Informatie st. barbara begraafplaats zierikzee


Met ingang van 1 januari 2017 zijn de tarieven als volgt :

                      


    


omschrijving

bedrag

delven graf ook voor bijzetting

€ 655,00

delven urngraf

€ 225,00

openen urngraf voor bijzetting

€ 50,00

delven kindergraf

€ 225,00

kosten eucharistieviering (alle rouwdiensten)

€ 580,00

kosten assistentie (crematie of begraafplaats)

€ 386,00

grafrechten algemeen graf (10 jaar)

€ 175,00

grafrechten particulier graf (20 jaar) Fam.graf dubbel

€ 690,00

verlenging grafr. Part. graf (10 jaar) Fam.graf dubbel

€ 350,00

grafrechten kindergraf (20 jaar)

€ 175,00

verlenging grafrechten kindergraf (10 jaar)

€ 90,00

diversen (zie annex)

€ 50,00

grafrechten per jaar

€ 50,00

uitstrooiing as

€ 50,00

Onderhoudskosten begraafplaats per jaar (geen grafonderhoud)

-voor particuliere grafplaats ( bij fam. graf dubbel) p/j

€ 30,00

-voor algemeen graf per gebruiker p/j

€ 30,00

Kilometervergoeding (per kilometer)

€ 0,32

N.B.: voor meer gedetailleerde opgave o.m. handmatig gedolven graven zie de annex 


bij het begraafplaatsreglement, die ter inzage 


ligt op het parochiesecretariaat