                                        daanenmark@kpnmail.nl

Ziekenzalving

Eén der pastores

 

Uitvaart

Bij overlijden contact opnemen met:

N. Baart                                                                      tel.: 0111-414229 
                                                                                   niba@zeelandnet.nlof

P. Verkaart                                                                  tel.: 0111-415685

                                                peterpaula@zeelandnet.nl

Kerkkoor

Dirigent/organist: W. Boer                                             tel.: 0111-654163

                                                                       wboermusic@zeelandnet.nl

contactpersoon: P. Verkaart                                          tel:. 0111-415685

                                                                        peterpaula@zeelandnet.nl

 

Acolieten en misdienaars

acolieten: G. Vaes                                                         tel.: 0111-415311

                                                                                    karton@wanadoo.nl

misdienaars: W. Doeswijk                                              tel.: 0111-414108

                                                            doeswijkschuddebeurs@zonnet.nl

Bloemversiering

Zierikzee: J.Doeswijk                                                   tel.: 0111-420039

                                                                                  doeswijkjj@zeelandnet.nl

Haamstede: V.Toms                                                veronikathoms@hetnet.nl                               

                                     

Caritas

Voorzitter: C. Neijzen                                              tel.: 0111-644956

                                                                                 cadi2001@planet.nl

Communie voor mensen thuis

contactpersonen: J. Doeswijk                                      tel.: 0111-420039

                                                                                 mailto:jjdoeswijk@zeelandnet.nl

  J. Verkaart                                       tel.: 0111-416112

Geloofsvorming met volwassenen

contactpersoon: T. Kieboom                                       tel.: 0111-415238

                                             tinykieboom@kpnplanet.nl

Herderstocht

contactpersoon:  Wim Doeswijk                                tel.: 0111-414108

                                                                                doeswijkschuddebeurs@zonnet.nl

Kerststalbouwers

Contactpersoon: J. van Velthoven                            tel.: 0111-412961

                                                                               JJAVV@zeelandnet.nl

Kindernevendienst

contactpersoon: J. Wijsman                                       tel.: 0111-414418

                                                                               wijsman@zeelandnet.nl

Koffiezetgroep

contactpersoon: D. Huibregtse                                 tel.: 0111-671641

                                                                               ledijema@xs4all.nl

Kosters

Contactpersoon: K. Verkaart                                    tel.: 0111-416101

                                kverkaart@gmail.com

Lectoren/lectrices

contactpersoon:


Oecumenisch overleg Westerschouwen

contactpersoon: M. Wessel                                       tel.: 0111-461407

                                                                              Ma.wessel@wxs.nl

Onderhoud begraafplaats

contactpersoon: K. Vermunt                                   tel.: 0111-416181

 

Pastoraat met ouderen

contactpersoon: A. Hantelmann                                tel.: 0111-691392

                                                                              anhantelmann@hetnet.nl


Platform voor de kerken in Zierikzee


contactpersoon: T. Kieboom                                      tel.: 0111-415238

                                                                               tinykieboom@kpnplanet.nl


Poetsgroep

 

Contactpersonen: T.Blommaert                               tel.: 06-53742861

-                                                                            theabl@zeelandnet.nl

                            R. Duinhouwer                          tel.: 0111-415244

                                                                                c.duinhouwer2@kpnplanet.nl

                                                                             

Public Relations
M.Clarijs                                                              tel.nr. 0111-450460
                                                                              clarijs@zeelandnet.nl

Secretariaat

Contactpersoon: P. Verkaart                                 tel.: 0111-415685
                                                                            peterpaula@zeelandnet.nl

 

 

Tuinonderhoud

contactpersoon: K. van ’t Westeinde                     tel.: 0111-413615


Vastenactie

coördinatoren: H. Verkaart                                   tel.: 0111-414106

                                                                            hmverkaart@zeelandnet.nl

                       B. Leijdekker                                tel.: 0111-414576

                                                                            fam_leijdekker@hotmail.nl

Woord- en Communiediensten én Avondwake

contactpersoon: J. Doeswijk                                 tel.: 0111-420039

                                                                              doeswijkjj@zeelandnet.nl

Ziekenbezoekgroep
 M.Coolbergen                                                      tel.:0111-416301 
                                                                            mcoolbergen@zeelandnet.nl