Caritas kerstinloop middag

Na een geslaagde primeur  vorig jaar is besloten een vervolg te geven aan de inloopmiddag op 2e Kerstdag. Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen, dus van jong tot ouder, van harte welkom in het parochiecentrum, voor een gesprekje, kerstliedjes en/of spelletjes. Aanmelden is niet nodig, we zien u graag verschijnen.

Adventsviering voor senioren.

Woensdag 13 december a.s. Is de jaarlijkse adventsviering voor de oudere parochianen.Iedereen is van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Eucharistieviering die om 16.30 uur begint in onze Willibrorsuskerk in Zierikzee. Het samenzijn en de maaltijd is voor de oudere parochianen die daar inmiddels een uitnodiging voor ontvingen. Tot en met 8 december kunt u het daarvoor bestemde strookje inleveren op de bekende adressen.

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- .  Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.