kerstmarkt

Tijdens de kerstmarkt op 14 december a.s. zal de Caritas ook weer present zijn met een boekenmarkt. Op deze zaterdag kunt u lekker rondneuzen tussen alle boeken en is er vast iets voor uw gading bij. Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt u ons vinden in de Willibrorduskerk. Ook kunt u een kaarsje opsteken met een gedachte of wens. Opbrengst is voor een project in Niger.

Adventsviering voor senioren

Zoals eerder vermeld is de adventsviering voor senioren op woensdag 18 december a.s. Om 16.30 uur is de H.Eucharistieviering waarin pastoor F. Van Hees zal voorgaan. Aaansluitend een gezellig samenzijn in het parochiecentrum.

70 jarige en oudere parochianen ontvangen voor 7 december een uitnodiging. Graag willen we het antwoordstrookje retour uiterlijk zaterdag 14 december a.s.

Draagt u de Caritas een warm hart toe? Dan vragen wij u een kleine bijdrage zodat wij deze middag en andere aktiviteiten kunnen blijven verzorgen. Bankrekening: NL52 RABO 0143582399 t.n.v Caritaskern Schouwen Duiveland.

bezoekgroep

Wellicht bent u bekend met deze groep dames en een heer, die regelmatig een bezoekje brengen aan zieke parochianen in het ziekenhuis of zorghotel, of bij parochianen thuis die dat op prijs stellen. Wij zijn afhankelijk van de verzoekjes die wij vanuit onze kerkgemeenschap ontvangen. Langs deze weg willen wij dat nog eens onder uw aandacht brengen en hopen dat u met ons mee blijft denken. Voor een eerste contact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 414106.

Boekenkast Caritas

Er staat een kleine boekenkast in het Parochiecentrum in de Mosselstraat. Als u er iets van uw gading bij vindt kunt u het boek kopen voor € 1,-- . Hebt u het gelezen en doet u er verder niets mee dan kan/mag u het ook weer terugzetten, zodat een ander er plezier aan kan beleven. Heeft u zelf nog (goed leesbare) boeken en wilt u die allang weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften zijn welkom, en tegen een vergoeding dat u zelf billijk lijkt kunt u die meenemen.
Dit idee werd geboren met de gedachte erachter de Caritas financieel te ondersteunen.
Wij hopen dus dat het idee aanslaat en u allen aan het lezen brengt.