adventsviering 2022

Op woensdag 14 december j.l. was het weer tijd voor de jaarlijkse adventsviering. Zo’n 45-50 parochianen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging die zij begin december ontvangen hadden. In een steenkoude kerk, zoveel mogelijk voorzien van dekentjes, werden zij met warmte ontvangen door pastoraal medewerkster Alida van Velthoven, die de viering verzorgde. Met ondersteuning van de koorleden werd het een mooie adventsviering.

Na de viering werd iedereen ontvangen in het parochiecentrum voor een lekker warm kopje koffie of thee met een sneetje kerststol. Op deze manier werd het een gezellig samenzijn; er werd nog een kort kerstverhaal voorgelezen en nadien werd bekend gemaakt dat de collekte het mooie bedrag van € 185,-- had opgebracht voor de voedselbank.

Er was nog een leuke kerstattentie van de KBO en na het volgende kopje koffie/thee werd het weer tijd om huiswaarts te gaan.

Caritaskern
Schouwen-Duiveland

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.