Vastenaktie 2020

Het thema van de vastenaktie dit jaar is : Werken aan je toekomst . De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikelingslanden.

Inmiddels heeft u het vastenzakje voor de vastenaktie van dit jaar ontvangen. In de loop van volgende week, dus van 30 maart tot en met 4 april zal het bij u worden opgehaald door een van vrijwilligers van de vastenaktie werkgroep. We hopen dat u hen niet voor niets aan de deur laat komen zodat we bij afsluiting van de vastenaktie kunnen zeggen dat het resultaat er weer zijn mag. Laat jongeren in de ontwikkelingslanden ook kans krijgen op een goede en zonnige toekomst. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

bezoekgroep

Wellicht bent u bekend met deze groep dames en een heer, die regelmatig een bezoekje brengen aan zieke parochianen in het ziekenhuis of zorghotel, of bij parochianen thuis die dat op prijs stellen. Wij zijn afhankelijk van de verzoekjes die wij vanuit onze kerkgemeenschap ontvangen. Langs deze weg willen wij dat nog eens onder uw aandacht brengen en hopen dat u met ons mee blijft denken. Voor een eerste contact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.